Author:Tapani Lohi

Sort

Showing 1-3 of 3

Pesänjako, vastike ja lahjansaajan Palautusvastuu

By: Tapani Lohi

Price: $212.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2006

Seller ID: 116047

ISBN: 9518553238

Condition: New


PoD-kirja Teoksen pääaiheena ovat perillisille annetut suojakeinot. Kirjan alkuosassa käsitellään ongelmia, joita lesken tekemät lahjoitukset voivat aiheuttaa lesken kuoltua toimitettavan pesänjaon kannalta. Millä edellytyksin toissijaisille perillisille syntyy oikeus vaatia jaossa vastiketta, ja millä tavoin lahjan johdosta ehkä määrättävä vastike vaikuttaa pesänjaon lopputulokseen? Kirjan loppuosassa keskitytään lahjansaajalle syntyvään palautusvastuuseen. Keskeisiä kysymyksiä ovat palautusvastuun syntyedellytykset ja vastuun laajuus. Printed Pages: 409. View more info

Oikeustiede 43

By: Toim. Tapani Lohi

Price: $205.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2010

Seller ID: 116070

ISBN: 9518552991

Condition: New


Sis. artikkelit: iHeikki Halila/i, Säätiöyliopisto ja yliopistosäätiö; iPessi Honkasalo/i, Copyright protection of software: The European perspective; iAntti-Jussi Lankinen/i, Jätesääntelyn kehityksestä – katsaus EU-oikeuden aiheuttamaan muutokseen jätehuoltolaista jätelakiin; iTuula Linna/i, Puntarissa plea bargaining – vastassa oikeusturva ja itsekriminointisuoja; iJuha-Pekka Rentto/i, Scipion kyynelistä Konstantinopolin raunioille. Rooman tasavallan valtiosääntöideologia 146 eKr.–1453. Printed Pages: 343. View more info

Oikeustiede 44

By: Toim. Tapani Lohi

Price: $228.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2011

Seller ID: 116071

ISBN: 9518553084

Condition: New


Sis. artikkelit: Antti Aine, Urheiluoikeuden kantavat periaatteet; Kaijus Ervasti, Oikeussosiologia ja oikeuspoliittinen tutkimus osana oikeustiedettä; Kaarlo Hakamies, Maksukyvyttömyydestä ja hyötymistarkoituksesta rikosoikeudellisena ongelmana; Mia Hoffrén, Kuntotarkastetun asuinkiinteistön laatuvirhe – voidaanko virhesäännösten tulkinnalla pienentää epäonnistuneiden kauppojen ongelmaa? Antti Kolehmainen, Suosiolahja – suosimistarkoitus ja sen toteennäyttäminen; Anne Nenonen, Hallinto-oikeudellinen valitus ja tuomioistuimeen pääsy hankintalakien ulkopuolelle jäävissä h... View more info