Author:Svenska Tiden

Sort

Showing 1-1 of 1

Biografiskt lexikon för Finland 1

By: Svenska Tiden

Price: $280.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2008

Seller ID: 115668

ISBN: 9515831660

Condition: New


Detta personhistoriska verk presenterar biografier över personer ur Finlands historia. Volym 1 omfattar den tid Finland var en del av det svenska riket, från 1100-talet och Sankt Henrik till 1809 och personerna bakom hjältarna i Fänrik Ståls sägner. Volym 1 innehåller artiklar om drygt 350 personer. Biografierna är skrivna av Finlands främsta historiker och specialister. Printed Pages: 775. View more info