Author:Toim. Sanna Aaltonen

Sort

Showing 1-3 of 3

Umpikujasta Oivallukseen

By: Toim. Sanna Aaltonen

Price: $115.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2015

Seller ID: 117294

ISBN: 9514497856

Condition: New


Mitä tehdä, kun aineisto ei riitä? Miksi sisällönanalyysi ei aina tuota sisältöä? Miten toimia, kun tutkimukseen osallistuneet haastavat tutkimustulokset? Mitä tapahtuu hylätyille rahoitushakemuksille? Monitieteinen Umpikujasta oivallukseen -teos tarttuu refleksiivisyyden tematiikkaan laajasti eri tieteenalojen näkökulmista ja tarkastelee refleksiivisyyttä tutkimuksen työvälineenä. Teoksen kirjoittajat pohtivat kriittisesti tutkijan aseman ja siihen liittyvien valtasuhteiden, tutkimuksen menetelmällisten valintojen ja tieteen tekemisen yhteiskunnallisten ehtojen vaikutusta tut... View more info

Tulkintoja tytöistä

By: Toim. Sanna Aaltonen

Price: $97.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2002

Seller ID: 117393

ISBN: 951746343X

Condition: New


Tuoreisiin empiirisiin tutkimuksiin perustuvista artikkeleista koostuva teos esittelee ajankohtaisia ilmiöitä ja keskusteluja tyttötutkimuksen näkökulmasta. Ajalliset kiinnekohdat ovat 1900-luvun alku ja vuosituhannen vaihde. nTeos sisältää mm. seuraavat artikkelit: Sonja Kangas, Tytöt bittien ja pikselien maailmassa; Sini Perho, Tyttönä rasistisessa nuorisokulttuurissa; Pia Lundbom, Kettutyttöjä vai naisaktivisteja? Reetta Helander, Somalitytöt kahden kulttuurin välissä; Eila Hirvonen, Nuoren naisen raskaus ja äitiys; Kirsti Salmi-Niklander, Pahan tytön viimeiset sanat; Sann... View more info

Nuoret aikuiset hyvinvointipalvelujen käyttäjinä ja Kohteina

By: Toim. Sanna Aaltonen

Price: $85.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2017

Seller ID: 117431

ISBN: 9527175488

Condition: New


Miten hyvinvointipalvelut vastaavat nuorten aikuisten tarpeisiin? Mikä on nuorten aikuisten asema palveluiden käyttäjinä? Miten palveluntarjoajat kykenevät hyödyntämään nuorilta kerättyä tietoa?Käsillä olevassa Nuoret aikuiset hyvinvointipalvelujen käyttäjinä ja kohteina -kokoomateoksessa etsitään vastauksia kysymyksiin, jotka ovat keskeisiä palvelujen arvioinnissa ja kehittämisessä. Kirjassa avataan nuorten aikuisten ja hyvinvointipalvelujen suhteita sekä tilastotietoon että arkisiin kokemuksiin perustuvien tuoreiden tutkimusten kautta.Teos on suunnattu asiantuntijoille... View more info