Author:Toim. Elina Nivala

Sort

Showing 1-1 of 1

Nuorisokasvatuksen teoria-perusteita ja Puheenvuoroja

By: Toim. Elina Nivala

Price: $77.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2007

Seller ID: 117475

ISBN: 952546430X

Condition: New


Teos nivoo yhteen erilaisia tieteellis-teoreettisia ja käytännön työn näkökulmia nuorten kasvuun, oppimiseen ja kasvattamiseen – huomioiden etenkin nyky-yhteiskunnan tuomat haasteet. Artikkeleiden kirjoittajat työskentelevät nuorisokasvatukseen liittyvien tutkimusteemojen ja opetuksen parissa niin kasvatustieteen, sosiaalipedagogiikan, sosiaalipsykologian kuin sosiologian tieteenaloilla. Printed Pages: 371. View more info