Category: General

Sort

Showing 351-400 of 2225

Challenging Math Puzzles

By: Glen Vecchione

Price: $30.00

Publisher: New Delhi, India, Goodwill Publishing House:

Seller ID: 108098

ISBN: 8172451709

Condition: New


Packed with over 70 brain-bending math teasers - from grid and dot games to stretchy shapes and squiggly lines, from vanishing tricks to amazing maps and mazes - these Math Challenges are bound to keep you entertained! • Fit your entire head through a hole in a 3 X 5 postcard! • Learn how to escape from rope handcuffs. • Test your speed and accuracy against various tangled line mazes. • Decode Ben Franklin's famous doodle. And dozens more! This great assortment of puzzles, games, and tricks will sharpen your wits about probability, logical thinking continuous networks, number series, s... View more info

Designer Gates

By: Goodwill's

Price: $3.12

Publisher: New Delhi, India, Goodwill Publishing House:

Seller ID: 108138

ISBN: 8172454759

Condition: New


Metal grills form an integral part of any structure - be it residential, educational or commercial. Window grills, balcony grills, boundaries, etc. not only provide security, but also enhance beauty of the structure. This series of five books provides a wide range of exclusive designs of grills and railings for all purposes. The exhaustive range of designs is sure to appeal to people looking for contemporary and traditional designs of grills and railings for their specific purposes and needs. Printed Pages: 80. View more info

Designer Grills for Doors and Shutters

By: Goodwill's

Price: $3.12

Publisher: New Delhi, India, Goodwill Publishing House:

Seller ID: 108139

ISBN: 8172454783

Condition: New


Metal grills form an integral part of any structure - be it residential, educational or commercial. Window grills, balcony grills, boundaries, etc. not only provide security, but also enhance beauty of the structure. This series of five books provides a wide range of exclusive designs of grills and railings for all purposes. The exhaustive range of designs is sure to appeal to people looking for contemporary and traditional designs of grills and railings for their specific purposes and needs. Printed Pages: 80. View more info

Rule-Following Skepticism in Contemporary Epestimology

By: Gopal Sahu

Price: $30.00

Publisher: New Delhi, India, Concept Publishing Company Pvt. Ltd.: 2017

Seller ID: 112124

ISBN: 9789351252436

Condition: New


View more info

The Look East Policy and North-East India

By: Gorky Chakraborty

Price: $18.50

Publisher: Delhi, India, Aakar Books: 2014

Edition: First Edition

Seller ID: 109030

ISBN: 9789350022696

Condition: New


Printed Pages: 392. View more info

Dagbok förd under min resa i Centralasien och Kina 1906-07-08 I-III

By: Gustaf Mannerheim

Price: $300.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2010

Seller ID: 115230

ISBN: 9515831962

Condition: New


Gustaf Mannerheim, senare marskalk av Finland, begav sig 1906 till Centralasien och Kina på en militär rekognosceringsresa på uppdrag av den ryska generalstaben. För att dölja det egentliga uppdraget kamouflerades resan som en forskningsexpedition. Den resulterade också i ett rikt etnografiskt material i form av anteckningar, fotografier och föremål från de folk och kulturer han mötte. Mannerheim förde en noggran dagbok över sina iakttagelser. I dagboken skildrar Mannerheim livligt de storslagna landskapen och mötena med lokalbefolkningen, men också de umbäranden som expeditione... View more info

kyrkolag i samklang med tidens verkliga behov

By: Gustav Björkstrand

Price: $78.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2007

Seller ID: 114578

ISBN: 9525031403

Condition: New


Professor Gustav Björkstrand gav år 1998 ut en källkritisk utgåva av ärkebiskop Jacob Tengströms kyrkolagsförslag åren 1825 och 1829. Tengströms målmedvetna arbete med att skapa en ny kyrkolag, kyrkohandbok, katekes och psalmbok syftade till att skapa en ny luthersk kyrkoprovins av storfurstendömet Finland. Avhandlingen är intressant inte bara för företrädare för kyrkohistoria och praktisk teologi utan också genom sin komparativa karaktär för alla som är intresserade av detta tidsskede inte bara i Finlands utan också i Östersjöregionens historia. Printed Pages: 258. View more info

Jacob Tengström: Universitetsman, kyrkoledare och Nationsbyggare

By: Gustav Björkstrand

Price: $157.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2012

Seller ID: 115525

ISBN: 9515832551

Condition: New


Den mångsidige professorn och ärkebiskopen Jacob Tengström (1755–1832) har satt spår inom en mängd olika områden som aktiv universitetsledare, som kyrko- och skolreformator och som initiativrik nationsbyggare. Till hans förtjänster hör också att han var barnlitteraturens och kyrkohistorieskrivningens fader i Finland. Jacob Tengström var en outtröttlig visionär och han var också beredd att arbeta målmedvetet för att driva igenom sina många betänkanden, promemorior och förslag. Hans kontakter till samtidens ledande kretsar och personligheter i Finland, Sverige och Ryssland g... View more info

Försök till ny Redaction af Kyrko Lag för Finland

By: Gustav Björkstrand

Price: $57.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 1998

Seller ID: 115783

ISBN: 9525031144

Condition: New


Reformationsjubiléet år 1817 gav den till ärkebiskop uppphöjde Jacob Tengström möjlighet att skapa en självständig kyrkoprovins av storfurstendömet Finland. Tengström ledde själv arbetet i de fyra kommittéer som tillsattes i syfte att åstadkomma en ny psalmbok, katekes, kyrkohandbok och kyrkolag. Specialundersökningar har gjorts av alla kommittéers arbete utom när det gäller kyrkolagen. Professor Gustav Björkstrand presenterar i föreliggande arbete det aktuella forskningsläget på området. Kyrkolagsförslagen utges i tryck med en omfattande källkritisk notapparat. Arbetet... View more info

101 Classic Magic Tricks

By: Guy Frederick

Price: $1.87

Publisher: New Delhi, India, Goodwill Publishing House:

Seller ID: 108149

ISBN: 8172450869

Condition: New


Magic is fun for everyone. If you know several good magic tricks, everyone will want to see them. After people know you can do magic, you will always be asked to bring along your "bag of tricks."Here you will find 101 of the best tricks and they are all easy to do! There are tricks with everyday ar­ticles you have around the house, tricks that you can do without preparation, and a section on "do-it-yourself” magic.Magic is not hard to do once you know how. Some­times the simpler the trick, the more difficult it will be people to figure out.Concentrate on learning just a few tri... View more info

Fault Lines of Nationhood

By: Gyanendra Pandey & Yunas Samad (Authors)

Price: $4.55

Publisher: New Delhi, India, Lotus/Roli Books:

Seller ID: 108526

ISBN: 8174365303

Condition: New


Though India and Pakistan emerged as independent nation-states sixty years ago, debates about the basis of Indian and Pakistani nationhood continue to reverberate through the politics of the two countries. Pakistan has been wracked by disputes over identity from its very inception. It split into two countries in 1971 when the eastern wing broke away to form Bangladesh. It has since been wrestling with issues of Punjabi dominance and Islamisation, which have put minorities of all sorts on the defensive. Independent India, under Nehru's leadership, proclaimed secular and egalitarian goals, but t... View more info

The Bhutanese Guide To Happiness

By: Gyonpo Tshering

Price: $6.10

Publisher: New Delhi, India, Penguin/TBI:

Seller ID: 112888

ISBN: 0143425609

Condition: New


What we can learn from a country where Gross National Happiness is more important than Gross Domestic Product In clear, simple prose, and with poetic turns of phrase, this inspirational collection of quotations—apart from being funny and quirky—reflects the values of the unique country of Bhutan, and its universal embrace of compassion, understanding and kindness. This remarkable little kingdom in the Eastern Himalayas may just hold the secret to lifelong happiness. The Bhutanese grounding in Buddhist ideals suggests that material and spiritual development should occur side by side— some... View more info

Common Trees

By: H. Santapau

Price: $9.00

Publisher: New Delhi, India, National Book Trust/Sangam Book Depot: 2014

Seller ID: 108335

ISBN: 8123702884

Condition: New


Printed Pages: 118. View more info

Lastenvaunut Rullaavat

By: Hanna Forssell

Price: $90.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2014

Seller ID: 115475

ISBN: 9522224782

Condition: New


Lastenvaunujen avulla lapsiperheen arki rullaa. On helppoa peitellä perheen pienokainen päiväunille vaunuihin ja lähteä kauppaan tai kävelylenkille. Suotta eivät lastenvaunut ole tulevan lapsiperheen ensimmäinen ja kallein hankinta, matkustaahan niiden sisällä perheen aarre, uusi vauva. Kirja kuljettaa lukijan läpi vuosikymmenten ja kertoo, miten muutokset lastenhoidossa, elämäntavoissa, arvoissa ja asenteissa ovat näkyneet lastenvaunujen ja -rattaiden kehityksessä. Printed Pages: 140. View more info

Ruukin elämää: Patruunoita ja työläisiä Kellokoskella

By: Hanna Forssell

Price: $127.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2009

Seller ID: 115646

ISBN: 9522220957

Condition: New


Tuusulan Kellokosken tehdas tunnettiin etenkin maitotonkistaan, kirveistään ja sittemmin alumiinisista Kello-veneistään. Teos kuvaa tehtaan töitä ja työolosuhteita tarkasti, ja se tarjoaa mahdollisuuden tutustua työläisten koteihin, arkeen ja vapaa-aikaan. Ruukin taloushistoriallinen kehitys tuotteineen ja valmistustekniikoineen valaisee koko Suomen metalliteollisuuden vaiheita. Printed Pages: 232. View more info

Homes in Transformation: Dwelling, Moving, Belonging

By: Hanna Johansson

Price: $60.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2009

Seller ID: 115638

ISBN: 9522220884

Condition: New


The book explores home both as an idea and location in a variety of contexts. It examines the questions of home, inhabiting and belonging by focusing on home as historical, cultural, material, emotional, technological, gendered, and sexualized space. By analyzing a variety of phenomena from art to the Internet and everyday spaces from the late nineteenth-century to the early twenty-first-century the authors offer tools for the re-conceptualization of home. Printed Pages: 386. View more info

Kielletty Kupoli Avattu Alttari

By: Hanna Kemppi

Price: $135.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2017

Seller ID: 114509

ISBN: 9526655036

Condition: New


Kielletty kupoli, avattu alttari tutkimuksen kohteena on ortodoksisen kirkkoarkkitehtuurin muotokielen muuttuminen ”vieraasta” eli venäläiseksi koetusta suomalaiseksi eli ”kansalliseksi”. Läpileikkaavana teemana on kulttuuriperinnön arvottaminen.Tutkimus selvittää perusteellisesti Suomen ortodoksisten kirkkojen ja rukoushuoneiden vähän tunnettua sotienvälisen ajan suunnittelua ja rakentamista, ja nostaa esiin arkkitehtonisten piirteiden keskeisyyden poliittisessa diskurssissa. Toimijoina ovat valtion viranomaiset, kirkollinen keskushallinto, papisto ja yksityishenkilöt. Esiin... View more info

Lainatut viivatut Tentityt

By: Hanna Kuusi

Price: $180.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2011

Seller ID: 115554

ISBN: 9522222801

Condition: New


Teoksessa paneudutaan Opiskelijakirjaston 150-vuotiseen historiaan sekä opiskelijoiden että henkilökunnan näkökulmasta. 1900-luvun alussa kirjastossa kuohui sortovuosien politiikka, 1930-luvulla kielitaistelut. Sotien jälkeen rintamalta palaavat opiskelijat taistelivat kurssikirjoista ja ryhtyivät tiilitalkoisiin modernin kirjastotalon rakentamiseksi. 1960-luvun värikkäinä vuosina kirjastossa esiteltiin avantgardea ja 1970-luvulla opiskelijat osoittivat äänekkäästi mieltään kurssikirjapalveluiden puolesta. 1990-luvun lama merkitsi Opiskelijakirjastolle vaaran vuosia. Se joutui ... View more info

Kaksi Vuosisataa Suomalaista Kuvataidetta

By: Hanna Mamia

Price: $230.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2005

Seller ID: 114310

ISBN: 9517467443

Condition: New


Kaksi vuosisataa suomalaista kuvataidetta -teoksen tarkoituksena on korkealaatuisen kuvamateriaalin avulla tehdä Meritan kokoelma kokonaisuudessaan taideyleisölle tutuksi. Taidekokoelma esitellään pääosin teosten ajoituksen mukaisessa järjestyksessä. Kokoelma on osin tietoisen ja järjestelmällisen keräämisen tulosta, osin monien eri ihmisten, eri aikakausina ja eri pankeissa keräämän taiteen yhdistelmää. Se on omaleimainen, yllätyksellinen ja kiinnostava läpileikkaus suomalaisesta kuvataiteesta kahden viime vuosisadan ajalta. Printed Pages: 510. View more info

Luterilaisen Kirkkointeriöörin Muotoutuminen Suomessa

By: Hanna Pirinen

Price: $45.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 1996

Seller ID: 114609

ISBN: 9519057218

Condition: New


Printed Pages: 179. View more info

The Influence of Constantinople on Middle Byzantine Architecture (843-1204): A typological and morphological approach at the provincial Level

By: Hanna-Riitta Toivanen

Price: $48.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2007

Seller ID: 114210

ISBN: 9525031411

Condition: New


This study is related to research on Byzantine architectural schools and the history of ecclesiastical architecture. The traditional concept on the architectural school of Constantinople is questioned here. Questions are dealt with on the basis of the typology and morphology of the provincial examples that illuminate the Constantinopolitan influence in different areas. The role of the Byzantine capital and the impact of the Constantinopolitan workshops in the Mediterranean were more important than previously realized. Also some architectural elements that have not been preserved in the destroy... View more info

Kalleuksia Isänmaalle: Eliel Aspelin-Haapkylä taiteen keräilijänä ja taidehistorioitsijana

By: Hanne Selkokari

Price: $80.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2008

Seller ID: 114297

ISBN: 9519057668

Condition: New


Teos on tutkimus professori Eliel Aspelin-Haapkylästä (1847–1917) taidekokoelman keräilijänä, taidehistoriaan erikoistuneena taiteentutkijana sekä erilaisten suomalaisten instituutioiden aktiivisena vaikuttajana. Tutkimuksessa pohditaan taidehistorioitsijan suhdetta taidekokoelmaan, jonka hän myöhemmin päätti lahjoittaa julkisiin museokokoelmiin, sekä sitä mikä oli hänen keräilynsä tarkoitus ja merkitys. Aspelin-Haapkylän kohdalla kietoutuvat yhteen aikakauden ideologiat, taide ja eurooppalaiset, etenkin saksalaiset museoaatteet. Printed Pages: 220. View more info

Karjalan Kuva: Karelianismin taustaa ja vaiheita autonomian Aikana

By: Hannes Sihvo

Price: $101.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2017

Seller ID: 115335

ISBN: 9517465300

Condition: New


Suurilla siirtomaavalloilla on ollut Itänsä eli Orienttinsa. Kun Suomi rakensi itseään kansakunnaksi, sen menneisyyskuvaan kuului myös oma lähi-itänsä, rajan takaa avautuva Karjala. Koskaan Suomeen kuulumattomiin Raja-Karjalaan ja itäiseen Venäjän Karjalaan kohdistunutta harrastusta kutsutaan karelianismiksi. Tietoisuus ja tieto rajantakaisesta heimomaasta on saanut suurimman inspiraationsa Kalevalasta. Kiinnostus Karjalaan ei ole vain runoa ja aatetta, vaan monenkirjavaa joukkoa liikuttanut suuntaus: karelianismi on samalla kertaa muinais- ja luonnontieteellistä retkeilyä sekä k... View more info

Elävä Kivi: Aleksis Kivi Aikanansa

By: Hannes Sihvo

Price: $262.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2002

Seller ID: 115945

ISBN: 9517464215

Condition: New


Kirjassa Aleksis Kiveen tutustutaan hänen oman aikansa ja aikalaistensa silmin. Teos tarjoaa kulttuuri- ja kirjallisuushistoriallisen näkökulman Aleksis Stenvallin kasvuun kirjailija Aleksis Kiveksi. Kirja muodostaa elämänkertomuksen, joka on historiaa, tarinoita ja ihmisiä. Tähän Kivi-kuvaan kuuluvat myös kirjailijan sukutaustat, todelliset ja kuvitellut. Monen sukupolven silmissä Kivi on asettunut ikiaikaiseen asentoon, mutta Sihvon teos osoittaa Aleksis "Synkänsuuren" elävän yhä. Printed Pages: 375. View more info

Kultaranta

By: Hannu Heikkilä

Price: $150.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2014

Seller ID: 114191

ISBN: 9522225525

Condition: New


Liikemies Alfred Kordelinin kesäasunnokseen rakennuttama Kultaranta siirtyi hänen kuolemansa jälkeen 1920-luvulla valtion omistukseen, ja taloa ryhdyttiin sisustamaan presidenttien kesäasunnoksi. Kauniin puiston ja meren ympäröimä kalliolinna on tarjonnut kesänviettopaikan presidenteillemme, ja se on vastaanottanut valtionpäämiehiä eri puolilta maailmaa. Kirja kertoo Lars Sonckin suunnitteleman Kultarannan rakentamisesta, arkkitehtuurista, puistosuunnittelusta, sisustuksen monista vaiheista ja talon asukkaista. Printed Pages: 277. View more info

Alfred Kordelin: Mesenaatti ja hänen säätiönsä

By: Hannu Heikkilä

Price: $96.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2010

Seller ID: 115588

ISBN: 9522222488

Condition: New


Alfred Kordelin (1868–1917) nousi oma-aloitteellisuudellaan ja ahkeruudellaan suomalaisen talouselämän huipulle. Hän oli monialayrittäjä sahateollisuudesta laivanvarustukseen. Risto Ryti (1889–1956) toimi usean vuoden ajan Alfred Kordelinin lakiasioiden hoitajana. Ryti myös toteutti sitä testamenttia, jolla Kordelin osoitti suuren osan omaisuuttaan perustajansa nimeä kantavalle kulttuurisäätiölle. Alfred Kordelinin yleinen edistys- ja sivistysrahasto on alan vanhimpia toimijoita maassamme. Sen työn aloittamisesta tulee 2010 kuluneeksi 90 vuotta. Printed Pages: 120. View more info

Varkaus and Its People: A Hundred Years

By: Hannu Itkonen

Price: $131.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2005

Seller ID: 115755

ISBN: 9517467893

Condition: New


Varkaus and Its People. A Hundred Years is a work which reveals the great changes that have taken place in Finnish society. The problems of industrialisation, the bloody weeks of the Civil War, the stories of survival during economic slumps, the tragic years of the Second World War, the toil of rebuilding the country and the consequences of globalisation – the repercussions of all these at all the local level emerge from these pages. Varkaus and Its People is a sociological interpretation of the changes that took place in the twentieth century. Printed Pages: 262. View more info

Tähtitieteen Perusteet

By: Hannu Karttunen

Price: $182.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2016

Seller ID: 114335

ISBN: 9525985342

Condition: New


Tähtitieteen perusteet ilmestyy uudistettuna ja laajennettuna kuudentena laitoksena. Yliopiston peruskurssin kurssikirja tarjoaa tasapainoisen ja havainnollisen johdatuksen tähtitieteeseen ja astrofysiikkaan. Kirja painottaa sekä tähtitieteellisiä käsitteitä että niiden takana vaikuttavia fysiikan periaatteita. Kirjassa esitettävät tulokset on pyritty johtamaan alkeisfysiikasta lähtien aina silloin, kun se on mahdollista. Uudistettu ja laajennettu kuudes laitos sisältää uutta tietoa mm. eksoplaneetoista, galakseista, kosmologiasta ja omasta aurinkokunnastamme. Printed Pages: 699. View more info

Tähdet 2017

By: Hannu Karttunen

Price: $70.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2016

Seller ID: 114338

ISBN: 9525985407

Condition: New


Ta¨hdet 2017 sisa¨lta¨a¨ monipuolisesti tietoa ta¨htitaivaan tapahtumista ja ilmakeha¨n ilmio¨ista¨. Joka kodin taivaan almanakka vastaa iltaka¨velija¨n kysymykseen mika¨ siella¨ taivaalla niin kirkkaana loistaa ja kertoo myo¨s kaukoputken ka¨ytta¨ja¨lle esimerkiksi milloin Jupiter on parhaiten havaittavissa korkealla etela¨taivaalla. Jokaisessa kuukausikatsauksessa on ta¨htikarttojen lisa¨ksi tietoa ta¨htitaivaan asennosta, planeettojen ja Kuun na¨kymisesta¨ seka¨ muista vaihtelevista taivaan tapahtumista. Kirjan kalenteriosassa on Auringon, Kuun ja planeettojen nousu- ... View more info

Avaruuden Valloitus

By: Hannu Karttunen

Price: $125.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2014

Seller ID: 114349

ISBN: 9525985253

Condition: New


Avaruustutkimus on edennyt viime vuosikymmenten aikana huimasti avaruusteleskooppien ja luotainten avulla tehtyjen havaintojen ansiosta. Tietomme maailmankaikkeuden iästä, rakenteesta ja koostumuksesta perustuvat avaruuskaukoputkien tuloksiin. Parhaan käsityksen oman aurinkokuntamme planeetoista olemme saaneet niille lähetetyillä luotaimilla. Maapallon ja ilmakehän tutkimuksessa satelliitit ovat avanneet kokonaan uusia mahdollisuuksia ja arkielämäkin on helpottunut sää-, tietoliikenne-, ja paikannussatelliittien takia. Kirjassa tarkastellaan avaruustutkimuksen historiaa, sovelluksia,... View more info

Tähdistöt

By: Hannu Karttunen

Price: $135.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2012

Seller ID: 114362

ISBN: 9525329984

Condition: New


Tähdistöt esittelee yötaivaan kohteita tähdistö kerrallaan ja kertoo niiden nimiin liittyvistä taruista. Kirjassa käsitellään kaikki taivaan 88 tähdistöä tekstin, kuvien, karttojen ja taulukoiden avulla. Jokaisesta tähdistöstä kerrotaan kiinnostavimmat katselukohteet, kuten sumut, tähtijoukot, galaksit ja kaksoistähdet. Kartat soveltuvat avuksi kohteiden etsintään esimerkiksi kiikarin tai pienen kaukoputken käyttäjälle. Monet tähdistöihin liittyvät tarut ovat muuttuneet ajan mittaan. Tavallisimpien versioiden lisäksi kirjassa käsitellään alkuperäisistä antiikin a... View more info

Johdatus taivaanmekaniikkaan

By: Hannu Karttunen

Price: $70.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2002

Seller ID: 114377

ISBN: 9525329208

Condition: New


Taivaanmekaniikka tutkii, miten taivaankappaleet liikkuvat keskinäisten vetovoimiensa vaikutuksesta. Lähtökohtana ovat Newtonin liikelait ja vetovoimalaki, joista lähtien muut tulokset johdetaan erilaisilla matemaattisilla menetelmillä. Kirjassa käsitellään perusteellisesti kahden kappaleen probleemaa sekä tutustutaan kolmen kappaleen probleeman perustuloksiin ja häiriöteorian alkeisiin. Paljon painoa annetaan Hamiltonin mekaniikalle, joka on lähtökohta pitemmälle meneville taivaanmekaniikan opinnoille. Printed Pages: 159. View more info

Säätypapista Kansalaiseksi

By: Hannu Mustakallio

Price: $60.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 1983

Seller ID: 114649

ISBN: 9519021485

Condition: New


Printed Pages: 604. View more info

Röyhkeä Opettaja: Esa Paavo-Kallion todellisuuskäsitykset, nälkävuodet ja maailmojen konflikti 1867-1913

By: Hannu Suni

Price: $100.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2014

Seller ID: 114530

ISBN: 9525031780

Condition: New


Suuret nälkävuodet 1867?1868 herättivät monissa epäilyksiä siitä, oliko Jumala todella yhteiskunnallisten rakenteiden takana vai oliko kyseessä sittenkin ihmisten luoma järjestely. Murroskausi ja sen mukanaan tuomat liberaalit aatteet haastoivat suomalaisten perinteiset tulkinnat todellisuudesta. Esa Paavo-Kallion, torpparin pojan, elämä ja toiminta avaavat kiinnostavan näkökulman tuohon aikakauteen. Paavo-Kallio pääsi vuonna 1878 Jyväskylän kansakoulunopettajaseminaariin. Aluksi nuori opettaja innostui fennomaanisista kasvatusihanteista, mutta sittemmin hän irtautui niistä.... View more info

Sekularisaation Puristuksessa: Koulut kristillisen arvojatkuvuuden kantajina Lounais-Hämeessä 1860-1960

By: Hannu Suni

Price: $60.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2005

Seller ID: 114656

ISBN: 9525031322

Condition: New


Hannu Suni tarkastelee väitöskirjassaan uskonnon paikkaa, asemaa ja tehtävää lounais-hämäläisissä kouluissa 1860–1960. Tammelan ja Forssan kierto- ja tehtaankouluissa, kansakouluissa ja yhteiskoulussa vaikuttaneiden aatteiden ja koulukäytäntöjen kautta avautuu laajempi näkökulma aikakauden aatehistoriaan. Paikalliset koulut ottivat aktiivisen roolin kristillisten arvojen vaalijoina. Kristillinen tapakulttuuri jatkui vahvana kouluissa, vaikka se muualla yhteiskunnassa heikkeni. Paine muuttaa ja sekularisoida kristillisen tavan sisältöä koveni kuitenkin koko ajan. Printed Page... View more info

Puna-armeijan Sotasaalis

By: Hannu Takala

Price: $47.20

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2017

Seller ID: 115328

ISBN: 9522228656

Condition: New


Talvisodan päättyessä luovutettuun Karjalaan jäi suurin osa evakkoon lähteneiden omaisuudesta. Osa esineistä tuhoutui pommituksissa, mutta suurin osa oli jäljellä, kun puna-armeija ja uudet asukkaat eri puolilta Neuvostoliittoa siirtyivät Kannakselle ja Laatokan Karjalaan. Puna-armeijan sotasaalis kertoo, mitä talvisodan jälkeen luovutetulle alueelle jääneelle suomalaisomaisuudelle tapahtui. Huomion kohteena ovat ennen kaikkea sotasaalisvarastot, joita puna-armeija kasasi Viipuriin ja muualle Karjalaan. Kirjassa selvitetään millaisia esineitä sotasaalisvarastoihin kasattiin ja ... View more info

Karjalan museot ja niiden tuhoutuminen talvi-ja Jatkosodassa

By: Hannu Takala

Price: $60.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2010

Seller ID: 115607

ISBN: 9522222003

Condition: New


Kirjassa käydään yksityiskohtaisesti läpi kaikki Karjalaan ennen sotaa perustetut museot ja kokoelmien erityispiirteet mukaan lukien toteutumattomat museoiden perustamishankkeet, samoin museoiden evakuointi ja kokoelmien kohtalot sodan aikana. Lopuksi selvitetään, missä kokoelmat ovat nyt. Lisäksi kirjassa pohditaan laajemminkin sotiin liittyvää museoiden ja muun kulttuuriomaisuuden tuhoamista sekä sitä, miten se liittyy yrityksiin vaikuttaa valloitettujen maiden historiankirjoitukseen. Printed Pages: 323. View more info

Virsilaulu ja Heräävä Kansallinen Kulttuuri-identiteetti

By: Hannu Vapaavuori

Price: $60.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 1997

Seller ID: 114618

ISBN: 9525031055

Condition: New


Hannu Vapaavuoren käytännöllisen teologian alaan kuuluva väitöskirja tarkastelee virsilaulua osana heräävää kansallista kulttuuri-identiteettiä. Suomen kansan oma historia, kieli ja kulttuuri saivat 1800-luvun puolivälistä lähtien aikaisempaa suurempaa huomiota osakseen; suomalaisilla uskottiin olevan oma erikoislaatunsa Euroopan kansojen joukossa. Kansallinen herääminen heijastui yhteiskunnan eri aloille. Keskeistä oli suomalaiskansallisen kulttuurin nostaminen ajan vaatimusten tasolle. Kansan sivistämisvaatimus kohdistettiin myös sen veisuutaitoon, jonka tila arvioitiin var... View more info

Lauri Ingman suomalaisen uskontokasvatuksen ja koulun kehittäjänä

By: Hannu Välimäki

Price: $70.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 1998

Seller ID: 114599

ISBN: 9525031128

Condition: New


Lauri Ingman (1868–1934) toimi uskonnonopettajana, Helsingin yliopiston käytännöllisen teologian assistenttina ja professorina sekä Suomen kirkon arkkipiispana. Hän oli myös pappispoliitikko, joka kohosi urallaan eduskunnan puhemieheksi, pääministeriksi ja moninkertaiseksi opetusministeriksi. Hannu Välimäki tarkastelee kasvatustieteellisessä väitöskirjassaan Ingmanin toimintaa suomalaisen uskontokasvatuksen ja koulun kehittäjänä. Lauri Ingmanin tavoitteena oli kirkollisen uskontokasvatuksen kokoaminen pedagogisesti tasokkaaksi kokonaisuudeksi varsinkin pyhäkoulua ja kirkolli... View more info

Learning in the workplace-new Developments

By: Hans Gruber Tuire Palonen

Price: $110.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2007

Seller ID: 114884

ISBN: 9525401324

Condition: New


In this book, the orientation is focused on educational science but in a way which combines education with its related sciences, showing learning from a wide perspective. The eleven essays in this volume discuss the various elements of workplace learning, as well as some questions which are being discussed in Gemany and Finland at the moment, such as ageing of the work force and temporariness in working relationships. Printed Pages: 262. View more info

The Night of the Generals

By: Hans Hellmut Kirst; Translated from the German By J. Maxwell Brownjohn

Price: $1.00

Publisher: London, UK, Fontana Paperbacks: 1967

Edition: Fifth Impression

Seller ID: 025460

Condition: Fair


Printed Pages: 285. Yellowing of pages inside. Scratched cover. View more info

Wise Use of Mires and Peatlands

By: Hans Joosten, & Donal Clarke (Authors)

Price: $60.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2002

Seller ID: 114432

ISBN: 9519774483

Condition: New


Opaskirjassa Kansainvälinen Turveyhdistys (IPS) ja Kansainvälinen Soidensuojeluryhmä (IMCG) esittelevät turvesoiden ominaisuuksia sekä merkitystä ja arvoja maailmanlaajuisesti ja arvioivat ongelmia, joita soiden käytöstä voi aiheutua. Teoksessa tehdään ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi soiden "järkevän hyväksikäytön" periaatetta soveltamalla. Printed Pages: 304. View more info

Tabellenbuch Zur Umrechnung Masse in Englische Masse: Tables for the Conversion Metric System of Measurement to the British System

By: Hans-W. Scleiden

Price: $200.00

Publisher: Berlin, Germany, Technischer Verlag Herbert Cram: 1961

Edition: First Edition

Seller ID: 005202

Condition: Very Good


Printed Pages: 298. View more info

Domestic Animals

By: Harbans Singh

Price: $3.62

Publisher: New Delhi, India, National Book Trust/Sangam Book Depot: 2013

Seller ID: 108336

ISBN: 812370707X

Condition: New


Printed Pages: 165. View more info

Terrain path optimization using the connectivity graph approach applied to GIS data Structures

By: Harri Antikainen

Price: $75.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2009

Seller ID: 115231

ISBN: 9514292391

Condition: New


The main objective of this dissertation is to investigate alternative methods for converting GIS data representing terrain traversability conditions into a connectivity graph representation, enabling the determination of optimum terrain traversal paths, and implement them in the GIS environment. In addition to implementing variations of the conventional grid-based approach, an alternative grid-based method as well as a vector-based method for terrain path optimization is proposed and implemented in this study. Furthermore, special emphasis is put on the post processing of terrain paths. View more info

Ruotsalaista Ekokodikkuutta

By: Harri Hakaste

Price: $50.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2002

Seller ID: 114232

ISBN: 9519307087

Condition: New


Printed Pages: 108. View more info

Hyppyherätys-Länsi-Suomen rukoilevaisuuden synnyttäjä

By: Harri Heino

Price: $60.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 1976

Seller ID: 114623

ISBN: 9519021167

Condition: New


Printed Pages: 280. View more info

Hyppyherätys-Länsi-Suomen rukoilevaisuuden synnyttäjä

By: Harri Heino

Price: $57.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 1976

Seller ID: 115866

ISBN: 9519021167

Condition: New


Printed Pages: 280. View more info

Kummat Kuvat: Näkökulmia valokuvan Kulttuureihin

By: Harri Kalha

Price: $145.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2016

Seller ID: 114237

ISBN: 9522227366

Condition: New


Käsityksemme modernista elämästä on teknologiaa, erikoistumista ja tulevaisuuteen tähyävää kehitysoptimismia. Siihen sisältyy kuitenkin muutakin: särmikkäitä fantasioita ja kuvaoikkuja – kaihoisaa kumman kaipuuta. Kummat kuvat syventyy yhdeksässä artikkelissaan modermin kuvakulttuurin unohdettuihin varhaisvaiheisiin. Lukialle avautuu näköalapaikka marginaalin tuntumassa: valokuvien ja postikorttien äärellä, viihteen ja taiteen rajamaastossa. Aikakausi, jonka historiankirjoitus on pukenut rationalismin kuosiin, paljastaa salaisen viehtymyksensä fantasiaan, poikkeavuuksiin ... View more info

Muodon Vuoksi: Lasin ja keramiikan Klassikoita

By: Harri Kalha

Price: $277.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2013

Seller ID: 114255

ISBN: 9522224022

Condition: New


Muodon vuoksi kertoo suomalaisen muotoilun sankaritarinan elävästi, historiaa ja esineyksilöitä kunnioittaen. Kohdevaloihin asettuvat innovatiivinen muotokieli, tekniset oivallukset ja taiteelliset ihanteet: esineet muuttuvat elämyksiksi. Muotoiluklassikot henkivät aikaa, jolloin sisukas valtio nousi sodan raunioista suunnannäyttäjäksi. Kansallinen yhteishenki ja usko kauniimpaan tulevaisuuteen kirjattiin näkymättömänä viestinä aikakauden esineisiin. Kirjaan valittujen teosten myötä lukija pääsee samalla kurkistamaan maailmanluokan yksityiskokoelmaan, jonka ovet ovat tähän... View more info