Author:Toim. Hanna Lagström

Sort

Showing 1-1 of 1

Lasten ja nuorten tutkimuksen Etiikka

By: Toim. Hanna Lagström

Price: $107.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2010

Seller ID: 117487

ISBN: 9525464644

Condition: New


Millaisia tutkimuseettisiä erityiskysymyksiä tulee ottaa huomioon, kun tutkimuskohteena ovat lapset ja nuoret? Mitä saa tutkia, mitä ei? Millaisia lupamenettelyjä tarvitaan? Tämä teos on ensimmäinen lapsiin ja nuoriin kohdistuvan tutkimuksen eettisiä kysymyksiä pohtiva yleisteos. Se tarjoaa ajankohtaista tietoa ja kriittisiä näkökulmia kaikille lapsi- ja nuorisotutkimuksen parissa toimiville tutkijoille ja soveltuu oppikirjakäyttöön eri alojen menetelmäopintoihin. Printed Pages: 243. View more info