Author:Thomas Westerbom

Sort

Showing 1-4 of 4

Nordenskiöld-samfundets tidskrift 72-73

By: Red. Thomas Westerbom

Price: $77.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2014

Seller ID: 117302

Condition: New


Artiklar: Henry Pihlström, Om den påstådda historiska förekomsten av häckande alkfåglar vid Ladoga; Carl-Adam Hæggström & Eeva Hæggström, En äppelträdgård från 1700-talet på Åland; Peter Holmberg, Johan Kraftman (1713?1791). Lärdom och praktik under nyttans tidevarv i Finland. View more info

Arkitektur Och Politik: Lantdagens hus och representationsreformen i Finland 1906

By: Thomas Westerbom

Price: $140.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2006

Seller ID: 114206

ISBN: 9515831318

Condition: New


Enkammarlantdagen infördes i Finland efter 1906 och därmed väcktes frågan om ett nytt lantdagshus i Helsingfors. iArkitektur och politik/i behandlar byggnadsfrågans bakgrund och dess politiska aspekter i finländsk inrikespolitik och i rysk rikspolitik. Översikten sträcker sig från 1880-talets ständerhusprojekt till otaliga om- och nybyggnadsplaner, med den kända arkitekturtävlingen 1908 för ett nytt lantdagshus på Observatorieberget som en avgörande vändpunkt. Inte ett enda av projekten förverkligades, men de återspeglar på sitt sätt arkitekturens och politikens stillbrytni... View more info

Nordenskiöld-samfundets tidskrift 69

By: Thomas Westerbom

Price: $77.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2010

Seller ID: 117352

Condition: New


Artiklar: iHenry Pihlström/i, Björn Kurtén och isbjörnens evolution; iLena Huldén/i, Den introducerade kaninen – ett svårlöst problem; iPeter Holmberg Tapio Markkanen/i, Jacob Gadolin, en mångfasetterad vetenskapsman i Åbo på 1700-talet; iSven-Erik Nylund/i, Interneringarna av sjömän från Finlands handelsflotta under andra världskriget; iCarl-Adam Hæggström al./i, Avenbok och andra exotiska ädla lövträd i Finland. Printed Pages: 115. View more info

Nordenskiöld-samfundets tidskrift 70-71

By: Thomas Westerbom

Price: $77.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2013

Seller ID: 117366

Condition: New


Artiklar: Anna-Maija Pietilä-Ventelä, Filatelistiskt förtjänstfulla Nordenskiöldfrimärken; Kerkko Nordqvist & Vesa-Pekka Herva, "Det lilla laboratoriet i bäcken". Alkemi och arkeologi på Frugård; Pertti Uotila, En botanisk forskningsresa till Kirgizistan; Peter Holmberg & Tom Sundius, Gustaf Gabriel Hällström ? en flitig och framsynt vetenskapsman; Maarit Leppänen, Vindkraft ? ett ekologiskt hot mot fladdermusen; Peter Holmberg, Johan Thorwöste ? professor i fysik på 1700-talet; Kjell Andersson, Den sociologiska fantasin och landsbygden. Printed Pages: 129. View more info