Author:Tarja Juvonen

Sort

Showing 1-1 of 1

Sosiaalisesti kontrolloitu, hauraasti Autonominen

By: Tarja Juvonen

Price: $85.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2015

Seller ID: 117449

ISBN: 9525994821

Condition: New


Miten nuorten autonominen toimijuus rakentuu sosiaalisen kontrollin, ammatillisen tukemisen ja nuorten täytymisen jännitteissä? Tämä tutkimus tarkastelee etsivän nuorisotyön problematiikkaa, sen yhtä aikaa metodisia ja käytännöllisiä ongelmia. Tutkimuksen lähtökohtana on nuorten samaan aikaan hauras ja vahva toimijuus, ja sitä motivoi huomio nuoria auttamaan pyrkivän sosiaalityön olemuksellisesta kaksinaisuudesta: yhtäältä nuori tarvitsee tukea, mutta toisaalta tuki pitää sisällään kontrollin, joka ei itsestään selvästi edistä autonomisen toimijuuden kehittämistä... View more info