Author:Tapio Kuure

Sort

Showing 1-2 of 2

Kutsuuko yhteiskunta?

By: Tapio Kuure

Price: $64.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 1999

Seller ID: 117454

ISBN: 9519693092

Condition: New


Nuoret elävät jäsenyyksien ruuhkassa. Nyky-yhteiskuntaan kiinnittymisen elementit muotoutuvat jännitteisessä tilassa, jota leimaa yhtäältä joustavuus, toisaalta kova kamppailu sosiaalisesta tunnustuksesta ja osallisuudesta. Tässä kirjassa puretaan nuorten jäsenyyksien lunastamista koskevia yhteiskunnallisia ehtoja sekä arkipäivän kokemuksia. Kirja tarjoaa monisärmäisen näkökulman siihen maisemaan, jossa nuorten yhteiskuntakelpoisuus rakentuu. Printed Pages: 222. View more info

Aikuistumisen Pullonkaulat

By: Toim. Tapio Kuure

Price: $84.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2001

Seller ID: 117488

ISBN: 9519843353

Condition: New


Nuorten elinolot -vuosikirja tarjoaa kattavan kuvauksen nuorten elinolojen kehittymisestä lähes koko 1990-luvulta. Kirja näyttää keskeisen tilastollisen aineiston valossa 1990-luvun suuntaukset ja luotaa samalla uudelle vuosituhannelle. Tilastollista aineistoa syventävät ja tulkitsevat suomalaisten tutkijoiden artikkelit, jotka käsittelevät nuorten kulutusta, asumista, koulutusta, sijoittumista työmarkkinoille sekä perhe- ja parisuhteita. Kirja tarjoaa ajankohtaista tietoa ja näkökulmia nuorisotyön ammattilaisille, päättäjille, opettajille, kasvattajille ja tutkijoille. Suuri ... View more info