Author:Toim. Kimmo Nuotio

Sort

Showing 1-2 of 2

Oikeus ja Politiikka

By: Toim. Kimmo Nuotio

Price: $133.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2007

Seller ID: 116075

ISBN: 9518552738

Condition: New


Viime vuosina oikeuden ja politiikan suhteet ovat tulleet entistä kiinnostavammiksi. Oikeusteoriassa on ryhdytty pohtimaan oikeuden velvoittavuuden ja hyväksyttävyyden kysymyksiä aikaisempaa laajemmasta näkökulmasta. Vastaavasti yhteiskuntateoreetikot ja filosofit ovat uudelleen havahtuneet oikeutta koskeviin kysymyksiin. Nykyajan suurista muutoksista, jotka vaikuttavat oikeuden ja politiikan suhteeseen monin tavoin, voi mainita monikulttuurisuuden ja globalisaation. Printed Pages: 229. View more info

Oikeusteoreettisia Katkelmia

By: Toim. Kimmo Nuotio

Price: $57.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2003

Seller ID: 117057

ISBN: 9518552088

Condition: New


Kirja sisältää, kattavuuteen ja edustavuuteen pyrkimättä, eräitä fragmentteja oikeusteoriasta. Teoksen artikkeleissa esitellään ja arvioidaan Kyösti Haatajan kritiikkiä aikansa oikeustieteestä, Alf Rossin oikeusajattelusta, Georg Henrik von Wrightin käsitystä normeista ja käytännöllisestä järjestä, Kaarle Makkosen vaikutusta kotimaiseen julkisoikeuden tutkimukseen sekä Aulis Aarnion nimeen liitettyä analyyttistä hermeneutiikkaa. Printed Pages: 177. View more info