Category: Law

Sort

Showing 101-150 of 387

EC Competition Law

By: Giorgio Monti

Price: $69.00

Publisher: New Delhi, India, Cambridge University Press: 2007

Edition: First Edition

Seller ID: 020793

ISBN: 0521700752

Condition: New


The development of competition law in the EU can be explored through three interrelated perspectives: the extent to which controversies in economic thinking affect the design of the law; how changing political visions about the objectives of competition law have caused shifts in the interpretation of the rules; and the institution in charge of applying the rules. The economic and political debates on competition law show that it is a contested terrain, and the way courts and competition authorities apply the law reflects their responses to the objectives and economics of competition law. By ch... View more info

Encyclopaedia of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 3 Volumes

By: Giriraj Shah

Price: $68.88

Publisher: New Delhi, India, Gyan Books Pvt. Ltd.: 1998

Seller ID: 105863

ISBN: 812120545X

Condition: New


United Nations described each and every aspect of Drug Abuse and drug trafficking, the worldwide burning problem of the modern times. Drug abuse and drug Trafficking have assumed serious proportion all over the world and probable no Country is free from its effects. Fortunately, the scope of drug addition in India is limited. The central and state governments, NGOs (Non-Government Organisations) are doing their best to eradicate it. Sufficient Progress has been made in this field. This pioneering Study shall be the greatest tribute and contribution to the United Nations decade (1990-2000) agai... View more info

Encyclopaedia of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, Volume 1

By: Giriraj Shah

Price: $25.24

Publisher: New Delhi, India, Gyan Books Pvt. Ltd.: 1998

Seller ID: 105864

ISBN: 8121205409

Condition: New


Printed Pages: 403. View more info

Encyclopaedia of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, Volume 2

By: Giriraj Shah

Price: $25.24

Publisher: New Delhi, India, Gyan Books Pvt. Ltd.: 1998

Seller ID: 105865

ISBN: 8121205417

Condition: New


Printed Pages: 475. View more info

Encyclopaedia of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances,Encyclopaedia of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, Volume 3

By: Giriraj Shah

Price: $25.24

Publisher: New Delhi, India, Gyan Books Pvt. Ltd.: 1998

Seller ID: 105866

ISBN: 8121205425

Condition: New


Printed Pages: 400. View more info

Förfarandegarantier vid domstolsanknuten Medling

By: Gisela Knuts

Price: $197.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2006

Seller ID: 116088

ISBN: 9518552525

Condition: New


Avhandlingen granskar tre specifika förfarandegarantier: rätten till opartisk handläggning, rätten till lika behandling och kontradiktoriskt förfarande samt rätten till offentlig förhandling. Avhandlingen granskar tre olika exempel på domstolsanknuten medling: medling i tvistemål i Finland, rettsmekling i Norge och särskild medling i Sverige och diskuterar den domstolsanknutna medlingens huvuddrag. Utgående från de olika tvistlösningsmetoderna presenterar avhandlingen en analys av vilken betydelse rätten till opartisk handläggning, rätten till lika behandling och kontradiktoris... View more info

When Rights Embrace Responsibilities: Biocultural Rights and the Conservation of Environment

By: Giulia Sajeva

Price: $19.95

Publisher: New Delhi, Oxford University Press: 2018

Seller ID: 900628

ISBN: 0199485151


This book analyses the idea of biocultural rights as a proposal for harmonizing the needs of environmental and human rights. These rights, considered as a basket of group rights, are those deemed necessary to protect the stewardship role that certain indigenous peoples and local communities have played towards the environment. PRINTED PAGES: 348. View more info

Vivadaratnakara of Candesvara: Law of Partition and Inheritance

By: Golapchandra Sarkar (Intro.)

Price: $2.45

Publisher: New Delhi, India, Gyan Books Pvt. Ltd.: 1986

Seller ID: 105656

ISBN: 8121200121

Condition: New


The Vivadaratnakara of Candesvara Thakkure (14th cent.) is one of the most comprehensive works on the substantive portion of Hindu Law and is respected by the Mithila School as a most authoritative treatise. The peculiar feature of the work is that it cites almost all the Codes of the sages, bearing on a particular subject and puts them in such an order that the various rules of law appear from the Texts themselves in their logical sequence. As usual, the Vivadaratnakara contains an important section on Dayabhaga, i.e. Laws on inheritance and succession. In this section The Author who had been... View more info

Adjudication in Religious Family Laws: Cultural Accommodation, Legal Pluralism, and Gender Equality in India

By: Gopika Solanki

Price: $30.05

Publisher: New Delhi, India, Cambridge University Press: 2011

Seller ID: 101473

ISBN: 1107023890

Condition: New


This book argues that the shared adjudication model in which the state splits its adjudicative authority with religious groups and other societal sources in the regulation of marriage can potentially balance cultural rights and gender equality. In this model the civic and religious sources of legal authority construct transmit and communicate heterogeneous notions of the conjugal family gender relations and religious membership within the interstices of state and society. In so doing they fracture the homogenized religious identities grounded in hierarchical gender relations within the conjuga... View more info

Indian Constitution: Cornerstone of a Nation

By: Granville Austin

Price: $7.60

Publisher: New Delhi, India, Oxford University Press: 1999

Seller ID: 108855

ISBN: 0195649591

Condition: New


Preface to the Indian Edition Introduction Note 1. The Constituent Assembly - Microcosm in Action 2. Which Road to Social Revolution? 3. The Conscience of the Constitution - The Fundamental Rights and Directive Principles of State Policy - I 4. Fundamental Rights - II 5. The Executive - Strength With Democracy 6. The Legislature - Unity Through 7. The Judiciary and the Social Revolution 8. Federalism - The Amicable Union - I 9. Federalism - II 10. Federalism - III 11. Amendment - The Flexible Federation 12. Language and the Constitution - The Half-Hearted Compromise 13. Conclusion - Comments o... View more info

Essays on Religion, Literature and Law

By: Gunther-Dietz Sontheimer; Edited By Heidrun Bruckner, Anne Feldhaus, and Aditya Malik (eds.)

Price: $18.75

Publisher: New Delhi, India, Manohar: 2004

Edition: First Edition

Seller ID: 016354

ISBN: 8173045216

Condition: New


Printed Pages: 467. View more info

International Encyclopedia of Comparative Law: Volume XIII: Business and Private Organizations: Chapter 4: Private and Governmental Liability for the Torts of Employees and Organs

By: Gyula Eorsi; Andre Tunc (Chief Editor)

Price: $25.00

Publisher: Tubingen, Germany, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tubingen, Germany and Mouton, The Hague, Netherlands: 1975

Edition: First Edition

Seller ID: 015538

Condition: Very Good


Volta, Uruguay View more info

Marriage and Divorce Laws of the World

By: H. Ringrose

Price: $32.00

Publisher: New Delhi, India, Shree Publishers & Distributors: 2016

Seller ID: 113463

ISBN: 9789385088148

Condition: New


View more info

Lapsi, perhe ja Tuomioistuin: Lapsen prosessuaalinen asema huolto- ja huostaanotto-oikeudenkäynneissä

By: Hannele Tolonen

Price: $399.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2015

Seller ID: 116033

ISBN: 951855353X

Condition: New


Tässä prosessioikeuden alaan kuuluvassa tutkimuksessa vertaillaan lapsen prosessuaalisen aseman lähtökohtia huolto- ja huostaanotto-oikeudenkäynneissä sekä tarkastellaan hänen osallistumiselleen asetettavia laatuvaatimuksia. Huoltoa, asumista ja tapaamisoikeutta koskevat asiat käsitellään yleisissä tuomioistuimissa, kun taas huostaanotosta ja sijaishuoltoon sijoittamisesta päättävät hallintotuomioistuimet. Menettelyillä voi olla liitännäisyyttä, jos samaan lapseen kohdistuu sekä yksityisen huollon järjestämistä että lastensuojelun toimenpiteitä. Tutkimuksessa otetaan ... View more info

Esivalta olemme Me

By: Hannu Juntunen

Price: $133.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2008

Seller ID: 116077

ISBN: 9518552770

Condition: New


Oikeusteologialla on perinteisesti tarkoitettu kirkko-oikeuden teologisten perusteiden tutkimusta. Oikeuden mielekkyys edellyttää sen sisällöllistä legitiimisyyttä, joka on perusteltavissa kristillisen uskon tai muun maailmankatsomuksen vakaumuksilla. Teoksessa sovelletaan tätä ajattelua eräisiin valtiosääntöoikeuden periaatekysymyksiin. Valtion tehtävänä on luterilaisen regimenttiopin mukaisesti yhteisen hyvän edistäminen ja inhimillisen pahuuden rajoittaminen. Valtion legitiimi valta voi nojautua vain kansalaisten antamaan valtuutukseen. Kaikkea vallankäyttöä rajoittavat ... View more info

Three essays on the theory of legal Norms

By: Hannu Tapani Klami

Price: $31.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 1986

Seller ID: 116104

ISBN: 9514105192

Condition: New


Printed Pages: 54. View more info

Oikeuden Kaleidoskooppi: Kirjoituksia oikeudesta ja sen Historiasta

By: Hannu Tolonen

Price: $174.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2008

Seller ID: 116078

ISBN: 9518552746

Condition: New


Tähän postuumiin teokseen on koottu Hannu Tolosen keskeisin oppihistoriallinen ja oikeusteoreettinen artikkelituotanto. Abstraktin ja konkreetin suhde on Tolosen töitä yhdistäviä teemoja. Häntä kiinnosti yhtäältä faktisen ja normatiivisen sekä toisaalta abstraktin ja konkreetin yhdistäminen. Toloselle ihmisten sosiaalinen ja kulttuurinen elämä ylipäätään on olennaisesti abstraktin ja konkreetin yhteen punoutumista. Tämän yksi ilmenemismuoto on yleisten normien ja konkreettisten sovellutusten hermeneuttinen kehä. Printed Pages: 423. View more info

International Encyclopedia of Comparative Law: Volume XI: Torts: Chapter 8: Consequences of Liability: Remedies

By: Hans Stoll; Andre Tunc (Chief Editor)

Price: $25.00

Publisher: Tubingen, Germany, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tubingen, Germany and Mouton, The Hague, Netherlands: 1972

Edition: First Edition

Seller ID: 016906

Condition: Very Good


View more info

Rule of Law in India

By: Harish Narasappa

Price: $24.55

Publisher: New Delhi, Oxford University Press: 2018

Seller ID: 700637

ISBN: 019948466X

Condition: New


This work’s primary goal is to understand and explain the obvious dichotomy that exists between theory and practice in India’s rule of law structure. The book discusses the contours of the rule of law in India, the values and aspirations in its evolution, and its meaning as understood by the various institutions, identifying reason as the primary element in the rule of law mechanism. Printed Pages: 248. View more info

Ownership, Control, and the Firm: The Organization of Economic Activity: Volume I

By: Harold Demsetz

Price: $50.00

Publisher: Oxford, UK, Basil Blackwell: 1988

Edition: First Edition

Seller ID: 006860

ISBN: 0631161759

Condition: As New


Printed Pages: 300. New copy. View more info

International Encyclopedia of Comparative Law: Volume IV: Persons and Family: Chapter 6: Creation of Relationships of Kinship

By: Harry D. Krause; Aleck Chloros (Chief Editor)

Price: $25.00

Publisher: Tubingen, Germany, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tubingen, Germany and Mouton, The Hague, Netherlands: 1976

Edition: First Edition

Seller ID: 015533

Condition: Very Good


Volta, Uruguay View more info

Women Security and Indian Law

By: Harsharan Singh

Price: $49.70

Publisher: New Delhi, India, Lenin Media Pvt. Ltd.: 2015

Seller ID: 111923

ISBN: 8193095790

Condition: New


Printed Pages: 260. View more info

International Encyclopedia of Comparative Law: Volume XI: Torts: Chapter 9: Personal Injury and Death

By: Harvey McGregor; Andre Tunc (Chief Editor)

Price: $25.00

Publisher: Tubingen, Germany, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tubingen, Germany and Mouton, The Hague, Netherlands: 1972

Edition: First Edition

Seller ID: 016905

Condition: Very Good


View more info

Advancing Qualitative Methods in Criminology and Criminal Justice

By: Heith Copes

Price: $29.15

Publisher: New Delhi, Routledge/Manohar Publishers&Distributors: 2018

Seller ID: 1201067

ISBN: 0815349564

Condition: New


Printed Pages: 181 View more info

Contemporary Security Concerns of India

By: Herkan Neadan Toppo

Price: $40.50

Publisher: New Delhi, Concept Publishing Company: 2013

Seller ID: 701237

ISBN: 8180699382

Condition: New


This book is an effort to examine the present security situation by identifying variant existing perception that leads to serious problems of vulnerability of a sovereign nation-India. The issues discussed here have vital implications over the region’s security that raises pertinent questions related to human security and human survival. As the book deals with different dimensions of issues, it gives a comprehensive understanding of the academicians and scholars working in their respective area of research. Besides this, presented articles seek to analyze the implications of the upcoming mu... View more info

Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland 3/2016

By: Huvudred Franchising

Price: $45.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2016

Seller ID: 116040

Condition: New


Innehåller bland annat artiklar: Petra Sund-Norrgård, Introduction; Petra Sund-Norrgård, Franchising in Finland – Lessons Learned from a Multiple Case Study; René Franz Henschel, Contract law aspects of Business Format Franchising in Denmark – a need for special regulation protecting franchisees?; Monica Viken, Franchising in Norway – Balancing Complexity in a Contractual Relationship; Stojan Arnerstål, Protecting the Reputation and Image of Franchise Concepts with Trademark Law and Contract Law. View more info

Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland 6/2014

By: Huvudred. Marcus Norrgård

Price: $45.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2014

Seller ID: 116060

Condition: New


Articles: Jan Aminoff, Article 71 of the Brussels I Regulation and the application of transport law conventions in the light of some judgements of the European Court of Justice; Simone Lamont-Black, Uniform interpretation of EU jurisdiction rules in jeopardy? Interaction of specialised conventions with the Brussels I Regime and the mutation of TNT v AXA; Peter Wetterstein, The application of the CMR Convention to multimodal transports ? the example of Quantum Corp. v. Plane Trucking; Outi Toivonen, The carrier's unlimited liability in unimodal and multimodal transport; Lalli Castrén, The Hist... View more info

Starke's International Law (Eleventh Edition), (International Student Edition)

By: I.A. Shearer

Price: $12.12

Publisher: New Delhi, India, Oxford University Press:

Seller ID: 108883

ISBN: 0198702655

Condition: New


View more info

Oikeuden Hakijat: Tutkimus Vaasan hovioikeuden perustamisesta ja varhaisesta Toiminnasta

By: Iisa Vepsä

Price: $228.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2009

Seller ID: 116066

ISBN: 9518552924

Condition: New


Tutkimus käsittelee Vaasan hovioikeuden perustamista ja hovioikeuden varhaista toimintaa erityisesti muutoksenhakutuomioistuimena. Vaasan hovioikeuden kautta hahmotetaan tarkemmin hovioikeuksien tehtäviä ja ylemmän oikeudenkäytön luonnetta 1700-luvun lopulla. Teoksessa tarkastellaan myös hovioikeuden perustamissyitä ja sitä, oliko uudelle hovioikeudelle käytännössä tarvetta. Lähdeaineiston kautta saadaan tietoa oikeuden hakijoista, tyypillisistä muutoksenhakujutuista sekä 1700-luvun ylioikeudelle ominaisesta tavasta soveltaa oikeutta ja perustella tuomioitaan. Printed Pages: 33... View more info

International Encyclopedia of Comparative Law: Volume III: Private International Law: Chapter 14: The Application of Foreign Law

By: Imre Zajtay; Kurt Lipstein (Chief Editor)

Price: $25.00

Publisher: Tubingen, Germany, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tubingen, Germany and Mouton, The Hague, Netherlands: 1972

Edition: First Edition

Seller ID: 022905

Condition: Very Good


View more info

The Modification of Treaties by Subsequent Practice

By: Irina Buga

Price: $120.00

Publisher: New Delhi, Oxford University Press: 2018

Seller ID: 700649

ISBN: 0198787820

Condition: New


Printed Pages: 480. View more info

International Encyclopedia of Comparative Law: Volume XIII: Business and Private Organizations: Chapter 11: Taxation of Business Organizations

By: J. Van Hoorn Jr.; Alfred Conard (Chief Editor)

Price: $25.00

Publisher: Tubingen, Germany, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tubingen, Germany and Mouton, The Hague, Netherlands: 1974

Edition: First Edition

Seller ID: 015506

Condition: Very Good


View more info

International Encyclopedia of Comparative Law: Volume XI: Torts: Chapter 13: Procedural Questions

By: J.A. Jolowicz; Andre Tunc (Chief Editor)

Price: $25.00

Publisher: Tubingen, Germany, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tubingen, Germany and Mouton, The Hague, Netherlands: 1972

Edition: First Edition

Seller ID: 015521

Condition: Very Good


View more info

International Encyclopedia of Comparative Law: Volume VI: Property and Trust: Chapter 2: Structural Variations in Property Law

By: J.H. Beekhuis, F.H. Lawson, V. Knapp, K. Bentsi-Enchill, J.N.D. Anderson, J.D.M. Derrett, T.B. Smith, and F.H. Lawson; Frederick H. Lawson (Chief Editor)

Price: $25.00

Publisher: Tubingen, Germany, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tubingen, Germany and Mouton, The Hague, Netherlands: 1975

Edition: First Edition

Seller ID: 015546

Condition: Very Good


View more info

International Encyclopedia of Comparative Law: Volume XIII: Business and Private Organizations: Chapter 1: Partnership and Other Personal Associations for Profit

By: Jacques Heenen; Alfred Conard (Chief Editor)

Price: $25.00

Publisher: Tubingen, Germany, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tubingen, Germany and Mouton, The Hague, Netherlands: 1975

Edition: First Edition

Seller ID: 015537

Condition: Very Good


Volta, Uruguay View more info

Regulation, Institutions and the Law

By: Jaivir Singh (ed.)

Price: $19.95

Publisher: New Delhi, India, Social Science Press: 2007

Edition: First Edition

Seller ID: 020134

ISBN: 8187358289

Condition: New


Printed pages: 256. View more info

Brownlie's Principles of Public International Law (Eighth Edition)

By: James Crawford

Price: $74.87

Publisher: New Delhi, India, Oxford University Press: 2013

Seller ID: 108884

ISBN: 0199699690

Condition: New


Printed Pages: 888. View more info

Crime Law and Police Science

By: James Vadackumchery

Price: $20.00

Publisher: New Delhi, Concept Publishing Company: 2003

Seller ID: 701244

ISBN: 8170229952

Condition: New


One of the most prominent reasons for the large scale acquittals is found to be the lack of scientific information on investigation of crimes. This book discusses how best a crime may be investigated systematically, methodologically and scientifically. Every step during a crime investigation is meticulously treated and case laws are provided to make the contents very informative. Professionalism in police work is what is highly priced now and the book is all about professional police work during the investigation of crimes. The laws, procedures, criminal liability, police science, criminal psy... View more info

Wounded Justice and the Story of Indian Police

By: James Vadackumchery

Price: $8.00

Publisher: New Delhi, India, Kaveri Book Service: 2001

Edition: First Edition

Seller ID: 104236

ISBN: 8174790454

Condition: New


The author exposes the story of Indian police in wounded justice administration from 1861 and says that the police needs a philosophy and an outlook to become administrators of justice. The philosophies of great thinkers are discussed to enable the police to understand their role and responsibilities to people. A people friendly policeman who recognize the worth and value of human beings - and that is what the author wants the police to accept today. It contains a lot of history, philosophy, police strategies, misconceptions, views, values, suggestions, remedies and what not to make the police... View more info

Police Enforcement Crimes and Injustice

By: James Vadackumchery

Price: $7.36

Publisher: New Delhi, India, Gyan Books Pvt. Ltd.: 2001

Seller ID: 106023

ISBN: 8121207215

Condition: New


In this book, The Author introduces a totally new concept of the Crime committed by enforcement officers during the course of Law enforcement or in the pretext of law enforcement. The book specifically identifies the enforcement crimes and pleads for compensation to victims of misuse/abuse of power and authority. It mainly deals with the enforcement crimes generally noticed in the Police department.Enforcement crime is a new concept introduced by the author and it means the crimes committed by enforcement officers during the course of law enforcement or on the pretext of law enforcement or on ... View more info

Police Morality

By: James Vadackumchery

Price: $12.73

Publisher: New Delhi, India, Gyan Books Pvt. Ltd.: 2001

Seller ID: 106024

ISBN: 8178350386

Condition: New


Morally insane and Legally sane-this is a eliche in Police subculture. Don't worry about the morality of your act, but be cautious about the legality of your action-this is the advice given to younger generations by the elders in police. They consider morality as something not applicable to police work or as something which does not have anything to do with police job. The author thinks that any Law without a morality is a jungle law and the policemen cannot enforce jungle law n a democracy. Human conscience is a mental energy which generates restlessness, discomfort, compulsive behaviour in p... View more info

Indian Police and Nexus Crime

By: James Vadackumchery

Price: $13.52

Publisher: New Delhi, India, Kalpaz Publications/Gyan Books Pvt. Ltd.: 2002

Seller ID: 106065

ISBN: 8178350378

Condition: New


The book includes its definition, along with its etiological explanations and its Relationship with white collar crime, organized Crime ad enforcement crime. Enforcement crime, another aspect of Criminology also occupies place in his Study and is included in his book on enforcement crimes. He is an author of more than 40 authentic and authoritative Books in the areas of crime, Police and justice. This book treats crime practised, perpetrated in police services exposing the different aspects of Nexus Criminality in Law enforcement.Nexus Crimes, as the world indicated are the result of a nexus-u... View more info

International Encyclopedia of Comparative Law: Volume III: Private International Law: Chapter 8: Intertemporal Conflict of Laws

By: Jan K. Grodecki; Kurt Lipstein (Chief Editor)

Price: $25.00

Publisher: Tubingen, Germany, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tubingen, Germany and Mouton, The Hague, Netherlands: 1976

Edition: First Edition

Seller ID: 022906

Condition: Very Good


View more info

Metsäalueen oikeudellisesta Asemasta

By: Jari Salila

Price: $209.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2005

Seller ID: 116086

ISBN: 9518552479

Condition: New


Metsälainsäädännön tehtävänä on ohjata metsäluonnonvaran ekologisesti ja taloudellisesti kestävää käyttöä. Tässä tutkimuksessa selvitetään metsien käyttöön liittyvien intressien yhteensovittamista Kanadan, Ruotsin, Saksan ja Suomen oikeusjärjestelmissä. Tarkastelu kohdentuu valtioiden maankäytön suunnittelun, luonnonsuojelun toteuttamisen ja metsälainsäädännön keskeisiin ohjausmekanismeihin. Printed Pages: 306. View more info

Grhya Rituals of Samavedins (As Propounded By Gautama)

By: Jayashree Sathe

Price: $30.00

Publisher: Delhi, India, Pratibha Prakashan: 2004

Edition: First Edition

Seller ID: 101375

Condition: New


Printed Pages: 416 View more info

Child Victims of Crime: Problems and Perspectives

By: Jayatilak Guha Roy, K.C. Chockalingam & M.C. Gupta (Eds)

Price: $16.53

Publisher: New Delhi, India, Gyan Books Pvt. Ltd.: 2001

Seller ID: 105992

ISBN: 812120741X

Condition: New


The book deals with the physical, sexual, psychological, social and economic victimization of Children in India. It depicts the multi-faceted Character of their Criminal victimization and suggests mechanism and Measures which could prevent victimization of children.The Volume consists of twenty three articles and Research papers contributed by eminent academicians, administrators and social activists and by Young scholars in the field of Victimology as well. It seeks to facilitate a better understanding of the multi-pronged challenges, needs and strategies for protection of Child victims of cr... View more info

The Future of Disability Law in India: A Critical Analysis of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act 1995

By: Jayna Kothari

Price: $14.50

Publisher: New Delhi, India, Oxford University Press:

Seller ID: 108857

ISBN: 0198077629

Condition: New


Printed Pages: 240. View more info

Prisons and Society: A Study of the Indian Jail System

By: Jaytilak Guha Roy

Price: $11.65

Publisher: New Delhi, India, Gyan Books Pvt. Ltd.: 1989

Seller ID: 105719

ISBN: 8121202434

Condition: New


The central figure in prison administration in every Country is the most complicated Product of our modern civilization-the criminals. The problems of prison administration throw up many more psychological, sociological, ethical, legal, Political and economic issues than those of any other branch of public administration. In this book, a modest attempt has been made to grapple with these problems and suggest remedial measures, which may be put into effect even with limited resources.Printed Pages: 200. View more info

International Encyclopedia of Comparative Law: Volume XI: Torts: Chapter 3: Liability for Persons Under Supervision

By: Jean-Pierre Le Gall; Andre Tunic (Chief Editor)

Price: $25.00

Publisher: Tubingen, Germany, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tubingen, Germany and Mouton, The Hague, Netherlands: 1976

Edition: First Edition

Seller ID: 015528

Condition: Very Good


View more info

Transnational Torture: Law, Violence, and State Power in the United States and India

By: Jinee Lokaneeta

Price: $17.55

Publisher: New Delhi, India, Orient BlackSwan: 2012

Seller ID: 101986

ISBN: 8125045562

Condition: New


Transnational Torture focuses on the legal and political discourses on torture in India and the United States—two common-law based constitutional democracies—to theorize the relationship between law, violence, and state power in liberal democracies. Analyzing about one hundred landmark Supreme Court cases on torture in India and the United States, memos and popular imagery of torture, Jinee Lokaneeta compellingly demonstrates that even before recent debates on the use of torture in the war on terror, the laws of interrogation were much more ambivalent about the infliction of excess pain an... View more info