Author:Toim. Ilona Herlin

Sort

Showing 1-2 of 2

Verbit ja Konstruktiot

By: Toim. Ilona Herlin

Price: $49.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2012

Seller ID: 116234

ISBN: 9522222798

Condition: New


Miten verbejä sisältävät rakenteet toimivat ja vakiintuvat? Mikä suhde verbikonstruktiolla on verbin merkitykseen? Fennistinen artikkelikokoelma tarkastelee suomen kielen verbejä ja verbikonsruktioita uuden tutkimuksen näkökulmista. Artikkeleita yhdistää funktionaalinen ote, kiinnostus syntaksin ja semantiikan suhteeseen sekä empiirinen lähestymistapa. Printed Pages: 268. View more info

Elävä Kielioppi

By: Toim. Ilona Herlin

Price: $98.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2005

Seller ID: 116365

ISBN: 9517466935

Condition: New


Artikkelikokoelma lähestyy suomen kielen infiniittisiä ilmauksia ja niiden käyttöä kirjakielen säilömien, yli neljä ja puoli vuosisataa kattavien tekstien sekä saatavilla olevien murreaineistojen kautta. Huomion kohteena ovat syntaktiset rakenteet, joihin infinitiivi- ja partisiippimuodot ovat vakiintuneet: millaisia ovat rakenteiden merkitykset, millä tavoin ne ovat motivoituneet, miten niiden asema varioi eri kielimuodoissa ja kuinka ne ovat muovautuneet nykyiselleen. Kokoelma osoittaa, että suomen kielioppi on elävä ja dynaaminen. Infiniittiset rakenteet ovat vuosisatojen kulue... View more info