Author:Utg. av Hanna

Sort

Showing 1-2 of 2

Folkmåls-Studier 49

By: Utg. av Hanna

Price: $102.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2011

Seller ID: 116240

Condition: New


Artiklar: Jan Engh, Norwegian variability in international syntax literature; Mia Österlund, "Kolla vilken fruittari!" Språk, maskulinitet och sexualitet i Marianne Backléns Kopparorm; Jannika Lassus, Betydelser i barnfamiljsbroschyrer. Systemisk-funktionell analys av den tänkta läsaren och institutionen; Åsa Mickwitz, Lånord och engelsk inflytande – hur påverkas svenskan? Printed Pages: 80. View more info

Folkmåls-Studier 48

By: Utg. av Hanna

Price: $102.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2010

Seller ID: 116256

Condition: New


Innehåller mm.: Eija Aho, Om tonala drag i dialekterna i Åboland; Gustav Bockgård, Urspårat samtal. Analys av en märklig dialektinspelning; Lennart Hellspong, Offentligheten som arena för retorisk deliberation; Antje Lann Hornscheidt, Finns det någonting som en svensk kolonialstil? Carita Rosenberg-Wolff, Norm och verlighet i finlandssvenskt radiospråk. Lectio precursoria: Pia Forssell, J. L. Runebergs samlade skrifter i textkritisk belysning; Mona Forsskåhl, Konstruktioner i interaktion: “de e” som resurs i samtal; Anne Huhtala, Det pedagogiska självet: en narrativ studie av dir... View more info