Category: General

Sort

Showing 251-300 of 2225

Fossa 2/2013

By: Eeva-Maria Viitanen

Price: $19.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2013

Seller ID: 114115

Condition: New


Sis. artikkelit: Harri Kiiskinen, Lectio praecursoria: Production and Trade of Etrurian Terra Sigillata Pottery in Roman Etruria and beyond between c. 50 BCE and c. 150 CE; Björn Forsén, Naisten pyhäkkö Arkadian vuoristossa. Arakhamitain kaivaukset vuonna 2012. Printed Pages: 26. View more info

Fossa 3/2012

By: Eeva-Maria Viitanen

Price: $5.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2012

Seller ID: 114116

Condition: New


Sis.: Paula Kouki, Lectio praecursoria. The Hinterland of a City ? Rural Settlement and Land Use in the Petra Region from the Nabatean-Roman to the Early Islamic Period. Printed Pages: 23. View more info

Fossa 1/2013

By: Eeva-Maria Viitanen

Price: $5.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2013

Seller ID: 114117

Condition: New


Sis. artikkelit: Iida Kalakoski, Raunioiden arkkitehtuuria; Eeva-Maria Viitanen, Kaikki loppuu aikanaan: Helsingin yliopiston Pompeji-projektin viimeinen kenttäkausi syyskuussa 2012. Printed Pages: 27. View more info

Fossa 2/2012

By: Eeva-Maria Viitanen

Price: $6.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2012

Seller ID: 114118

Condition: New


Sis. artikkelit: Sonia Taiarol, Lasten hautaaminen ja Tageksen kultti Tarquiniassa; Eeva-Maria Viitanen, Vanhoja, uudempia ja uusia seinälaasteja Pompejissa. Helsingin yliopiston Pompeji-projektin kenttäkausi 2011. Printed Pages: 31. View more info

Fossa 4/2012

By: Eeva-Maria Viitanen

Price: $5.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2012

Seller ID: 114119

Condition: New


Sis. artikkelit: Heini Ynnilä, Näkökulmia Pompejin kaupunki-infrastruktuuriin; Heta Björklund, Yksityisen ja julkisen rajamailla. Printed Pages: 22. View more info

Elämän pakkoraossa vai matkalla vaurauteen?

By: Eija Kettunen-Hujanen

Price: $102.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2000

Seller ID: 115938

ISBN: 9517461887

Condition: New


Teos on tutkimus savolaisten, pohjoiskarjalaisten ja kainuulaisten elämäntaipaleesta Kanadassa 1920- ja 1930-luvuilla. Ensisijaisesti tutkimus kertoo itäsuomalaisten selviytymiskeinoista uudessa ja joskus vihamielisessäkin ympäristössä niin nousukauden kuin lamankin aikana. Se kertoo myös yhteisön merkityksestä yksilöille – niin hyvässä kuin pahassa. Printed Pages: 235. View more info

Taistelu Nuorisosta: Nuorisonvihkimyksen ja konfirmaation välinen problematiikka Saksan demokraattisessa tasavallassa vuoteen 1964

By: Eija Köntti

Price: $60.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 1984

Seller ID: 114652

ISBN: 9519021558

Condition: New


Printed Pages: 307. View more info

Kivet Puhuvat: Arkkitehtuuritoimiston Usko Nyström–Petrelius–Penttilä asuinkerrostalot Helsingissä 1895-1908

By: Eija Rauske

Price: $80.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2004

Seller ID: 114233

ISBN: 9519057528

Condition: New


Tutkimus kohdistuu arkkitehtuuritoimisto Usko Nyström–Petrelius–Penttilän Helsinkiin suunnittelemiin asuinkerrostaloihin. Talot rakennettiin kuuteen, fyysisesti ja sosiaalisesti toisistaan eroavaan kaupunginosaan. Asuinkerrostaloja tarkastellaan suhteessa tiettyyn historiallis-sosiaaliseen kontekstiin. Keskeisiä näkökulmia on neljä: arkkitehtitoimisto ja ihmissuhteiden verkosto, pääkaupungin rakentaminen, kerrostaloarkkitehtuuri sekä asuminen ja asunnot. Arkkitehtuurin historiaa tarkastellaan rakentamisen historiana, mutta rakennuksia analysoidaan myös esteettis-karakterisoivan t... View more info

Eläinten Hovissa: Tarinoita suomalaisten eläinten synnystä ja elämästä

By: Eija Timonen

Price: $105.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2000

Seller ID: 115129

ISBN: 9517461550

Condition: New


Metsässä, eläinten hovissa käy kova taistelu siitä, kuka oikein on kuningas; väkevä karhu, viekas kettu, vähäinen kiiski vaiko kenties ankara ristilukki. Eläimet kertovat sukujuuristaan ja samalla selviää, miksi karhu menetti häntänsä, miksi ketun hännänpää on valkoinen, miksi sisilisko pudottaa häntänsä pelästyessään ja miksi linnut laulavat niin monenlaisilla äänillä. View more info

Seesjärveläisten itkijöiden Rekisterit

By: Eila Stepanova

Price: $100.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2014

Seller ID: 115029

ISBN: 9519451064

Condition: New


Karjalainen itkuvirsi tai äänellä itku on esityksen aikana laulaen tai sanellen, mutta puhekielestä poikkeavalla tavalla tuotettu runo. Tutkimuksessa tätä erityistä kieltä tarkastellaan itkurekisterinä. Kirjassa pohditaan, mikä ja millainen itkurekisteri on, miten se toimii eri esityksissä ja eri itkijöillä ja mitä itkurekisterillä ilmaistaan ja miksi. Tutkimus keskittyy Seesjärven karjalankielisiin itkuvirsiin ja etenkin itkijöihin. Kirjassa analysoidaan 58 itkijän 446 itkuvirttä ja syvennytään yhtäältä yksittäisiin itkuperinteen piirteisiin ja toisaalta yhteisiin alu... View more info

Tuliholvin Alla

By: Eino Hosia

Price: $40.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2005

Seller ID: 114956

ISBN: 9517466889

Condition: New


Sis. myös: Vesa Karonen, Suomalaisen sotaromaanin perinne syntyi tuliholvin alla. Tuliholvin alla perustuu Eino Hosian omiin talvisotakokemuksiin Taipaleella ja Vuosalmella. Hosia oli jo aiemmissa teoksissaan kuvannut unenomaisia näkyjä ja poikkeuksellisia henkilöitä. Nyt hän astui todellisuuteen, mutta todellisuus olikin Tuonelan maisema, sotarintama "mustana, runneltuna ja eriskummallisena". Tuliholvin alla oli aloittamassa suomalaisen sotakirjallisuuden perinnettä, jossa pääasiaksi tulivat todenmukaisuus, realistinen kuvaustapa ja etulinjan rivimiehen näkökulma. View more info

Lennart Heljas: Kansainvälisesti suuntautunut poliitikko ja Kirkonmies

By: Eino Murtorinne

Price: $108.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2006

Seller ID: 115719

ISBN: 9517468342

Condition: New


Lennart Heljaksen elämäkerran keskeisen sisällön muodostaa sota-aikaa ja sen jälkeisiä vaaran vuosikymmeniä koskeva kuvaus. Se tarkastelee uudesta näkökulmasta muun muassa sotavuosina syntyneen rauhanopposition toimia, sodanjälkeisen uuden ulkopoliittisen ajattelun ja ns. kolmen suuren hallitusyhteistyön syntyä. Heljaksen muistiinpanojen pohjalta saavat historiallista lisävalaistusta myös niin Pekkalan hallituksen ja Pariisin rauhankokouksen ongelmalliset vaiheet kuin YYA-sopimuksen syntytausta ja kommunistien epäiltyjen vallankaappaushankkeiden luonne. Printed Pages: 326. View more info

Lennart Heljas: Kansainvälisesti suuntautunut poliitikko ja Kirkonmies

By: Eino Murtorinne

Price: $108.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2006

Seller ID: 115739

ISBN: 9517468342

Condition: New


Lennart Heljaksen elämäkerran keskeisen sisällön muodostaa sota-aikaa ja sen jälkeisiä vaaran vuosikymmeniä koskeva kuvaus. Se tarkastelee uudesta näkökulmasta muun muassa sotavuosina syntyneen rauhanopposition toimia, sodanjälkeisen uuden ulkopoliittisen ajattelun ja ns. kolmen suuren hallitusyhteistyön syntyä. Heljaksen muistiinpanojen pohjalta saavat historiallista lisävalaistusta myös niin Pekkalan hallituksen ja Pariisin rauhankokouksen ongelmalliset vaiheet kuin YYA-sopimuksen syntytausta ja kommunistien epäiltyjen vallankaappaushankkeiden luonne. Printed Pages: 326. View more info

Torsten Thure Renvall

By: Eira Paunu

Price: $60.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 1952

Seller ID: 114647

Condition: New


Printed Pages: 344. View more info

Torsten Thure Renvall: Elämä ja Toiminta

By: Eira Paunu

Price: $57.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 1952

Seller ID: 115914

Condition: New


Printed Pages: 344. View more info

Torsten Thure Renvall: Elämä ja Toiminta

By: Eira Paunu

Price: $57.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 1952

Seller ID: 116011

Condition: New


Printed Pages: 344. View more info

Torsten Thure Renvall: Elämä ja Toiminta

By: Eira Paunu

Price: $57.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 1952

Seller ID: 116022

Condition: New


Printed Pages: 344. View more info

Leninburg: Leningradista Pietariin

By: Elena Hellberg-Hirn

Price: $70.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2010

Seller ID: 115620

ISBN: 9522221902

Condition: New


Leninburg-teos selvittää Pietarin ominaislaatua klassisena venäläisen kulttuurin keskuksena ja imperiumin poliittisena pääkaupunkina. Kaupunki nähdään toisaalta paratiisina, toisaalta helvettinä, johon ovat jättäneet jälkensä neuvostoaika sekä sodan ja piirityksen aiheuttamat traumat. Kirja tarkastelee myös kaupungin perustajaa Pietari Suurta ja hänen patsastaan, Pietarin keskeisintä symbolia Vaskiratsastajaa. Keskiössä on kuitenkin ennen kaikkea tämänhetkinen, neuvostoajan jälkeinen Pietari, joka on palaamassa Leningradista takaisin Pietariksi. Printed Pages: 320. View more info

Imperial Imprints: Post-Soviet St Petersburg

By: Elena Hellberg-Hirn

Price: $152.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2003

Seller ID: 116021

ISBN: 9517464916

Condition: New


The city on the Neva has recently taken back its original name, St Petersburg. The official strategies for the Tercentenary in 2003 saw the city 's potential as being generated by its imperial past. In a series of scholarly essays, the author examines the historical background to St Petersburg 's contemporary identifications. Framed mainly in romantic and nostalgic terms, they imprint an idealised Old Imperial Russia onto the post-Soviet city. Printed Pages: 440. View more info

Mannerheimin Kuriiri

By: Eleonora Joffe

Price: $46.10

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2014

Seller ID: 115473

ISBN: 9522224758

Condition: New


Suomessa ja muualla Euroopassa eläneiden venäläisten emigranttiupseereiden vaiheista kertova kirja valaisee Suomen ja Neuvostoliiton historiaan liittyviä tapahtumia uudesta näkökulmasta. Teoksen päähenkilö on venäläinen kapteeni, Suomeen emigroitunut Kirill Pushkareff. Tarina perustuu tiukasti arkistodokumentteihin, mutta on kuin trilleri: uskollisuus ja petos, vakoilu ja kohtalokas rakkaus sekä valkoisten taistelijoiden terrori-iskut ja salaisen poliisin GPU:n "Trust"-operaation verinen loppunäytös punoutuvat kirjavaksi kudokseksi, josta erottuvat Suomen ja Venäjän yht... View more info

Kalevala 1835

By: Elias Lönnrot

Price: $50.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2017

Seller ID: 114741

ISBN: 951746049X

Condition: New


Kansallisen itsetuntomme ja itsetietomme peruskivi, 1835 ilmestynyt Kalevalan ensimmäinen painos sisältää perustekstin, toisinnot ja Lönnrotin alkuperäisen esipuheen. Johdannon niteeseen on kirjoittanut Lauri Honko.Kalevalan 1835 ilmestynyt laitos oli juuri se kirja, josta välittömästi ilmestyttyään tuli "kansallisuuden ja kielen tunnuskuva, jonka varaan heiveröistä suomalaista identiteettiä alettiin rakentaa". Runeberg kiitti sitä, sen maine levisi käännöksinä, juuri se oli ensimmäinen suomenkielinen teos, joka on maailmankirjallisuutta. Printed Pages: 501. View more info

Wanton Loverboy

By: Elias Lönnrot

Price: $22.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 1985

Seller ID: 115041

ISBN: 9517173946

Condition: New


The Kalevala the Finnish national epic compiled by Elias Lönnrot in 1835/1849 consists of thousands of fragments assembled into a continuous narrative. The section translated here, cantos 11?15 of fifty in all, forms about one-tenth of the epic. In introduces Lemminkäinen, the 'wanton Loverboy ', alias Ahti the Islander, alias Farmind. Of the Kalevala characters he is the most vividly portrayed, a young man who plays fast and loose with women and with men who get in his way. His clutch of names points to a composite figure based on a number of characters in Finnish myth. Printed Pages: 76. View more info

Vapaus, tasa-arvo, toverillinen Rakkaus

By: Elina Katainen

Price: $95.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2013

Seller ID: 115499

ISBN: 9525976106

Condition: New


Suomalaisessa keskustelussa esiin nousseita teemoja hahmotetaan tässä tutkimuksessa muutamien avaintoimijoiden ja -tekstien pohjalta. Keskeisessä roolissa on Aleksandra Kollontai, jonka yhteyksiä suomalaisiin käydään läpi 1800-luvun lopulta vallankumouksen jälkeisiin vuosiin. Kollontain ystävyys Suomen työväenliikkeen johtoon kuuluneen Hilja Pärssisen kanssa antaa kiinnostavaa taustaa myöhemmille keskusteluille. Vallankumouksen jälkeen Kollontain ajatukset innostivat erityisesti kommunistiseen liikkeeseen kiinnittyneitä naisia ja nuoria, näiden joukossa Neuvostoliitossa toimit... View more info

Koulukoti Muutoksessa

By: Elina Pekkarinen

Price: $50.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2017

Seller ID: 114804

ISBN: 9527175240

Condition: New


Koulukodit ovat jo toistasataa vuotta vastanneet vaativahoitoisten nuorten kasvatuksesta, kuntoutuksesta ja opetuksesta suomalaisessa lastensuojelujärjestelmässä. Koulukoti muutoksessa tarkastelee koulukotien toimintaa, tehtävää ja asemaa aiemman tutkimustiedon, runsaan asiakirjamateriaalin ja koulukotihenkilöstön haastatteluiden avulla. Koulukoti muutoksessa kerrotaan kattavasti koulukotien historiasta ja nykyrakenteesta, niihin sijoitetuista nuorista ja heidän tuen tarpeistaan, niissä tarjotusta hoidosta, kasvatuksesta ja kuntoutuksesta sekä niiden alueellisesta jakautumisesta ja ... View more info

Sivistävä Huvi: Suomalainen seuranäytelmä vuoteen 1910

By: Elina Pietilä

Price: $110.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2003

Seller ID: 116001

ISBN: 9517465408

Condition: New


Seuranäytelmät ovat olleet Suomen kansan rakas huvi. Tämä omaehtoinen kirjallisuudenlaji alkoi 1880-luvulta lähtien nopeasti kehittyä ja laajeta tavoittaen kaikki kansalaispiirit. Innostus levisi ensimmäisten koulutettujen suomenkielisten sukupolvien myötä kansan pariin ja löysi lopuksi laajimman kaikupohjansa kehittyvän kansalaisyhteiskunnan yhteisöjen näyttämöiltä. Vuonna 1910, jolloin maassamme pidettiin ensimmäiset seuranäytelmäkilpailut, näytelmiä oli jo satoja. Printed Pages: 362. View more info

Ruumiillinen Esine, Materiaalinen Suku

By: Elina Räsänen

Price: $150.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2009

Seller ID: 114290

ISBN: 9519057730

Condition: New


Tutkimuksessa lähestytään puuveistoksia kolmesta eri näkökulmasta, joista ensimmäinen tarkastelukulma lähestyy esineitä antikvaarista vaalimista ansaitsevina teoksina. Toinen näkökulma sitoo veistokset ajallis-paikalliseen kontekstiinsa, 1400-luvun Suomeen, valottaen pyhän Annan moninaisia kulttipiirteitä mukaan lukien muut kuvaukset. Kolmanneksi tutkimusmateriaali asetetaan osaksi myöhäiskeskiajan ruumiillisuuteen keskittyviä aatteita painottaen veistosten tehtävää Jeesuksen äidinpuoleisen, ruumiillisen ja materiaalisen, mutta samalla pyhitetyn perimän todistajina. Printed... View more info

Rätt som Argument

By: Elisabeth Stubb

Price: $80.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2012

Seller ID: 115543

ISBN: 9516533892

Condition: New


Kring sekelskiftet 1900 väckte finska frågan uppmärksamhet ute i Europa. Finlands vagt preciserade ställning i ryska riket ledde till skilda slutsatser om hur berättigade kejsarens februarimanifest 1899 och de tilltagande förryrskningsåtgärderna var. Finländarna försökte aktivt uppbåda stöd för sin sak i utlandet. Elisabeth Stubb undersöker på vilka sätt finländarna kunde få hjälp av den internationella arenan i oppositionsverksamheten mot den ryska centralmakten. Med utgångspunkt i ledaren för finländarnas verksamhet i utlandet, Leo Mechelin (1839–1914), utreder hon v... View more info

Lähteiden Lumoamat: Henry Biaudet, Liisi Karttunen ja suomalainen historiantutkimus Roomassa 1900-luvun Alussa

By: Elise Garritzen

Price: $112.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2011

Seller ID: 115571

ISBN: 9522222496

Condition: New


Henry Biaudet ja Liisi Karttunen selvittivät 1900-luvun alussa Roomassa uuden ajan alun ja paavillisen lähettiläslaitoksen historiaa ja olivat alan kansainvälisesti arvostettuja edelläkävijöitä. Kotimaassa heidät tunnettiin pikemminkin epäsovinnaisesta elämäntavastaan ja poliittisiksi leimatuista Ruotsin historian tulkinnoistaan. Kulkemalla Biaudet’n ja Karttusen jalanjäljillä eteläisen Euroopan arkistoissa tutkimus selvittää, millaista oli historiantutkimus 1900-luvun alussa. Tutkijaparin kautta avautuu uudenlainen näkökulma suomalaiseen historiankirjoituksen historiaan, ... View more info

Långängsbacken: Ett gravfält från yngre järnåldern på Åland

By: Ella Kivikoski

Price: $22.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 1980

Seller ID: 114172

ISBN: 9519056408

Condition: New


View more info

The Origin of Capitalism: A Longer View

By: Ellen Meiksins Wood

Price: $6.38

Publisher: Delhi, India, Aakar Books: 2013

Edition: First Edition

Seller ID: 109083

ISBN: 9789350022412

Condition: New


Printed Pages: 224. View more info

Kesämatkoja Suomessa: Ahvenanmaalla ja Turun Seudulla

By: Emil Nervander

Price: $130.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2010

Seller ID: 115618

ISBN: 9522220744

Condition: New


Emil Nervanderin Sommarresor i Finland -kirjan (1872) matkakirjeet ilmestyvät nyt ensimmäisen kerran suomennettuina. Nervander kuvasi matkakirjeissään värikkäästi kansan elämää, matkan sattumuksia, luontoa, maisemia ja tunnelmia. Kirjeet antavat monipuolisen kuvan 1870-luvun alun kulttuurista ja ajattelusta, sillä hän liitti näkemänsä ja kokemansa laajoihin yhteyksiin viittaamalla esimerkiksi kirjallisuuteen, Suomen historian tapahtumiin tai pääkaupungin teatterielämään. Retkikunnan matkalla tekemät piirustukset auttavat monipuolisuudessaan ja loistokkuudessaan ymmärtäm... View more info

The Burden of Remembering

By: Ene Kõresaar

Price: $62.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2009

Seller ID: 115653

ISBN: 9522221023

Condition: New


The Burden of Remembering is a book that focuses on two major turning points in the 20th century history that determine the formation of that century as a realm of memory – the Second World War and the collapse of Communist regimes and ideology in Europe. These two events are revisited from the point of view of transdisciplinary memory studies to demonstrate the interplay of continuance and discontinuance of political and cultural regimes of memory of these ruptures as well as their interconnections in present day discourses and practices of remembering and forgetting. Printed Pages: 252. View more info

Jacob Tengström och stiftsstyrelsen i Åbo stift 1808-1832, II.

By: Eric Anthoni

Price: $60.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 1928

Seller ID: 114634

Condition: New


Printed Pages: 497. View more info

Ylioppilaan sotapäiväkirja 1808: Suom. Maija Hirvonen

By: Eric Gustaf Ehrström

Price: $90.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2008

Seller ID: 115682

ISBN: 9517469578

Condition: New


Eric Gustaf Ehrström osallistui rykmentin komissaarina Suomen sotaan 1808 vajaan neljän kuukauden ajan. Hän vastasi muonituksesta, laskuista ja tilinpidosta. Nuoren impulsiivisuudella sotaan lähtenyt Ehrström kuvailee sodan etenemisen ohella ihmisiä, maisemia, Pohjanmaan paikkakuntia ja sattumuksia. Keskeisenä juonteena päiväkirjassa kulkee ylioppilaan rakkaus nuoreen Johannaan. Päiväkirja romanttisine kirjeineen ja tunteikkaine runoineen on elävä, paikoin humoristinenkin dokumentti sodan arjesta. Printed Pages: 128. View more info

Minnen af en Resa från Åbo till Tavastland Junii och Julii Månader År 1811

By: Eric Gustaf Ehrström

Price: $90.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2007

Seller ID: 115712

ISBN: 9515831326

Condition: New


Eric Gustaf Ehrström (1792–1835) var skriftställare och prästman, slutligen kyrkoherde i S:ta Katarina svenska församling i S:t Petersburg. Han var en av de tidigaste talesmännen för finskan som nationalspråk, men hade också studerat ryska språket och litteraturen som stipendiat i Moskva. Som student var han informator hos lagmannen F.W. Krogius i Åbo och 1811 följde han med på familjens sommarresa till Hauho i Tavastland. Ehrströms resedagbok ger levande beskrivningar av naturen, folket och ståndspersonernas liv – en resande student upptäcker här sitt finska fädernesland.... View more info

Heidegger for Beginners

By: Eric Lemay and Jennifer A. Pitts

Price: $11.50

Publisher: New Delhi, India, Orient BlackSwan: 2005

Edition: Reprint

Seller ID: 031614

ISBN: 8125028994

Condition: New


The German philosopher Martin Heidegger is one of the most revolutionary thinkers in the History of Western Philospophy.Heidegger For Beginners serves as a simple introduction to Heidegger's complex central ideas like -Being ,Nothingness, Care,Existense etc. This book situates Heidegger's thought within a philosophical and historical context-alongside such thinkers as Plato,Descartes,Kant,Nietzsche and Sartre. The books in this series deal with a vast and diverse range of subjects—history, philosophy, current events, visual arts, music, literature, culture studies and science. For Beginners... View more info

100 Awesome Chess Moves

By: Eric Schiller

Price: $31.00

Publisher: New Delhi, India, Goodwill Publishing House:

Seller ID: 108142

ISBN: 8172454880

Condition: New


100 Awesome Chess Moves is a great work of Eric Schiller for the Chess lovers who want to achieve a reputable and successful career in the game. The author explains 100 stunning and original moves in the book which are unconditionally same to taste victory on the opponents and thus earn success and fame. Printed Pages: 288. View more info

Postilla II

By: Ericus Erici

Price: $300.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 1990

Seller ID: 115978

ISBN: 9517175884

Condition: New


Turun piispan Ericus Erici Sorolaisen kirjoittama Suomen ensimmäinen postilla ilmestyi kahtena niteenä 1620-luvun alkupuolella. Nyt julkaistu Postillan toisen osan näköislaitos sisältää myös Ericus Ericin elämäkerran, Postillan selitysosan ja laajat hakemistot. Printed Pages: 1131. View more info

Gatans Dikter: Ragnar och Hilding Ekelunds måleriska Stad

By: Erik Kruskopf

Price: $140.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2011

Seller ID: 114204

ISBN: 9515832306

Condition: New


Det byggda landskapet, de historiska stadsvyerna i Sydeuropa och vardagsarkitekturens avskalade formspråk har starkt influerat konstnären och författaren Ragnar Ekelund och arkitekten Hilding Ekelund i deras livsverk. Grunden till bröderna Ekelunds estetik lades under deras skoltid i Borgå. Småstadens pittoreska gator och gränder gjorde ett outplånligt intryck på de båda bröderna, som hade tillbringat sin barndom i de lantliga landskapen i Kangasniemi i södra Savolax. Ragnar Ekelund lät sig i sin konst och poesi inspireras av sina utlandsresor och av stadsbilden i det växande Hel... View more info

Alvar Aalto Kuvataiteilijana

By: Erik Kruskopf

Price: $170.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2012

Seller ID: 114271

ISBN: 9522222941

Condition: New


Alvar Aalto tunnetaan uutta luovana arkkitehtina ja monipuolisena muotoilijana. Vähemmän tunnettua on, että hän ajoittain omistautui myös maalaamiselle. Erityisesti hänen maalauksensa 1940-luvulta osoittavat radikaalia kokeiluhalua, joka selvästi poikkeaa samanaikaisesta suomalaisesta kuvataiteesta. Viimeisten vuosien teokset kertovat etsijästä, joka oli maalauksen kautta löytänyt keinon tutkia tuntematonta ja vaikeasti hallittavaa ihmismieltä. Printed Pages: 215. View more info

Valon Rakentajat: Suomalaista kuvataidetta 1940-1950-luvuilta

By: Erik Kruskopf

Price: $130.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2010

Seller ID: 114281

ISBN: 9522221953

Condition: New


Suomalaisessa kuvataiteessa törmäsivät 1940–1950-luvuilla yhteen perinne ja uudistumistarve rajulla ja samalla hedelmällisellä tavalla. Sotavuodet monine rajoituksineen leimasivat 40-luvun alkuvuosia. Samaan aikaan patriotismi korostui ja taide pyrki antamaan oman panoksensa isänmaan puolustamiseen. Kun olosuhteet sodan jälkeen vähitellen normalisoituivat, taide-elämässä saattoi hahmottaa kaksi erillistä linjaa: toisaalta kansallisesti korostunut suuntaus, joka yritti parhaansa mukaan sovittaa joitakin kansainvälisiä vaikutteita patrioottiseen nationalismiin, toisaalta kiihkeä... View more info

Kivi-Sakset-Papyrus

By: Erja Salmenkivi

Price: $100.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2013

Seller ID: 114676

ISBN: 9526721179

Condition: New


Sis. mm. seuraavat artikkelit: Marja Vierros, Kreikkaa egyptiläisillä mausteilla. Kaksikielisyys hellenistisessä Egyptissä; Maarit Kaimio, Papyrustutkimuksen alkuvaiheet Suomessa; Erja Salmenkivi, Muumiokartongit kertovat. Berliinin papyruskokoelman kartonkitekstien helmiä; Petra Pakkanen, Isis hellenistisessä Egyptissä. Itäinen jumalatar vai orientalismin peilikuva? Manna Satama, Tanssijoiden ja muusikoiden työpaja; Tua Korhonen, Kuin kuvastimessa. Plutarkhoksen tulkinta egyptiläisestä eläinten palvonnasta; Mika Kajava, Augustuksen obeliskit; Leena Pietilä-Castrén, Antikvaarisia... View more info

Opetussuunnitelman Mallin Jäsennys

By: Erja Vitikka

Price: $102.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2009

Seller ID: 114874

ISBN: 9525401464

Condition: New


Tutkimuksessa hahmotetaan kokonaiskuvaa suomalaisen perusopetuksen opetussuunnitelman rakenteesta ja sen kehittämismahdollisuuksista. Tutkimuksen keskiössä ovat opetussuunnitelmissa esitetyn sisällön ja opetussuunnitelmissa ilmentyvän pedagogiikan lähtökohdat, piirteet ja niiden väliset suhteet. Aineistona ovat peruskoulun opetussuunnitelman peruste-asiakirjat vuosilta 1994 sekä 2004. Printed Pages: 294. View more info

Spiritus Et Institutio Ecclesiae

By: Erkki Kansanaho

Price: $60.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 1980

Seller ID: 114607

ISBN: 9519021361

Condition: New


Printed Pages: 398. View more info

Papyri Turkuenses (P. Turku)

By: Erkki Koskenniemi

Price: $77.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2014

Seller ID: 114662

ISBN: 9516534023

Condition: New


Die Sammlung der Turkuer Papyri zählt ihren Anfang von dem Ankauf einer Gruppe von meist griechischen Papyri im J. 1977 aus Österreich. Im J. 1978 wurden die Papyri in die Sammlungen der Universitätsbibliothek Turku überfuhrt. Unmittelbar nach der Holung der Dokumente aus Österreich wurde unter Leitung des ord. Professors der klassischen Philologie an der Universität Turku, Heikki Koskenniemi, eine Arbeitsgruppe für die Behandlungen und Untersuchung der neuerschaffen Papyri begründet. Die neue Turkuer Papyrussamlung wurde schon früh auch im Ausland bekannt. In mehreren internationalen... View more info

Multimediaoppimateriaalin tutkimuspohjaista arviointia ja suunnittelun Suuntaviivoja

By: Erkki Olkinuora

Price: $88.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2001

Seller ID: 114887

ISBN: 9525401022

Condition: New


Julkaisussa tarkastellaan multimediaoppimateriaalin suunnittelussa ja arvioinnissa huomioon otettavia näkökulmia konstruktivistisen oppimisnäkemyksen pohjalta. Teoksessa tarkastellaan teoreettisella tasolla multimediaoppimateriaalin oleellisia piirteitä, kuten informaation eri esittämistapojen yhdistämistä ja interaktiivisuutta sekä näiden mahdollisia vaikutuksia oppimiseen. Lisäksi käsitellään laajasti multimediatyyppisen materiaalin arviointia opetuksen ja oppimisympäristön suhteen. Printed Pages: 180. View more info

Yhdentyvä Eurooppa: Euroopan unionin taloushistoria

By: Erkki Pihkala

Price: $135.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2008

Seller ID: 114919

ISBN: 9517469748

Condition: New


Kirjan ensimmäisessä osassa kuvataan Euroopan integraation pitkä linja EEC:n laajenemisesta ja yhteismarkkinoiden luomisesta aina Euroopan unionin ja euroalueen muodostamiseen saakka. Teoksen laajempi toinen osa koostuu Euroopan unionin kehityksen alakohtaisista taloushistorioista, kuten kaupasta ja valuuttaoloista, maatalous-, liikenne-, alue-, sosiaalipolitiikoista jne. Tekstiä täydentävät tiiviit tilastolliset taulukot ja kuviot kunkin osa-alueen oleellisimmista piirteistä. Printed Pages: 487. View more info

Suomalainen Hiihto-Doping

By: Erkki Vettenniemi

Price: $112.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2017

Seller ID: 115349

ISBN: 9522228508

Condition: New


Kun kuuden suomalaishiihtäjän suoritukset hylättiin Lahdessa 2001, kansallisurheilun perustukset tuntuivat järkkyvän. Media pillastui ja paheksujia riitti presidenttiä myöten. Vaikka dopingkohina on siitä lähtien ollut tauoton, hiihtolääkityksen historiaa ei ole kyetty avaamaan. Suomalainen hiihtodoping kertoo kuinka väkeviä olivat 1800-luvun huoltojuomat? Milloin siirryttiin synteettisiin stimulantteihin? Kuka suurhiihtäjä popsi piristeitä "kuin aspiriinia"? Keksittiinkö veritankkaus Suomessa? Mikä on totuus epohormonista olympiavoittajan yöpöydällä 1988? Minkä ... View more info

Suomalaisen Kestävyysjuoksun Historia

By: Erkki Vettenniemi

Price: $86.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2014

Seller ID: 115456

ISBN: 9522224510

Condition: New


Hannes Kolehmaisesta ja vuoden 1912 olympiakisoista alkanut kestävyysjuoksun kultaketju on suomalaisen urheiluhistorian suurin tarina. Teos kokoaa ensimmäistä kertaa lajin satavuotisen taipaleen yksien kansien väliin. Miten on mahdollista, että pieni Suomi hallitsi pitkien matkojen juoksua vuosikymmenestä toiseen? Menestyivätkö Kolehmainen ja Paavo Nurmi siksi, että he ottivat leikiksi tarkoitetun kisailun tosissaan ja rikkoivat siinä ohessa amatöörisääntöjä? Palasivatko suomalaiset 1970-luvulla huipulle dopingin avulla? Vettenniemi tarkastelee tuoreella tavalla huippu-urheilun... View more info

Suomalaisen urheilun Synty: Ravisportti 1800-luvulla ja sen vaikutus Ihmiskilpailuihin

By: Erkki Vettenniemi

Price: $100.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2008

Seller ID: 115665

ISBN: 9522220353

Condition: New


Suomalainen urheilu syntyi neljän jalan varassa talvella 1865. Senaatti sponsoroi silloin Hämeenlinnan raveja, “ensimmäisiä virallisia” kilpa-ajoja. Maamme ensimmäiset urheilusankarit olivat siis hevosia. Ravureiden rinnalle ilmaantui vähitellen ihmisurheilijoita. Hevosten esimerkistä hyötyivät niin ihmisjuoksijat, hiihtäjät, luistelijat kuin pyöräilijätkin. Sekunteja vastaan kamppaillut kavioeläin oli modernin urheilijan prototyyppi, ihailijoiden mukaan “oikea juoksukone”. Printed Pages: 268. View more info