Author:Toim. Anna Elomäki

Sort

Showing 1-1 of 1

Sukupuolentutkimus-Genusforskning 1/2014

By: Toim. Anna Elomäki

Price: $20.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2014

Seller ID: 117412

Condition: New


Sis. artikkelit: iVisa Immonen/i, Esineiden houkutus. Aineellinen käänne myöhäiskeskiajan ja uuden ajan alun sukupuolihistoriassa; iAntti Harmainen/i, Kuinka lemmen tulta hallitaan? J. H. Erkko, sukupuoli ja uskonto 1800-luvun lopulla; iAnnukka Jauhiainen/i, Tapaus Kaino Oksanen ja sukupuolihistorian merkitys. Diskursiivinen valta 1900-luvun alun suomalaisessa yliopistomaailmassa; iPirjo Markkola Ann-Catrin Östman/i, Historian ja naistutkimuksen välissä. Naishistoria Suomessa 1970-luvulta 1990-luvun puoliväliin; iAnders Ahlbäck, Matias Kaihovirta Hanna Lindberg/i, Att synliggöra det ... View more info