Category: General

Sort

Showing 101-150 of 2225

Selections from the Prison Notebooks

By: Antonio Gramsci

Price: $34.17

Publisher: Delhi, India, Aakar Books: 2015

Edition: First Edition

Seller ID: 108959

ISBN: 9789350023662

Condition: New


Printed Pages: 579. View more info

Vastakkainasettelun yhteiskunnan Synty

By: Antti Kujala

Price: $100.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2016

Seller ID: 115380

ISBN: 9525976491

Condition: New


Syksyn 1905 suurlakko Suomessa oli osa Venäjän ensimmäistä, lopulta epäonnistunutta vallankumousta. Suurlakon avulla työväenliike painosti Suomen perustuslaillisia suostumaan demokraattiseen äänioikeusuudistukseen ja loi lähes samanaikaisen Venäjän yleislakon avulla väliaikaisesti vallankumouksellisen tilanteen. Niin työväenliikkeellä kuin sen kotimaisilla vastustajilla oli toisistaan liioitellut uhkakuvat. Kansainvälisesti katsoen erittäin kansanvaltaisen eduskuntauudistuksen 1906 jälkeen Suomen politiikassa oli aineksia niin pitkälle menevään demokratiaan kuin jyrkkää... View more info

The Crown, the Nobility and the Peasants 1630-1713

By: Antti Kujala

Price: $58.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2003

Seller ID: 115792

ISBN: 9517464738

Condition: New


Kirjassa tutkitaan lahjoitusmaakauden aatelin ja yksinvaltiuden ajan kruunun suhteita talonpoikiin verotuksen perusteella. Näitä suhteita on pohjoismaisessa tutkimuksessa yleensä selitetty toisaalta yhdensuuntaista komentotaloutta ja repressiota korostavan mahtivaltioteorian ja toisaalta valtaapitävien ja alamaisten molemminpuolisen vuorovaikutuksen avulla. Kumpikaan teoria ei sellaisenaan toteutunut, vaan todellisuudessa oli aineksia kummastakin. Verotus perustui eräänlaiseen yhteiskuntasopimukseen, missä myös alamaisilla oli tunnustettuja oikeuksia. Printed Pages: 203. View more info

Fennoscandia Archaeologica XXXIII

By: Antti Lahelma

Price: $65.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2016

Seller ID: 114083

Condition: New


Fennoscandia Archaeologica XXXIII includes among others articles: Therese Ekholm, Mesolithic Settlement in Northernmost Sweden: Economy, Technology, Chronology; Anja Mansrud & Carine Eymundsson, Socialized Landscapes? Lithic Clusters, Hearths and Relocation Rituals at Middle Mesolithic Sites in Eastern Norway; Mirva Pääkkönen, Auli Bläuer, Richard P. Evershed & Henrik Asplund, Reconstructing Food Procurement and Processing in Early Comb Ware Period Through Organic Residues in Early Comb and Jäkärlä Ware Pottery; Ekaterina N. Dubovtseva, The Use of Cord in Ornamentation of Neolithic Pott... View more info

A Touch of Red: Archaeological and Ethnographic Approaches to Interpreting Finnish Rock Paintings

By: Antti Lahelma

Price: $98.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2008

Seller ID: 114152

ISBN: 9519057676

Condition: New


Approximately 125 prehistoric rock paintings have been found in the modern territory of Finland. The paintings are almost without exception located on steep lakeshore cliffs associated with ancient water routes. The range of motifs is rather limited, consisting mainly of schematic depictions of stick-figure humans, elks, boats, handprints and geometric signs. This dissertation is a critical review of the interpretations offered of Finnish rock art and an exploration of the potentials of archaeological and ethnographic research in increasing our knowledge of its meaning. Printed Pages: 279. View more info

Valat ja Valheet: Juhana Paavonpoika Ruotsalaisen salamurha Nilsiässä 1830

By: Antti Lappalainen

Price: $114.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2003

Seller ID: 115780

ISBN: 9789517467

Condition: New


Värikäs tutkimus Juhana Ruotsalaisen, herännäisjohtaja Paavo Ruotsalaisen ainoan pojan, salamurhasta Nilsiässä 1830. Juhana Ruotsalaisen murhatutkimuksista muodostui kahden voimaryhmän, Paavo Ruotsalaisen kannattajien ja vihamiesten katkera oikeustaistelu. Lukija voi seurata käräjätuvassa jutun värikkäitä vaiheita. Syyttäjänä on itsevaltainen nimismies, intomielinen pappi kouluttaa valan vannojia ja kerjäläislapsia jahdataan todistajiksi. Käräjäkierroksen jälkeen syytetyn matka jatkuu ensin Kuopion lääninvankilaan ja sieltä pelättyyn Viaporiin. Printed Pages: 207. View more info

Valat ja Valheet

By: Antti Lappalainen

Price: $57.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2003

Seller ID: 115907

ISBN: 9517464320

Condition: New


Värikäs tutkimus Juhana Ruotsalaisen, herännäisjohtaja Paavo Ruotsalaisen ainoan pojan, salamurhasta Nilsiässä 1830. Juhana Ruotsalaisen murhatutkimuksista muodostui kahden voimaryhmän, Paavo Ruotsalaisen kannattajien ja vihamiesten katkera oikeustaistelu. Lukija voi seurata käräjätuvassa jutun värikkäitä vaiheita. Syyttäjänä on itsevaltainen nimismies, intomielinen pappi kouluttaa valan vannojia ja kerjäläislapsia jahdataan todistajiksi. Käräjäkierroksen jälkeen syytetyn matka jatkuu ensin Kuopion lääninvankilaan ja sieltä pelättyyn Viaporiin. Printed Pages: 207. View more info

Kunnian Ruletti: Korkeimmat ulkomaalaisille 1941-1944 annetut suomalaiset Kunniamerkit

By: Antti Matikkala

Price: $131.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2017

Seller ID: 115316

ISBN: 9522228478

Condition: New


Mitä hän on meille tehnyt?, kysyi Mannerheim kenraali Tuompon mukaan aina kun Tuompo esitteli saksalaisia koskevia kunniamerkkiesityksiä. Ylipäällikkö ei tahtoisi myöntää heille kunniamerkkejä, Tuompo kirjasi päiväkirjaansa lokakuussa 1941.Kunnian ruletin päähenkilöitä ovat ne yli 300 ulkomaan kansalaista, joille Suomi antoi vuosina 1941-1944 korkeimpia kunniamerkkejään. Seitsemäätoista kansallisuutta edustanut joukko ulottui SS-valtakunnanjohtaja Heinrich Himmleristä Japanin keisari Hirohitoon ja Romanian valtionjohtaja Ion Antonescuun. Teos tutkii suomalaisia kunniamerkk... View more info

Muuttoliike Uudenmaan läänissä esi-industirialistisen kauden Lopulla

By: Antti Rosenberg

Price: $90.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 1966

Seller ID: 114727

Condition: New


Teoksessa on kuvattu Uudenmaan läänin osalta niitä olosuhteita, joissa muuttoliike ennen suurteollisuuden syntyä kehkeytyi sekä niitä ilmenemismuotoja, joita väestöliike tällöin sai. Tutkimus kattaa vuosien 1821-1880 välisen ajanjakson. Printed Pages: 310. View more info

Muuttoliike Uudenmaan läänissä esi-industirialistisen kauden Lopulla

By: Antti Rosenberg

Price: $90.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 1966

Seller ID: 115802

Condition: New


Teoksessa on kuvattu Uudenmaan läänin osalta niitä olosuhteita, joissa muuttoliike ennen suurteollisuuden syntyä kehkeytyi sekä niitä ilmenemismuotoja, joita väestöliike tällöin sai. Tutkimus kattaa vuosien 1821-1880 välisen ajanjakson. Printed Pages: 310. View more info

Koulun Uskonnonopetus

By: Antti Räsänen

Price: $78.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2006

Seller ID: 114877

ISBN: 9529791623

Condition: New


Tutkimuksessa selvitetään uskonnonopetukseen kohdistuvia kansalaisasenteita. Tilastollisia tutkimusmenetelmiä monipuolisesti hyödyntäen tutkitaan, millaisen aseman ja merkityksen suomalaiset antavat uskonnonopetukselle ja -opettajille. Tutkimuksen tulokset antavat uutta tietoa uskonnonopetuksen asemasta, opetuksen perusteista ja toteuttamistavoitteista. Printed Pages: 142. View more info

Kasvatustieteen Tiedontahto

By: Antti Saari

Price: $120.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2011

Seller ID: 114851

ISBN: 952540157X

Condition: New


Kasvatustiede on viime vuosisadan alusta saakka pyrkinyt kehittymään kokemusperäiseksi tieteenalaksi. Tutkimuksessa kuvataan suomalaisen kasvatustieteen kehitystä 1900-luvun alusta 1970-luvulle. Filosofinen tarkastelu kohdistuu erityisesti niihin kehityskulkuihin, jotka ovat merkittäviä sekä nykypäivänä tunnetuille tutkimusmenetelmille ja käsitteille että niihin pohjaaville opetus- ja kasvatuskäytänteille. Kirjassa kehitetään samalla erityisesti Michel Foucault'n ajattelun pohjalta uudenlaista kriittistä näkökulmaa kasvatustieteen ja yhteiskunnallisen vallankäytön välisii... View more info

"Varmuuden vuoksi omana sovituksena"

By: Antti-Ville Kärjä

Price: $86.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2005

Seller ID: 114999

ISBN: 9512940108

Condition: New


1950- ja 1960-lukujen taitetta on totuttu ajattelemaan yhtenä merkittävimmistä kulttuurisista ja yhteiskunnallisista murrosvaiheista Suomessa. Murroksen ääniä ja kuvia on etsitty ja löydetty myös suomalaisesta populaarimusiikista ja elokuvasta. Tutkimuksessaan Antti-Ville Kärjä jäljittää näitä murroksen elementtejä suhteessa laajempiin kulttuurisiin käytäntöihin sekä erityisesti ajatukseen suomalaisuudesta. Kirjassa analysoidaan ajankohdan keskeisiksi populaarimusiikin ja elokuvan yhteistuotteiksi nostettuja ilmiöitä. Analyysi osoittaa, että juuri populaarikulttuurissa k... View more info

The Enemy Within: Homicide and Control in Eastern Finland in the Final Years of Swedish Rule 1748-1808

By: Anu Koskivirta

Price: $65.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2003

Seller ID: 115921

ISBN: 9517464746

Condition: New


The analysis of homicide in northern Savo and northern Karelia reveals characteristics that were exceptional by Western European standards: the large proportion of premeditated homicides (murders) and those within the family is more reminiscent of modern cities in the West than of a pre-modern rural society. This study uses case analysis to explore the causes for the increase in both familial homicide and murder in the area. One of the explanatory factors that is dealt with is the interaction between the faltering penal practice that then existed and the increase in certain types of homicide. ... View more info

The Enemy Within: Homicide and Control in Eastern Finland in the Final Years of Swedish Rule 1748-1808

By: Anu Koskivirta

Price: $60.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2003

Seller ID: 116009

ISBN: 9517464746

Condition: New


The analysis of homicide in northern Savo and northern Karelia reveals characteristics that were exceptional by Western European standards: the large proportion of premeditated homicides (murders) and those within the family is more reminiscent of modern cities in the West than of a pre-modern rural society. This study uses case analysis to explore the causes for the increase in both familial homicide and murder in the area. One of the explanatory factors that is dealt with is the interaction between the faltering penal practice that then existed and the increase in certain types of homicide. ... View more info

Naisten Kaupunki: Turkulaisten naisten Historiaa

By: Anu Lahtinen

Price: $50.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2010

Seller ID: 115580

ISBN: 9529963769

Condition: New


Teos avaa uudenlaisen näkymän Suomen vanhimman kaupungin menneisyyteen keskittymällä tyttöjen ja naisten historiaan. Teos tuo esiin monenlaisten naisten kirjon, joka kaupungissa on satojen vuosien aikana elänyt. Äänensä saavat kuuluville niin Turun linnan naiset, yritteliäät leskirouvat, ahkerat piiat, koulutytöt kuin sataman naisetkin. Teos liittää turkulaiset naiset osaksi suomalaisten naisten historiallisia käännekohtia. Printed Pages: 207. View more info

Anpassning, förhandling, Motstånd

By: Anu Lahtinen

Price: $120.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2009

Seller ID: 115637

ISBN: 9515831784

Condition: New


Boken tecknas kvinnornas roll i det tidigmoderna samhället utifrån flera generationer kvinnor i släkten Fleming. Denna högadliga släkt utövade inflytande över rikspolitiken under hela 1500-talet och var bl.a. djupt involverad i maktkampen mellan Sigismund och hertig Karl. Kvinnorna spelade viktiga roller inom hushållet och herrgårdsekonomin samt i relationerna inom den egna släkten och adeln, men de kunde i vissa fall bli självständiga aktörer även inom politiken. Genom rättegångshandlingar, brev, ekonomiska dokument och en mångfald andra källor ges här ett nytt och fasciner... View more info

Trapped in Equality: Women as Legal Persons in the Modernisation of Finnish Law

By: Anu Pylkkänen

Price: $60.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2009

Seller ID: 115629

ISBN: 9522221236

Condition: New


This book is the first comprehensive account of developments in legal equality in Finland from the late 19th through the early 21st century. The book demonstrates that equality is never a status or a state of affairs that either exists or does not exist. It is rather a continuous and controversial process of creating meanings that are bound to time and place. By exploring legal discourses, the book shows how in Finnish legal history, the formal and symmetrical understanding of equality has been dominant. Printed Pages: 277. View more info

Loma tehtaan Varjossa: Teollisuustyöväestön loma- ja vapaa-ajan moraalisäätely Suomessa 1930-1960-luvuilla

By: Anu-Hanna Anttila

Price: $110.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2005

Seller ID: 115844

ISBN: 9517467044

Condition: New


Teoksessa tarkastellaan työläisten työn ja ei-työn välistä problematiikkaa Suomessa 1930–1960-luvuilla. Tutkimuksessa selvitetään, minkälaisen sosiaalisen, kulttuurisen ja poliittisen kamppailun kenttänä työläisten loma- ja vapaa-aika ovat olleet, kun työläisten massalomailun luomaa uutta tilannetta on yritetty ratkaista taloudellisesti epävakaina aikoina. Tarkastelun kohteena on suomalainen lomahuolto, etenkin Lomaliiton, ammattiyhdistysliikkeen ja teollisuustyönantajien loma- ja vapaa-ajan toiminta. Printed Pages: 265. View more info

Herätys kylässä ja tuvissa: Rääkkylän Oravisalon kylä ja renqvistiläinen herätys 1820-luvulla

By: Anuleena Kimanen

Price: $80.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2008

Seller ID: 114582

ISBN: 9525031470

Condition: New


Teoksessa nostetaan esiin joukko yhden kylän heränneitä, heidän elämänsä, luonteensa ja sosiaalinen ympäristönsä. Vaikka heidän elämäntilanteissaan oli yhteisiä piirteitä, millään yhdellä tekijällä herätystä ei voi kokonaan selittää. Herätyksen leviämiseen, muotoutumiseen ja lopulta hiipumiseen vaikuttivat niin yksilölliset tekijät kuin ihmissuhteetkin. Heränneiden ryhmän poikkeuksellisuuden ja merkityksen määrittämiseksi tekijä hahmottelee myös rääkkyläläisen kyläyhteisön arvoja, normeja ja toimintatapoja. Printed Pages: 287. View more info

The Making of a Small State: Populist Social Mobilisation and the Hindi Press in the Uttarakhand Movement

By: Anup Kumar

Price: $27.17

Publisher: New Delhi, India, Orient BlackSwan: 2011

Edition: First Edition

Seller ID: 036769

ISBN: 8125042008

Condition: New


Printed Pages: 355. View more info

From Chanakya to Modi: The Evolution of India's Foreign Policy

By: Aparna Pande

Price: $32.00

Publisher: New Delhi, India, Harper Collins India: 2017

Seller ID: 114993

ISBN: 9789352645381

Condition: New


Foreign policy does not exist in a cultural vacuum. It is shaped by national experience and a country's view of itself. In the case of India, the foreign policy paradigm is as deeply informed by its civilizational heritage as it is by modern ideas about national interest. Even policies that appear to be new contain echoes of themes that recur in history. The two concepts that come and go most frequently in Indian engagement with the world - from Chanakya in the third century BCE to Prime Minister Narendra Modi in 2017 - are autonomy and independence in decision making. There are also four tren... View more info

The Phraseology of Latin Building Inscriptions in Roman North Africa

By: Ari Saastamoinen

Price: $135.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2010

Seller ID: 114687

ISBN: 9516533779

Condition: New


The study comprises those Latin building inscriptions which are datable to the period between the founding of the province of Africa Proconsularis in 146 BC and the beginning of the Vandal conquest in AD 429. In most epigraphic handbooks, the building inscription is said to be a text carved on the building itself, or on another monument in the immediate vicinity, in order to immortalize the name of the builder. This study shows that the phraseology of building inscriptions had a clear correlation both with the type of builder and with the date of carving. Private builders tended to accentuate ... View more info

Excavations in Laikipia: An archaeological study of the recent prehistory in the eastern highlands of Kenya

By: Ari Siiriäinen

Price: $48.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 1984

Seller ID: 114170

ISBN: 9519056645

Condition: New


Printed Pages: 125. View more info

Sotiemme Veteraanit: Rintamalta Rakentamaan

By: Ari Uino

Price: $165.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2014

Seller ID: 115461

ISBN: 952222569X

Condition: New


Sotiemme veteraanit kertoo miten Suomi taisteli itsenäisyydestään ja elämästään juoksuhaudoissa ja korsujen kätköissä, yhtenä rintamana ja yksissä tuumin. Se kuvaa sodan väsyttämien ihmisten arkista kamppailua jälleenrakennuksen Suomessa, kun elintaso saatiin nousuun ja veteraanit järjestäytyivät omiksi liitoikseen turvaamaan etujaan. Sotien jälkeen niukoissa oloissa moni rintamamies, veteraani, sotainvalidi ja lotta ehti väistyä ennen kuin kaikille voitiin turvata edes kohtuullinen toimeentulo ja mahdollisuus kuntoutukseen. Suurvallan varjossa elänyt kansakunta vaikeni p... View more info

Maunu Tavast ja Olavi Maununpoika-Turun piispat 1412-1460

By: Ari-Pekka Palola

Price: $60.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 1997

Seller ID: 115841

ISBN: 952503111X

Condition: New


Maunu Tavast ja Olavi Maununpoika ovat Suomen keskiajan merkittävimpiä henkilöitä. He toimivat Turun piispoina 1400-luvulla, jolloin piispalla oli suuri vaikutusvalta Suomessa. Näiden kahden piispan vaiheet heijastavat osaltaan keskiajan kansainvälisyyttä. Heidän arkeensa kuuluivat opinnot Prahan ja Pariisin yliopistoissa, nimityksen hankkiminen Roomasta, käynnit Baselin kirkolliskokouksessa sekä poliittiset kokoukset eri puolilla Ruotsia ja Tanskaa. Teosta lukiessa hahmottuu myös yleiskuva myöhäiskeskiajan suomalaisesta yhteiskunnasta ja kulttuurista. Printed Pages: 509. View more info

Kenen Historiaa Monikulttuurisessa Koulussa

By: Arja Virta

Price: $97.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2008

Seller ID: 114870

ISBN: 9525401405

Condition: New


Tutkimus luotaa yksilön historiakuvan rakentumista ja historian opetusta monikulttuurikasvatuksen näkökulmasta. Teoksessa tarkastellaan historian opettajien ja opettajaopiskelijoiden sekä maahanmuuttajataustaisten nuorten käsityksiä ja kokemuksia suomalaisesta historian opetuksesta. Printed Pages: 191. View more info

India's Wars: A Military History, 1947-1971

By: Arjun Subramaniam

Price: $15.52

Publisher: New Delhi, India, Harpercollins India Publishers Ltd./Prakash Books:

Seller ID: 108462

ISBN: 9789351777496

Condition: New


The armed forces occupy a special position in Indian society. Yet, standard accounts of contemporary Indian history rarely have a military dimension.In India's Wars, serving Air Vice Marshal Arjun Subramaniam seeks to give India's military exploits their rightful place. Beginning with a snapshot of the growth of the armed forces, he provides detailed accounts of the principal conflicts from Independence to 1971: the first India-Pakistan war of 1947-48, the liberation of Hyderabad and Junagadh, the campaign to evict the Portuguese from Goa in 1961, and the full-blown conventional wars against C... View more info

Facilitating Trade and Global Competitiveness: Express Delivery Services in India

By: Arpita Mukherjee, Parthapratim Pal, Subrta Mitra, Ramneet Goswami and Souvik Dutta

Price: $16.75

Publisher: New Delhi, India, Oxford University Press: 2012

Edition: First Edition

Seller ID: 036938

ISBN: 0198076398

Condition: New


Printed Pages: 306. View more info

Uskon tilat ja Kuvat: Moderni suomalainen kirkkoarkkitehtuuri ja -Taide

By: Arto Kuorikoski

Price: $220.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2008

Seller ID: 114213

ISBN: 9529791747

Condition: New


Modernin kirkkoarkkitehtuurin merkkiteokset ovat keskeinen osa kansallista kulttuuriperintöämme, mutta kuinka ne ovat syntyneet, kuinka ne koetaan tänään? Näiden kirkollisten monumenttien lisäksi kirjassa tuodaan esille kohteita, jotka ovat kiinnostavia muiden muassa paikallisten kiistojen ja poliittisten tapahtumien vuoksi. Modernin taiteen jännitteistä suhdetta uskontoon tarkastellaan kirjassa taidekilpailujen ja teoreettisten kysymysten lisäksi myös kansainvälisestä näkökulmasta. Kirkkotaiteesta muodostui varsinkin modernismin huippukaudella eräänlainen kuriositeetti, mutta... View more info

Toiseuden elementtejä

By: Arto Kuorikoski

Price: $79.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2004

Seller ID: 115943

ISBN: 9529791534

Condition: New


Tutkimuksessa tarkastellaan taiteen ja arkkitehtuurin toiseutta uskonnollisessa kontekstissa. Kysymystä lähestytään Theodor W. Adornon ei-identtisen käsitteen avulla. Adornon ajattelu tarjoaa kiinnostavan näkökulman sekä taiteen sisäiseen että sen yhteiskunnalliseen merkitykseen. Teoksessa valotetaan Adornon ajattelua historiallisesti saksalaisen idealismin sekä eräiden sen kriitikoiden avulla sekä tarkastellaan Adornon objektipainotteisen ajattelun merkitystä taiteen tulkinnalle. Adornon ajattelua suhteutetaan myös eräisiin moderneihin kuvateologeihin. Printed Pages: 230. View more info

Atlas Florae Europaeae 16

By: Arto Kurtto

Price: $158.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2013

Seller ID: 114453

ISBN: 9519108173

Condition: New


The present volume of Atlas Florae Europaeae (AFE) is the fourth of the no fewer than five devoted to the large, diversified family Rosaceae. Originally it was intended to include the traditional subfamilies Maloideae and Prunoideae in their entirety in the fourth rosaceous volume. However, the family proved its complexity and dimensions by compelling to devote a special volume to the genus Sorbus (s. lato). Even excluding Sorbus, the woody subfamilies of Rosaceae are by no means easy groups to map. Maps in this volume are based on data submitted on or before 2 May 2013. Printed Pages: 168. View more info

Atlas Florae Europaeae 15

By: Arto Kurtto

Price: $255.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2010

Seller ID: 114465

ISBN: 9519108165

Condition: New


The present volume of iAtlas Florae Europaeae (AFE)/i is the third of four devoted to the large, diversified family Rosaceae and consists of only one genus, iRubus/i. It breaks new ground in at least two respects. Firstly, the species-rich predominantly apomistic genus iRubus/i, has never before been mapped to such an extent on a European scale. Secondly, assistance from outside the Secretariat and the Finnish Consultative Committee was used in the editorial work to the extent that one of the editors was highly esteemed expert in iRubus/i, Professor Dr. Heinrich E. Weber. The preparation of th... View more info

Atlas Florae Europaeae 14

By: Arto Kurtto

Price: $153.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2007

Seller ID: 114476

ISBN: `8155

Condition: New


The present volume of iAtlas Florae Europaeae/i is the second of four devoted to the large and diversified family Rosaceae and consists of only two genera, iAlchemilla/i and iAphanes/i. For the first time, specified definitions and instructions for use of all the status categories are given in the present volume to gain more stabilized and appropriate usage of the mapping symbols. In addition, two new mapping symbols are introduced, denoting the status categories probably extinct introduction and extinct introduction for long-persistent occurrences of neophytes probably or certainly destroyed ... View more info

Four Seasons Gardening in India

By: Aruna Ludra

Price: $6.80

Publisher: New Delhi, India, Low Price Publications/D.K. Publishers Distributors Pvt. Ltd.:

Seller ID: 117948

ISBN: 8175361867

Condition: New


Gardening is being pursued in a very unscientific way in India. That is because the Malis still call the shots. The information available in gardening books is relevent to the temperate climates of Europe with no consideration shown to the climates of tropical countries like India. The vacuum existing between the books and the needs of India is too obvious. In between spaces are being filled with heavy botanical information.Gardening is an art of co-relations of vision and of creativity; of seasons and scenes and of spirit and of mind. Gardening in India needs to be rescued from catalogue guid... View more info

Veljekset

By: Arvid Järnefelt

Price: $50.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2002

Seller ID: 114951

ISBN: 9517463685

Condition: New


Valtion kirjallisuuspalkinnon vuonna 1900 saanut Veljekset rakentaa siltoja tulevaisuuteen. Aikalaiset lukivat teoksen tolstoilaisuuden läpi, mutta myös nykylukija voi havaita Järnefeltin näkemyksissä ajankohtaista globaalisuutta. Romaanin keskiössä on ihmisen perimmäinen tarve löytää merkitys elämälle. Kirjan psykologinen kaikuluotaus ja herkkävaistoinen miljöökuvaus tekevät siitä edelleen upeaa luettavaa. View more info

Minun Marttani

By: Arvid Järnefelt

Price: $35.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2005

Seller ID: 114955

ISBN: 9517467214

Condition: New


Sis. myös: Juhani Niemi, Jännityskertomus ja psykologinen romaani. nArvid Järnefeltin myöhäistuotantoon kuuluva rakkausdraama on samalla kertaa jännittävä juoniromaani ja psykologisesti tarkkaan pohjustettu ihmiskuvaus. Romaanin tositapahtumiin perustuva pintakuvio miljöineen toteuttaa realismin estetiikkaa. Ihmiskuvaukseltaan teos kuitenkin palautuu myyttisiin kokemuksiin ja viihtyy keskeisiltä osiltaan romantiikan kiehtovan salaperäisessä ilmapiirissä. Printed Pages: 152. View more info

Body Language: What Words don't Reveal

By: Ashish Dutta

Price: $1.87

Publisher: New Delhi, India, Goodwill Publishing House:

Seller ID: 108120

ISBN: 8172453299

Condition: New


Though we are often not cognisant of the signals that our body sends out to other people, yet unconsciously we are able to decode the body language of others. We rely on our intuitive feelings to interpret and read between the lines of what the other person is saying to us.Movement is also a part of body language. All movements such as that of our head, our legs, our feet and various other body parts along with facial expressions and our gestures, combine to make our body language harmonious.Our face is the most visually expressive part of our body. There are six universal facial expressions -... View more info

Attendance: The Dance Annual of India 1999

By: Ashish Mohan Khokar

Price: $9.10

Publisher: New Delhi, India, Printways/TBI:

Seller ID: 113111

ISBN: 8190107801

Condition: New


View more info

India: The Spirit of Enterprise; Foreword By T.N.Ninan

By: Ashok Malik

Price: $32.95

Publisher: New Delhi, India, Lustre Press/Roli Books: 2012

Edition: First Edition

Seller ID: 036822

ISBN: 817436854X

Condition: New


Printed Pages: 256 alongwith numerous colour and b/w photographs. View more info

Speeches by Great Personalities

By: Ashwani Bhardwaj

Price: $5.62

Publisher: New Delhi, India, Goodwill Publishing House:

Seller ID: 108129

ISBN: 8172454244

Condition: New


Speech, as we all know, is the most powerful medium of communication. Also, no one can deny that certain individuals are the trail-blazers of their era. Speeches by great souls are an immortal and priceless treasure, inspiring and motivating the masses all through the ages.This book is a humble but earnest effort to compile selected speeches by eminent personalities delivered at different times, places and occasions, which Vividly portray their noble thoughts, ideas and values for the over-all development of mankind. Printed Pages: 528. View more info

India's Security Environment: Proceedings of Select Seminars Held

By: Asia Centre Bangalore

Price: $17.20

Publisher: New Delhi, India, Konark Publication/D.K. Publishers Distributors: 2013

Seller ID: 117834

ISBN: 9789322008260

Condition: New


Printed Pages: 388. View more info

Suomen uskonnollisten liikkeiden Historiasta

By: Asiakirjoja ja Tutkimuksia

Price: $60.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 1938

Seller ID: 114613

Condition: New


Printed Pages: 137. View more info

Registers of Communication

By: Asif Agha

Price: $175.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2015

Seller ID: 114761

ISBN: 9522226734

Condition: New


In any society, communicative activities are organized into models of conduct that differentiate specific social practices from each other and enable people to communicate with each other in ways distinctive to those practices. The articles in this volume investigate a series of locale-specific models of communicative conduct, or registers of communication, through which persons organize their participation in varied social practices, including practices of politics, religion, schooling, migration, trade, media, verbal art, and ceremonial ritual. Printed Pages: 339. View more info

Maailmankaikkeus 2017-2018

By: Asko Palviainen

Price: $80.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2016

Seller ID: 114339

ISBN: 9525985385

Condition: New


Maailmankaikkeus 2017–2018 sisältää tiiviin ja helppotajuisen esityksen tähtitieteen perusteista. Kirjassa kerrotaan tutkimuksen tuoreimmat edistysaskeleet. Maailmankaikkeus-kirja ilmestyy joka toinen vuosi ja sopii erinomaisesti ensimmäiseksi johdatukseksi tähtitieteeseen tai tietojen päivittämiseen. Kirjassa esitellään mm. Hubble-avaruusteleskoopin parhaat uudet kuvat sekä kerrataan tähtitieteen keskeisimpiä tapahtumia ja uutisia. Printed Pages: 207. View more info

Maailmankaikkeus 2015-2016

By: Asko Palviainen

Price: $40.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2014

Seller ID: 114348

ISBN: 9525985237

Condition: New


Maailmankaikkeus 2015–2016 sisältää tiiviin ja helppotajuisen esityksen tähtitieteen perusteista. Kirjassa kerrotaan tutkimuksen tuoreimmat edistysaskeleet. Maailmankaikkeus-kirja ilmestyy joka toinen vuosi ja sopii erinomaisesti ensimmäiseksi johdatukseksi tähtitieteeseen tai pidemmälle ehtineille tietojen päivittämiseen. Printed Pages: 207. View more info

Die Ausrüsnung des Menschen für seinen Lebensweg

By: Asko Vilkuna

Price: $50.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 1992

Seller ID: 115137

ISBN: 9514106717

Condition: New


View more info

Finnland und die europäische Integration

By: Aue-säätiö

Price: $60.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja:

Seller ID: 114748

ISBN: 9522228370

Condition: New


Artikel z. B. :Petri Tuomi-Nikula, Das Finnlandbild der deutschsprachigen Welt; Els Oksaar, Zur Regelung der Sprachenfrage im erweiterten Europa; Jaakko Numminen, Finnlands Kulturbeziehungen zur deutschsprachigen Welt; Rudolf Walser, Die Schweiz im europäischen Integrationsprozess: Versuch einer Standortbestimmung; Erik Forsman, Die Bedeutung der EU-Mitgliedschaft für die finnische Industrie; Waltraud Langer, Österreich und die Europäische Union; Sinikka Salo Die finnischen Finanzmärkte und die europäische Integration; Harald Jürgensen, Fortschritte im Integrationsprozess Europas? Herau... View more info

Genius Logistics: Occupational geographical mobility of Nobel Prize winners in science 1860-2005

By: Aulikki Litzen

Price: $75.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2008

Seller ID: 115679

ISBN: 9516533620

Condition: New


Aulikki Litzen investigates the careers of one of the most highly skilled groups it is possible to find: the Nobel Prize winners in science. She compares these from a global point of view and over a long period. Litzen shows how their career mobility has been slowing since before the First World War and accords rankings to the localities of laureates graduation studies, their research and employment and charts the movement of this top scientific labour force, and, with it, of the leadership of science, from Europe to the United States. Printed Pages: 157. View more info

Kaukolanharjun Kasvit

By: Aulikki Salmia

Price: $85.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2011

Seller ID: 114455

ISBN: 9529299273

Condition: New


Tammelassa sijaitseva Kaukolanharju on osa kansallismaisemaa. Albert Edelfelt maalasi 1889?1890 harjun korkeimmalta kohdalta taulun, jonka nimi on "Näköala Kaukolanharjulta". Tarkoituksena on ollut selvittää, ovatko 1950-luvulla Kaukolanharjulla kasvaneet, noin 100 putkilokasvilajia, vielä jäljellä. Printed Pages: 254. View more info