Author:Toim. Leena Halila

Sort

Showing 1-5 of 5

Oikeustiede 42

By: Toim. Leena Halila

Price: $212.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2009

Seller ID: 116064

ISBN: 9518552916

Condition: New


Sisältää seuraavat artikkelit: iMia Hoffrén/i, Hinnanalennuksen määräytyminen asunnon ja asuinkiinteistön kaupassa; iAntero Jyränki/i, Presidentti-instituutio aikamme Euroopassa; iJanne Kaisto/i, Varallisuusoikeus ja julkiset hankinnat; iSuvi Raitala/i, Öljynpäästömaksu hallinnollisena sanktiona; iJanne Salminen/i, Kansallisen parlamentin eurooppalaiset tehtävät. Printed Pages: 409. View more info

Oikeustiede 40

By: Toim. Leena Halila

Price: $228.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2007

Seller ID: 116073

ISBN: 9518552703

Condition: New


Sisältää seuraavat artikkelit: iArja Hannuniemi/i, Vanhemmasta vieraannuttaminen – uhka lasten hyvinvoinnille; iPäivi Paasto/i, “Naiset, lakimies, oikeus”. Naisjuristien kirjoitukset suomalaisissa oikeustieteellisissä aikakauskirjoissa 1865–2005; iEssi Rimali/i, Pörssiyhtiön vähemmistöosakkeen lunastushinnan määräytyminen – käyvän hinnan määrityksen yhtenäistymisestä osakeyhtiölaissa ja arvopaperimarkkinalaissa; iSakari Salminen, Riitta Burrell Lasse Lehtonen/i, Hedelmöityshoidot, lisääntymisvapaus ja lapsen etu; iIlkka Saraviita/i, Näkökohtia parlamentarisoid... View more info

Oikeustiede 41

By: Toim. Leena Halila

Price: $228.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2008

Seller ID: 116079

ISBN: 9518552827

Condition: New


Sisältää seuraavat artikkelit: iKaarlo Hakamies/i, Taloudellisen hyödyn menettämisestä arvopaperimarkkinarikoksissa; iJaakko Husa/i, Muinaisen oikeustradition ja nationalistisen oikeuden kohtaaminen – Konstantinopolin ekumeeninen patriarkaatti ja Turkki; iSanna Mustasaari/i, Islamilainen perheoikeus Suomen oikeusjärjestelmässä; iPäivi Neuvonen/i, Kansalaisuusperusteisen syrjinnän kielto EU-oikeudessa; iJanne Salminen/i, Oikeussuoja ja Euroopan unionin kolmas pilari; iPauli Ståhlberg/i, Juristilukijan näkökulmia iTäällä Pohjantähden alla/i -teokseen. Printed Pages: 476. View more info

Oikeustiede 38

By: Toim. Leena Halila

Price: $243.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2005

Seller ID: 116085

ISBN: 9518552460

Condition: New


Sisällys: iJanne Aer/i, Veli Merikoski ja kysymys hallinnollisesta harkintavallasta; iOuti Anttila/i, Sukupuolisyrjinnän kielto Suomen ja EU:n oikeudessa; iKaarlo Hakamies/i, Maksukyvytön vai ei? Legaliteettiperiaate ja KKO 2004:46; iIiro Lähdevuori/i, Know your customer -periaate ja asiakkaan sijoitustarpeiden selvittämisvelvollisuus; iTapio Määttä/i, Soft law kansallisen oikeuden oikeuslähteenä. Tutkimus oikeudellisen ratkaisun normiprosessin muodostamisen perusteista ympäristöoikeudessa; iJukka Viljanen/i, Euroopan ihmisoikeussopimus perustuslakivaliokunnan tulkintakäytännöss... View more info

Oikeustiede 37

By: Toim. Leena Halila

Price: $231.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2004

Seller ID: 117056

ISBN: 951855238X

Condition: New


Sisältää artikkelit: Kristina Andström, Oikeustieteen luonteesta; Johanna Harsu, Due diligence -toimeksianto ja asianajajayhtiön korvausvastuu; Mia Kartio, Heikon oikeuden sivullissuojasta; Juhani Kortteinen, Säädöksenantovallan siirtäminen Euroopan unionissa perustuslakisopimusehdotuksen valossa; Jari Laasanen, Abstraktinen vaara – vaarantamisrikoksista hyvinvointivaltion rikosoikeudessa; Tuomas Ojanen, "Suomi on täysivaltainen tasavalta" – täysivaltaisuusarvioinnin lähtökohtia ja perusteita uuden perustuslain aikana; Leila Suvantola, Vaaran vyöhykkeellä – luonnon... View more info