Category: Music

Sort

Showing 1-50 of 392

Rosenfink: Stråla Stjärna ren och Klar

By: N/A

Price: $77.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja:

Seller ID: 116593

Condition: New


1. Milda stjärna ren och klar 2. En liten julvisa 3. Barnen kring julgranen 4. Husbondens julpolska 5. Julbockens visa 6. Kring julgranen 7. Nu står jul vid snöig port 8. En julafton vid medelhavet 9. Stjärngossarnas visor 10. Hej Hoffadira Staffan! 11. Det snöar 12. Staffan Stalledräng 13. Vintern. View more info

Jeppolåtar efter Viktor Andersson 1901-1974

By: N/A

Price: $38.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja:

Seller ID: 116594

Condition: New


View more info

Bröllopsspelmännen

By: N/A

Price: $38.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2012

Seller ID: 116595

Condition: New


Skivan innehåller traditionella låtar ur den unika Lappfjärdstraditionen framförda av mästerspelmännen Valter Enlund och Torsten Pärus. Skivan är ett viktigt dokument över hur tidigare generationers spelmän med skicklighet och integritet förde sitt musikaliska arv vidare. Skivan kom först ut som LP-skiva 1984. View more info

Rosenfink

By: N/A

Price: $77.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2013

Seller ID: 116597

Condition: New


Pauliina Pajala, Jarmo Romppanen och Juulia Salonen bildade gruppen Rosenfink 2009. Deras intresse för folkmusiken i södra Finland förde dem samman och inspirerade dem till att söka visor och låtar bland uppteckningar och inspelningar i olika arkiv. På sin första CD spelar Rosenfink i huvudsak nya tolkningar av gamla låtar och visor från de svenskspråkiga trakterna i södra Finland. View more info

Felspel

By: N/A

Price: $57.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2011

Seller ID: 116604

Condition: New


Felspels historia går tillbaka till slutet av 70-talet. Gruppens skiva innehåller främst traditionella spelmansmelodier från södra halvan av svensk­a Öster­botten. Låtarna spelas på fyra fioler, i egna arrangemang av traditionellt snitt, och med en lätt humoristisk kryddning. View more info

Opp å Damba: Åboländska Spelmanslåtar

By: N/A

Price: $38.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2012

Seller ID: 116608

Condition: New


På skivan spelar de åboländska storspelmännen Aspö-Erik (Erik Jansson) och Brunskärs-Maja (Maja Granvik) ensamma och tillsammans med Pargasspelmanslaget Qvintarna. Också Houtskärs spelmanslag är med på skivan. nInnehåll på skivan: Opp å damba; Vals; Pargaspolkan; Maulas; Vals; Emelius; Sängpolkan; Ybbersnäs schottis; Strandbergs polka; Fallbölevalsen; Korpovalsen; Knäppanpolkan; Eriks polka; Masurka från Sattmark; Granlunds brudvals; Schottis; Masurka; Lärpolkan; Vår hambo; Valdemars polka; Fingervalsen. View more info

Sånglekar

By: N/A

Price: $38.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2012

Seller ID: 116610

Condition: New


Innehåll: Torsten och Cecilia Lindgård, Malax; Selma Lillsjö, Lappfjärd; Zaida Österlund, Houtskär; Rolf och Birgit Nordberg, Brändö; Helga Sagulin, Brändö; Karl Nyholm, Esbo; Elna Hoxell, Lappfjärd; Otto Engelholm, Närpes; Minne Bergman, Sjundeå; Vera Kovanen, Pernå; Berta Backström och Agnes Holmlund, Oravais; Gunhild Wasström, Sjundeå; Edith Södergran, Närpes; Agda Nyberg, Tenala; Anna Bränn, Alice Flinck, Sylvia Forsström, Helsinge; Bäcksby skola, Esse; Virböle skola, Strömfors, Domus barndaghem, Helsingfors. View more info

Jeppo Spelmän

By: N/A

Price: $38.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2011

Seller ID: 116614

Condition: New


Jeppo bygdespelmän, 1976: Jeposmetton; Kengo-Antas vals; Oravaismenuetten; Har du na pinnar i gröitin, polska; Kiback-Ellas vals; Viktors schottis; Ta in hiid in fiol, menuett; Skålpolska; Polka, dragspel; Menuett; Broändas Karl-Johans vals; Vandringsman, marsch. Jeppo spelmanslag, 1972: Kengo-Antas menuett; Brännvinspolska; Gästbåds annandagsmenuett; Grannas bastun, polska. Jeppospelmän: Menuett; Sparven lilla, polska; Ta in hiid in fiol, menuett; Trind som in råovo, polska; Viktors vals; Anna-Sofias brudmenuett; Supanspolska; Viktors polka; Polka, dragspel. View more info

Menuetter och polskor från Österbotten

By: N/A

Price: $37.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2011

Seller ID: 116615

Condition: New


Fiolspelmän: Erik Johan Lindvall, Berta Backström & Hans Karv. Munsala och Oravais Eklunds Majas, menuett; Trillarin, polska ¾; Bagg Matts tredjedagsmenuetten; Trollskogen, polska ¾; Menuett (Oravais); Polska ¾; Vilhelms Matts, menuett; Polska ¾; Lilla Lisa, menuett; Brännvinspolskan, polska. View more info

Norrbaggar: Stråklekare och Essespelmän

By: N/A

Price: $38.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2011

Seller ID: 116616

Condition: New


Stråklekarna: Jonas Borgmästars, Lars Hjerpe & John Kronholm. Lappfors brudmarsch; Mos-Leanders brudvals; Menuett; Fuxasvalsen; Esseschottis; Hepovannspolka; Pönkkä-Mattas slätvals; Hjerpfars polska; Mors schotttis; Kopolska; Esse-Karlebynejdens brudmarsch. Essespelmän Härmäpolkan; Konos- Slastjis polka Slätvals; Karolinas-Matt schottis; All världens slätvals; Östmans-Mattas polka; Hepovannsmazurka; Gräftanpolka; Brudpolska; Storstugans marsch; Köustpolka; Esse brudmarsch; Mos-Leanders menuett. View more info

Låtar från Blomsteräng: Jarmo Romppanen med vänner spelar Klas Gustafssons Kompositioner

By: N/A

Price: $37.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2009

Seller ID: 116617

Condition: New


Klas Gustafsson (1906-1995) är en känd folkmusikprofil. Han tog bl.a. initiativ till Finlands svenska spelmans­för­bund, var dess första ord­förande 1969-1974, och började ge ut tidningen Fiolen min 1970. Han skrev också ett femtiotal låtar, varav många är inspirerade av naturen. På den här CD:n har hans låtar fått nya arrange­mang av Jarmo Romppanen, Maria Kalaniemi, Emilia Lajunen och Eero Grundström. På skivan med­verkar också Yrjö Länsi­rinne, Martina Krooks, Stefan Kuni och Andreas Norrvik. View more info

Marianne Maans

By: N/A

Price: $57.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2004

Seller ID: 116619

Condition: New


Marianne Maans har sina musikaliska rötter i den österbottniska folktraditionen. CD:n innehåller både nyskriven och traditionell musik, som inviterar lyssnaren till ett stämningsfullt landskap, där olika känslolägen speglas till en fantasifull värld av toner. View more info

Som Folk

By: N/A

Price: $57.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2011

Seller ID: 116621

Condition: New


Som Folk är en grupp unga musiker som spelat folkmusik tillsammans sedan 2006. Med respekt och värme presenterar de traditionella visor och låtar i egna fräscha, nyskapande, arrangemang. View more info

Matanga and His Work Brhaddesi

By: (Ed.) Prem Lata Sharma

Price: $20.75

Publisher: New Delhi, India, Sangeet Natak Akademi: 2001

Edition: First Edition

Seller ID: 035903

Condition: New


Printed pages: 310. View more info

Aspects of Indian Music

By: (Ed.) Sumati Mutatkar

Price: $14.75

Publisher: New Delhi, India, Sangeet Natak Akademi: 2006

Edition: Reprint

Seller ID: 035895

ISBN: 817871096X

Condition: New


Printed pages: 138. View more info

Intellectual Property Rights: Issues and Challenges in Music and Enterainment Music

By: A. Vaish

Price: $18.00

Publisher: New Delhi, India, Shree Publishers & Distributors: 2008

Seller ID: 113176

ISBN: 8183292720

Condition: New


View more info

Image for The Music of Hindostan

The Music of Hindostan

By: A.H. Fox-Strangways

Price: $15.50

Publisher: New Delhi, India, Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd.: 1994

Edition: Second Indian Edition

Seller ID: 033176

ISBN: 8121506433

Condition: New


The book is a scholarly treatise on the basic features, principles, and systems of Hindustani music. For the preparation of the book, the author has culled together the varied information on this vast subject from his own field-work and first-hand sources and has handled this difficult subject with rare acumen. He has described and discussed in great detail the Hindustani classical music and Indian folk music including its lesser-known aspects like bardic songs, lullabies, devotional songs and the like. In his view, in Indian music the element of melody is dominant as opposed to the element of... View more info

Ravintolamuusikon ammatin nousu ja Tuho

By: Ahti Nikkonen

Price: $88.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2004

Seller ID: 116651

ISBN: 9521022299

Condition: New


Tutkimuksessaan Nikkonen on suhteuttanut ravintolamuusikon ammattikunnan kehityskaarta suomalaisessa alkoholi- ja työpolitiikassa sekä musiikkikulttuurissa tapahtuneisiin muutoksiin ja jakanut tarkastelemansa jakson kolmeen kauteen: kurin (1919–1949), sivistämisen (1950–1989) ja markkinakurin (1990-luvulta alkaen) kausiin. Haastatteluaineistoa analysoimalla hän on hahmottanut muusikkouden kolme perusorientaatiota: musiikin ja ravintolaelämän maailmassa seikkailevat ”elämäntapamuusikot”, ammattimuusikon uraa kunnianhimoisempaan päämäärään hamuavat ”tähtiinpyrkijät” s... View more info

Katuvihreä-opas suunnitteluun, rakentamiseen ja Hoitoon

By: Aki Männistö

Price: $142.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 1999

Seller ID: 116589

ISBN: 9529719981

Condition: New


Katuvihreän historia on pitkä. Vuonna 1856 astui voimaan keisarillinen asetus puistokatujen eli bulevardien perustamisesta. Tässä julkaisussa katuvihreällä tarkoitetaan kaikkea katualueille istutettavaa kasvillisuutta. Katu ympäristönä on kasvillisuudelle erittäin vaikea ja haasteellinen eroten täysin tavanomaisista viheralueista. Tämän oppaan toivotaan tuovan lisäselvyyttä ja uusia menettelytapoja katuvihreän suunnitteluun, rakentamiseen ja hoidon erityiskysymyksiin. Printed Pages: 89. View more info

Image for Introduction to the Study of Musical Scales

Introduction to the Study of Musical Scales

By: Alain Daneilou

Price: $23.25

Publisher: New Delhi, India, Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd.: 2014

Edition: Reprint

Seller ID: 037881

ISBN: 8121509203

Condition: New


Man's awareness, from time immemorial, of the power of sound when its notes are arranged in certain patterns to elevate him to the region of absolute bliss or plunge him to the abyss of utter despair, has led him to formulate rules for coordinating sounds to evoke the desired response. In the process he discovered the correspondence between sounds and different aspects of universe; the scales of five and seven notes represent the five elements and seven planets; the movements of these notes in the regions of the twelve octaves have their parallel in the planetary motions across the twelve sign... View more info

Image for The Ragas of Northern Indian Music

The Ragas of Northern Indian Music

By: Alain Danielou

Price: $21.95

Publisher: New Delhi, India, Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd.: 2014

Edition: Reprint

Seller ID: 031304

ISBN: 812150225X

Condition: New


The first part of the book traces the history of Indian music and the continuity of its theory and practice for more than two thousand years. It is based on many years' research into the vast ancient Sanskrit literature of music. These valuable technical treatises, which lie in the form of scarcely catalogued manuscripts throughout the public and private libraries of India, had hitherto remained unemplored. Part Two transcribes and studies in detail 50 typical Raga-s. Each is preceded by a Sanskrit poem in translation which depicts the atmosphere; then follows an analysis of the scale, coverin... View more info

Sacred Music: Its Origins, Powers, and Future: Traditional Music in Today's World

By: Alain Danielou (Shiva Sharan); Articles selected and Presented By Jean-Louis Gabin

Price: $10.50

Publisher: Varanasi, India, Indica Books: 2002

Edition: First Edition

Seller ID: 023647

ISBN: 8186569332

Condition: New


Printed Pages: 224. View more info

The Composer in the Market Place

By: Alan Peacock and Ronald Weir; with a Preface By Asa Briggs

Price: $15.00

Publisher: London, UK, Faber and Faber Limited: 1975

Edition: First Edition

Seller ID: 010178

ISBN: 0571100112

Condition: Very Good


Printed Pages: 172. Slightly rubbed dust-jacket. View more info

Image for The Classical Music of North India: Notations and explanatory text by George Ruckert The music of the Baba Allauddin Gharana as taught, by Ali Akbar Khan at the Ali Akbar College of Music Vol. I: The First Year's Study

The Classical Music of North India: Notations and explanatory text by George Ruckert The music of the Baba Allauddin Gharana as taught, by Ali Akbar Khan at the Ali Akbar College of Music Vol. I: The First Year's Study

By: Ali Akbar Khan

Price: $29.25

Publisher: New Delhi, India, Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd.: 2015

Edition: Reprint

Seller ID: 031303

ISBN: 812150872X

Condition: New


This is a book of and about the classical music of North India,among the oldest continual musical traditions of the world. Presented here is a small part of the musical legacy of one of the foremost families which has preserved and collected this ancient music and developed it to the highest standards; the Baba Allauddin Gharana of the Seni tradition. This volume introduces the great richness and variety of the different styles of music as taught by one of the century's greatest musicians, Ali Akbar Khan. Printed Pages: 382. View more info

Bhartiya Sangeet Ke Pramukh Tantri Vadhya Sitar avem Sarod (in Hindi)

By: Alka Nagpal & Sapna Goel (Authors)

Price: $7.60

Publisher: New Delhi, India, Raj Publications: 2012

Seller ID: 106231

ISBN: 9789381234020

Condition: New


Printed Pages: 144. View more info

The Sangitopanisad Saroddharah of Vacanacarya Sri Sudhakalasa (A Fourteenth Century Text on Music from Western India)

By: Allyn Miner (edited and translated)

Price: $14.95

Publisher: New Delhi, India, Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd.:

Seller ID: 030777

ISBN: 8120815483

Condition: New


Printed Pages: 334 View more info

Musical Modes in Visual Forms: A Journey Through the Creative Minds

By: Ambalicka Sood Jacob

Price: $34.00

Publisher: New Delhi, India, New Bharatiya Book Corporation: 2012

Edition: First Edition

Seller ID: 101256

ISBN: 8183151736

Condition: New


Music and rendering are the faculties of creative imagination and keen perception that help the mind to grow. Man has expressed liberally through various mediums to give a vent to his aspiration and urges in the past and in The Times now. The play of music was taken as the Sutra of life. Man tends to follow the rhythm inculcated in him as a child. This tempo moves with man in poetry, dance, theatre, drama, painting, music, play of instruments, sculptures, architecture, etc. Rhythm in both music and Painting energizes the person and this pulse and beat is experienced many a time as that transce... View more info

Master on Masters

By: Amjad Ali Khan

Price: $9.10

Publisher: New Delhi, India, Penguin Ananda/Prakash Books: 2017

Seller ID: 112298

ISBN: 0670089540

Condition: New


‘Vaid fluidly describes the violent turns of an emotional kaleidoscope’ India Today None Other conjures a vivid portrait of a man who is old, alone and dying. Trapped in his house, consumed with lust, shame and loathing, he scribbles his frenzied ramblings in his notebooks. But what begins as a bitter tirade transforms into an anguished meditation on loneliness and the quest for solace. In Here I Am if I Am, translated into English for the first time, a hunchback at a desolate roadside contemplates the precariousness of his own existence even as his tormented mind unravels. Hypnotic and un... View more info

Image for The Mirror of Gesture: trans. Into English. Being the Abhinaya Darpana of Nandikesvara

The Mirror of Gesture: trans. Into English. Being the Abhinaya Darpana of Nandikesvara

By: Ananda K. Coomaraswamy

Price: $5.25

Publisher: New Delhi, India, Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd.: 2010

Edition: Seventh Impression

Seller ID: 028372

ISBN: 8121500214

Condition: New


The Mirror of Gesture is the English translation of the Abhinaya Darpana of Nandikesvara which was originally published with a Telugu interpretation by Madabhushi Tiruvenkatachari of Nidamangalam in 1874. The Abhinaya Darpana, according to Nandikesvara, who is a legendary figure, is an abridgement of the Bharatarnava, an exposition on the art of dancing. For those not acquainted with the Indian dramatic technique, it may be difficult to understand the importance of such texts. However, as Coomaraswamy has pointed out, this work may be of immense interest to the living actor in the European the... View more info

Vidyapati Padavali

By: Ananda K. Coomaraswamy & Arun Sen

Price: $20.00

Publisher: New Delhi, India, Indira Gandhi National Centre for the Arts/Clarion Books: 1994

Seller ID: 101630

ISBN: 8185120501

Condition: New


Vidyapati ?hakur, one of the most renowned medieval Maithili poets, composed the wreath of songs, the theme of which is the same as that of Gitagovinda the courtship of God and the soul, under the names of Radha and K???a. The story of love told in the poems is an allegorical representation of the yearning of the human soul for the Divine.The poetry of Vidyapati arrested Coomaraswamy's attention for translation, although translation was otherwise least of his callings. Perhaps he felt the need to convey through the English language the multi-layered symbolism of these seemingly simple verses r... View more info

Essays on Music

By: Ananda K. Coomaraswamy & Premlata Sharma (Ed.)

Price: $10.20

Publisher: New Delhi, India, Indira Gandhi National Centre for the Arts/Manohar Publishers & Distributors: 2010

Seller ID: 101632

ISBN: 8173046115

Condition: New


These essays were published in a few books, journals, etc., mostly in the early years of the twentieth century. Coomaraswamy held that music in countless ways had been bound up with the Indian national culture, for it was the most universal expression of emotion-religious, amorous or martial. Music belonged to every part of life. The flute of K???a, the vi?a of Sarasvati, the dance of Siva, the Gayatri as cosmic chant or music of the spheres; the hymns of passionate adoration of the southern Saivite, all these belong to the association of music and religion.In addition to the art of music, Coo... View more info

Mountainous Sound Spaces: Listening to History and Music in the Uttarakhand Himalayas

By: Andrew Alter

Price: $12.05

Publisher: New Delhi, India, Cambridge University Press: 2013

Seller ID: 101490

ISBN: 9789382993322

Condition: New


This book provides a perspective on cultural practice in the Himalayas that engages directly with the sonic world of musical production thus emphasizing how the invisible world of sound is critical to shaping imagined histories creating mythologized heroes and amplifying the stories of mountains and people. Together Garhwal and Kumaun comprise the present-day Indian state of Uttarakhand a state with unique histories associated with Hindu mythology immigrant communities from western India Gorkha conquest British colonialism and modern-day India. The book situates the reader within the history a... View more info

New Instrumental Compositions: For North Indian Music

By: Anil Mihiripenna

Price: $14.25

Publisher: Varanasi, India, Indica Books: 2007

Edition: First Edition

Seller ID: 031990

ISBN: 8186569758

Condition: New


Printed pages: 480. View more info

Hindustani Music and the Aesthetic Concept of Form

By: Anjali Mittal

Price: $13.95

Publisher: New Delhi, India, D.K. Printworld (P) Ltd.: 2008

Edition: Second Impression

Seller ID: 025735

ISBN: 8124601348

Condition: New


Printed Pages: 182. View more info

Murtikala Me Sangeet Evam Nritya

By: Anju Bala Bhagat

Price: $18.75

Publisher: New Delhi, India, Raj Publications: 2010

Seller ID: 106234

ISBN: 8190887777

Condition: New


Printed Pages: 336. View more info

Opera and Church Music, 1630-1750 (The New Oxford History of Music: Volume V)

By: Anthony Lewis and Nigel Fortune (eds.)

Price: $50.00

Publisher: Oxford, UK, Oxford University Press: 1986

Edition: Revised Edition

Seller ID: 010202

ISBN: 0-19-313605-5

Condition: Fine


Printed Pages: 892. Slightly rubbed, chipped and scratched dust-jacket. View more info

Music and the Spiritual: Composers and Politics in the 20th Century

By: Antony Copley

Price: $45.99

Publisher: New Delhi, Primus Books: 2013

Seller ID: 701607

ISBN: 9789380607962

Condition: New


Music knows no frontiers. And, any Indian listener to the music of the selected twentieth century continental European composers discussed in this book will recognize the latters' response to the horrors of their times: war, violence, totalitarian systems of Left and Right, Gulag and Holocaust, and Occupations, both Nazi and Soviet. As such, it becomes imperative that these twentieth century pieces also be contextualized in terms of family, sexuality, politics and religion. Yet, most profoundly, the musical compositions were an exploration of the spiritual, both this-worldly and transcendental... View more info

Laulu-Miesten vuosisata 1914-2014

By: Antti Häyrynen

Price: $173.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2014

Seller ID: 116603

ISBN: 9522225452

Condition: New


Vuonna 2014 sata vuotta täyttävä Laulu-Miehet on yksi maamme perinteikkäimmistä mieskuoroista. Puolisalaisesti Venäjän vallan aikana perustettu valiokuoro on edustanut maataan lukuisissa kansallisissa ja kansainvälisissä juhlatilaisuuksissa. Laulu-Miehillä on ollut uraauurtava rooli mieskuoromusiikin tilaajana ja julkaisijana. Sille ovat teoksiaan omistaneet säveltäjät Jean Sibeliuksesta Toivo Kärkeen. Näitä lauluja on koottu vuodesta 1924 alkaen laajoihin, kaikkien mieskuorojen tuntemiin laulukirjoihin, joiden runoista välittyvät niin kohottava kansallishenki, lämmin luonto... View more info

Compositions in Instrumental Music: Tradition and New Creation

By: Anupam Mahajan

Price: $25.00

Publisher: New Delhi, India, Sanjay Prakashan: 2003

Edition: First Edition

Seller ID: 013015

ISBN: 8174530991

Condition: New


Printed Pages: 272. View more info

Ragas in Hindustani Music: Conceptual Aspects

By: Anupam Mahajan (Author) & Ravi Shankar (frwd)

Price: $11.40

Publisher: New Delhi, India, Gyan Books Pvt. Ltd.: 2001

Seller ID: 106025

ISBN: 8121202698

Condition: New


Ragas, the expressional means of Indian Music are not merely the combination of notes. There are a number of conceptual aspects and various affinities in ragas which help in establishing every raga's character. The total Atmosphere of every raga strongly determines its mood, which in turn gives the aesthetic pleasure. So far, no author has attempted a single work on the concept of raga, particularly on the two phenomena of performing art, i.e. mood and expression. The present work fills that vacuum to a considerable extent in the area of Hindustani Music. These two phenomena have been studied ... View more info

Tunturisävelmiä etsimässä: Lapissa 1904 ja 1905

By: Armas Launis

Price: $200.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2004

Seller ID: 116648

ISBN: 951746634X

Condition: New


Tunturisävelmiä etsimässä sisältää kaikki Armas Launiksen Lapin-matkojen alkuperäismuistiinpanot, valokuvat ja joikutallenteet. Matkapäiväkirjoissaan Launis kertoo keruutyönsä olosuhteiden ja tapaamiensa ihmisten lisäksi tuoreesti myös omista tunnoistaan nuorena seikkailijana. Launis oppi tuntemaan joikusävelmien lisäksi Lapinmaan asukkaita, heidän historiaansa ja mytologiaansa. Printed Pages: 383. View more info

Indian Concept of Rhythm

By: Arun Kumar Sen

Price: $17.95

Publisher: New Delhi, India, Kanishka Publishers, Distributors: 2008

Edition: Second Edition

Seller ID: 023560

ISBN: 8173910065

Condition: New


Printed Pages: 178 with numerous b/w illustrations. View more info

Image for Essays in Indian Ethnomusicology

Essays in Indian Ethnomusicology

By: Ashok D. Ranade

Price: $14.25

Publisher: New Delhi, India, Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd.: 1998

Edition: First Edition

Seller ID: 000178

ISBN: 812150807X

Condition: New


The book represents a major attempt to place music in India in wider perspectives offered by numerous music-traditions which deal with theoretical frameworks of music. It is music theory, pitched at an ambitious high. In twenty-seven closely argued essays, the author touches diverse music-centered studies such as religion, philosophy, linguistics, poetics, theatre-arts, folklore, aesthetics, musicology as grammar, history, intercultural inquiries, area-studies, oral traditions, inter-art relationships, and Indology. He insists on keeping performance at the centre of his investigations and henc... View more info

Perspectives on Music: Ideas and Theories

By: Ashok Da. Ranade

Price: $19.15

Publisher: New Delhi, India, Promilla & Co., Publishers: 2008

Edition: First Edition

Seller ID: 021109

ISBN: 8185002746

Condition: New


Printed pages: 370. View more info

Some Hindustani Musicians: They Lit the Way!

By: Ashok Da. Ranade

Price: $18.25

Publisher: New Delhi, India, Promilla & Co., Publishers in association with Bibliophile South Asia: 2011

Edition: First Edition

Seller ID: 033909

ISBN: 8185002738

Condition: New


Printed Pages: 388 with numerous b/w illustrations. View more info

Keywords and Concepts: Hindustani Classical Music

By: Ashok Da. Ranade

Price: $8.25

Publisher: New Delhi, India, Promilla & Co., Publishers in association with Bibliophile South Asia: 2012

Edition: Reprint

Seller ID: 037170

Condition: New


Printed Pages: 172. View more info

On Music and Musicians of Hindoostan

By: Ashok Da. Ranade

Price: $11.95

Publisher: New Delhi, India, Promilla & Co., Publishers in association with Bibliophile South Asia: 2012

Edition: Reprint

Seller ID: 037171

ISBN: 8192304752

Condition: New


Printed Pages: 208. View more info

India's Great Masters: A Photographic Journey into the Heart of Classical Music

By: Ashok Vajpeyi

Price: $79.95

Publisher: New Delhi, India, Collins: 2010

Edition: First Edition

Seller ID: 032512

ISBN: 8172239467

Condition: New


Printed Pages: 167 with numerous b/w illustrations. View more info

Light of the Universe: Essays on Hindustani Film Music

By: Ashraf Aziz

Price: $7.70

Publisher: Gurgaon, India, Three Essays: 2003

Edition: First Edition

Seller ID: 013618

ISBN: 8188789070

Condition: New


Printed Pages: 154. View more info

Hindustani Sangeet: Parivartanshilata

By: Asit Kumar Banerji

Price: $15.72

Publisher: Delhi, India, Sharada Publishing House: 1992

Seller ID: 102765

ISBN: 8185616019

Condition: New


Printed Pages: 168. View more info