Author:Ulla-Maija Kulonen

Sort

Showing 1-3 of 3

Suomen sanojen alkuperä 1-3

By: Päätoim. Ulla-Maija Kulonen

Price: $410.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2013

Seller ID: 116173

ISBN: 9522224189

Condition: New


Kolmiosainen, yli 9000 sana-artikkelia sisältävä Suomen sanojen alkuperä on laajin suomen kielen etymologinen sanakirja. Teoksessa esitellään kunkin hakusanan alkuperä, keskeiset johdokset sekä sanojen erikoismerkityksiä ja esiintymistä murteissa ja kirjakielemme eri kehitysvaiheissa. Kirjallisuusviitteet kunkin artikkelin lopussa antavat tiivistetyn katsauksen sanan tutkimushistoriaan ja ohjaavat tarvittaessa alkuperäislähteille. Printed Pages: 1459. View more info

Fonesteemit ja Sananmuodostus

By: Ulla-Maija Kulonen

Price: $85.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2010

Seller ID: 116260

ISBN: 9522221856

Condition: New


Teos tarkastelee kielen ekspressiivisen sanaston syntyä tutkimalla kokonaisvaltaisesti suomen kielen kontinuatiivisia u-johtimisia verbejä (heilua, luisua, tirskua) ja niiden alkuperää. Tarkastelussa ovat niin kielen perusainekset, fonesteemit kuin johtimen tehtävät ja merkitys sekä johdostyypin suhde suomen ja sen sukukielten muihin u-johdoksiin. Tutkimus selvittää, miten ekspressiivistä sanastoa suomessa ja itämerensuomalaisissa kielissä ylipäätään muodostetaan. Printed Pages: 315. View more info

The Passive in Ob-Ugrian

By: Ulla-Maija Kulonen

Price: $114.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 1989

Seller ID: 116360

ISBN: 9519403280

Condition: New


Printed Pages: 332. View more info