Author:Toim. Paula Kokkonen

Sort

Showing 1-3 of 3

Sukukansaohjelman Arki

By: Toim. Paula Kokkonen

Price: $70.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2005

Seller ID: 114775

ISBN: 9525150844

Condition: New


Sukukansaohjelman arki sisältää 16 artikkelia, jotka pohjautuvat syksyllä 2004 Helsingin yliopistossa pidetyn luentosarjan Studia Fenno-Ugrican esitelmiin. Artikkelikokoelmassa kerrotaan muun muassa, miten kielilaki toimii Komissa ja Karjalassa, miten saamelaisliike sai alkunsa, mikä on inarinsaamelainen kielipesä, miten nenetsien poronhoito on sopeutunut Venäjän nykyoloihin, mitkä maailmanperintökohteet sijaitsevat suomalais-ugrilaisten asuma-alueilla ja mitä on etnofuturismi. Mukana on myös tietoja Venäjän tuoreimmasta väestönlaskennasta. Printed Pages: 250. View more info

Kenttäretkistä Tutkimustiedoksi

By: Toim. Paula Kokkonen

Price: $56.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2010

Seller ID: 116259

ISBN: 9525667197

Condition: New


Suomalais-Ugrilaisen Seuran toiminnan perustana ovat olleet erityisesti Venäjän suomalais-ugrilaisten kielten puhuma-alueille 1800-luvun loppupuolelta Suomen itsenäistymiseen asti tehdyt kenttätyö- ja keruuretket. Ketkä aineistoa keräsivät? Miten keruuretkiin varustauduttiin? Miten paikallinen väestö suhtautui kaukaa Suomesta tulleisiin tutkijoihin? Aineistoa kerättiin myös sotavangeilta; mitä heille tapahtui palautuksen jälkeen? Keruuretkien tauottua oli edessä valtaisa toimitus- ja julkaisemistyö, joka on jatkunut näihin päiviin saakka. Printed Pages: 240. View more info

Syrjänische Texte. Bd. IV

By: Toim. Paula Kokkonen

Price: $144.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 1995

Seller ID: 116379

ISBN: 9519403884

Condition: New


Helsingin yliopiston suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen dosentti Toivo Emil Uotila (1897–1947) haastatteli toisen maailmansodan aikana Suomeen sotavankeuteen joutuneita komeja eli syrjäänejä. Yli 40 miehen haastattelu antoi tulokseksi 80 käsinkirjoitettua vihkoa komilaisia kansanperinnetekstejä: satuja, tarinoita, arvoituksia, sananlaskuja, enteitä ja lauluja. nSuomalais-Ugrilainen Seura julkaisee tämän tekstikokoelman saksankielisine käännöksineen. Tarkkaa foneettista transkriptiota noudattavat kominkieliset tekstit on järjestetty murteittain, murteiden sisällä kertojittai... View more info