Category: Minorities

Sort

Showing 1-33 of 33

Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 94

By: N/A

Price: $115.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2013

Seller ID: 116557

ISBN: 9525667510

Condition: New


Articles: iVlada Baranova/i, Grammaticalization and Semantics of Complex Predicates in Kalmyk; iLotta Jalava/i, Adjectives” in Tundra Nenets: Properties of Property Words; iDenis Kuzmin/i, Saamelainen asutus Karjalassa; iMiina Norvik/i, Future time reference in the Finnic languages: LEE(NE)- verbs; iPeter S. Piispanen/i, The Uralic-Yukaghiric connection revisited: Sound Correspondences of Geminate Clusters; iIlona Rauhala/i, Attribuutin kongruenssi: adjektiivit, demonstratiivit ja *ipara/i; iMerja Salo/i, Deverbal reflexive and passive in Chuvash; iSergey Say/i, Kalmyk causative construction... View more info

Språk och politisk Mobilisering

By: N/A

Price: $107.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2011

Seller ID: 116562

ISBN: 9515832241

Condition: New


Språk kan mobilisera folk till politisk aktivitet, framför allt i länder där det talas fler än ett språk. Denna bok tar upp olika politiska aspekter av det svenska i Finland i ett läge där den politiska debatten i allt högre grad sker i medierna. Den svenskspråkiga befolkningens politiska beteende studeras utifrån en brett upplagd frågeundersökning i Svenskfinland och på Åland i samband med riksdagsvalet 2007. Jämförelser görs dels mellan den svenskspråkiga och den finskspråkiga befolkningen, dels mellan de olika regionerna i Svenskfinland. I ett kapitel jämförs finlandss... View more info

Työtä, palveluja ja luonnonläheisyyttä

By: Heli Sjöblom-Immala

Price: $38.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2012

Seller ID: 116549

ISBN: 9525889343

Condition: New


Julkaisussa selvitetään ulkomaalaissyntyisten henkilöiden muuttoja, asumista, viihtymistä, koulutusta ja työmarkkina-asemaa Suomessa 2000-luvun vaihteesta vuoteen 2009 saakka. Maahanmuuttajat suuntautuvat jo maahan tullessaan pääkaupunkiseudulle ja suuriin kaupunkeihin. Maahanmuuttajien viihtymiselle on tärkeää kuitenkin myös luonnonläheisyys ja rauhallisuus, joten osa heistä muuttaa myös keskusten lähikuntiin. Työllisyys on 10 vuoden maassa asumisen jälkeen yhtä hyvä kuin kantaväestöllä. Pääsääntöisesti Suomessa viihdytään hyvin, ja valtaosa maahanmuuttajista halu... View more info

From Volga to Siberia

By: Ildikó Lehtinen

Price: $109.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2012

Seller ID: 116566

ISBN: 9522223468

Condition: New


From Volga to Siberia tells about the recent history, current state and national identity of the Khanty, Mari, Komi and Udmurt peoples in present-day Russia. The Finno-Ugric peoples of Russia live as minority groups under the pressures of industrialisation, urbanisation and globalisation. Their own language and culture are under threat. In the countryside it is still possible to see the sacrificial feasts of the Mari people, traditional folk costumes and customs dating back to ancient times. Printed Pages: 190. View more info

Räcker det med svenskan?

By: Karmela Liebkind

Price: $129.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2006

Seller ID: 116568

ISBN: 9515831288

Condition: New


I Räcker det med svenskan? granskas de finlandssvenska föreningarnas och organisationernas problem och möjligheter utgående från intervjuer och enkäter. Utvecklingen på det finlandssvenska organisationsfältet presenteras genom en studie av registrerade föreningar under de fyrtio senaste åren. Frågan “Räcker det med svenskan?” är intressant även ur utbildningssynvinkel. Har språket någon betydelse när tvåspråkiga studenter söker studieplats vid yrkeshögskolor och universitet? Printed Pages: 332. View more info

An Official Status for Minority Languages?

By: Konstantin Zamyatin

Price: $61.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2014

Seller ID: 116556

ISBN: 9525667537

Condition: New


This study focuses on the phenomenon of granting an official status for minority languages. The aim of this research is to explore the formation and configuration of the official status of state languages in Finno-Ugric Republics of the Russian Federation, in order to understand the reasons for their designation and to shed light on the specifics of the official status in the case of minority languages. In the case of minority languages their official status functions foremost and often exclusively as a national symbol. Unless the minority language is the sole official language of the region, ... View more info

Latvian Virolaiset

By: Marjo Mela

Price: $103.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2001

Seller ID: 116573

ISBN: 9517463014

Condition: New


Tutkimus on ensimmäinen systemaattinen esitys Latvian virolaisten historiasta, kielestä ja kulttuurista. Latviassa on ollut kolmenlaisia virolaisia: alkuperäisväestöön kuuluneet leivut, ilmeisesti myöhemmin sotavankeina tuodut lutsit, sekä rajaseutujen ja Riian virolaiset. Virosta oli 1860-luvulta lähtien yhä enemmän muuttoliikettä nykyiseen Latviaan, josta oli vielä maata saatavissa. Nopeasti teollistuva Riika tarvitsi työvoimaa ja veti suurkaupungin mahdollisuuksineen puoleensa virolaisia viime vuosisadan alussa. Printed Pages: 213. View more info

Defining Self: Essays on emergent identities in Russia Seventeenth to Nineteenth Centuries. Compiled

By: Michael Branch

Price: $136.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2009

Seller ID: 116560

ISBN: 9522220337

Condition: New


The focus of Defining Self is on the identity building of minority groups in Russia during the past three to four centuries. The thirty-five essays describe extensively and illuminatingly the political, religious, cultural and linguistic factors on which the minority populations – Jews, Poles, Finns, Ukrainians, Livonians, Mari, Komi, Khanty, Chechens, Ingush, Ossetes, Samoyeds and other peoples of the far north – were beginning to shape identities of their own. This process raises numerous questions about relations within these minority groups, with other local groups and authorities, and... View more info

Labouring Finns

By: Michel S. Beaulieu

Price: $57.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2011

Seller ID: 116558

ISBN: 9525889211

Condition: New


Significantly, labouring Finns maintained strong ties between Finland and the communities they established in North America, and these were ties that bound them together in a fight for justice that had its roots in the turmoil of Finland’s long struggle for freedom. Finnish workers in Finland and North America contributed significantly to the development of socialism in the political arenas they found themselves in. Printed Pages: 196. View more info

Toisin Silmin

By: Najma Yusuf

Price: $37.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2015

Seller ID: 116546

ISBN: 9527167019

Condition: New


Tämä kirja kertoo Suomesta, Englannista ja Somaliasta Najma Yusufin silmin. Kuvaaja on nuori kansainvälinen somalialainen, kuten hän itsensä määrittelee. Najma kertoo, että uuteen paikkaan saapuessaan hän tarkkailee ihmisten vuorovaikutussuhteita ja arkkitehtuuria. Valokuvatessaan hän on erityisesti kiinnostunut luonnosta ja väreistä. Kuvaaminen on Najmalle myös tapa pohtia kulttuurien eroja ja meitä ihmisiä yhdistäviä asioita. Printed Pages: 104. View more info

"Ehkä ne on senkin takia ollu Hiljaa"

By: Noora Hästbacka

Price: $46.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2017

Seller ID: 116548

ISBN: 952717533X

Condition: New


Ovatko palvelut kaikille yhdenvertaiset? Huomioidaanko palveluissa moninaisuus? Miten päihde- ja mielenterveystyön ammattilaiset kohtaavat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia nuoria? Sateenkaarinuoret päihde- ja mielenterveyspalveluissa -hankkeessa (2015–2017) tutkittiin ammattilaisten valmiuksia kohdata sateenkaarinuoria nyky-Suomessa. Vaikka sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuden huomioimista pidetään tärkeänä, on palveluissa vielä monin paikoin kehitettävää. Palveluiden käytännöissä ja työntekijöiden osaamisessa ja tietämyksessä on paljon... View more info

Suljetut Ovet: Pohjoismaiden romanipolitiikka 1500-luvulta EU-aikaan

By: Panu Pulma

Price: $100.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2006

Seller ID: 116567

ISBN: 9517467850

Condition: New


Suljetut ovet kertoo romanien ja valtaväestön kohtaamisen historian valtaväestön näkökulmasta. Tutkimus osoittaa millaisiin näkemyksiin valtiollinen ja paikallinen romanipolitiikka on perustunut, mihin romanipolitiikalla on 500 vuoden aikana Pohjoismaissa pyritty ja millaisin keinoin. Vertaileva tutkimus osoittaa Pohjoismaiden välillä olleen sekä yhtäläisyyksiä että suuria eroja kiertolaisvähemmistöihinsä suhtautumisessa. Tutkimus osoittaa myös yllättäviä yhteyksiä niin Pohjolan romaneiden kuin Pohjoismaiden valtioiden ja pääkaupunkien romanipolitiikan välillä. Printe... View more info

Siirtolaisuus Migration 2/2015

By: Päätoim. Ismo Söderling

Price: $19.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja:

Seller ID: 116544

Condition: New


Sisältää artikkelit / Articles: Misuzu Toba, A Study of the Japanese Diaspora in Peru; Lauri Turpeinen, Finnish Migrants in Germany: Identities, Positions, Representations; Ismo Söderling & Mika Uppa, ”Työvoimaa kyllä – pakolaisia ei” – korkeakouluopiskelijoiden maahanmuuttoasenteet; Heli Sjöblom-Immala, Suomalaisten kanssa avioituneet maahanmuuttajat tyytyväisiä elämäänsä Suomessa – parannettavaakin löytyy; Jennifer Joffs & Annika Lehtomaa, Omatanssi – yhteisötanssia turvapaikanhakijoille; Elli Heikkilä, Global migration patterns – migration pressure increasing t... View more info

Siirtolaisuus Migration 4/2015

By: Päätoim. Tuomas Martikainen

Price: $19.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja:

Seller ID: 116545

Condition: New


Sisältää artikkelit / Articles: Saila Heinikoski, Economic asset or welfare tourists? Political reactions to Eastern European migrants in the UK; Minna Säävälä & Tuomas Martikainen, Indian wives and husbands on the move: Conjugal relations experienced by women living in Finland; Kathleen Mufti, Beginner’s luck: Lessons learned from a Novice Social Researcher’s Journey in her Fieldwork on Criminal Careers; Markku Mattila, Siirtolaisuuden kokemus ja suhtautuminen nykyisiin turvapaikanhakijoihin; Elli Heikkilä, Humanitarian migration crisis in Europe – main routes and migrant groups... View more info

Mellan majoriteter och Minoriteter

By: Red. Marianne Junila

Price: $146.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2006

Seller ID: 116571

ISBN: 9515831334

Condition: New


I bokens första del behandlas den omfattande emigrationen från Finland till Sverige efter andra världskriget. Denna migration har många helt unika drag just på grund av ländernas gemensamma historia men faller samtidigt in i ett större mönster av arbetskraftsmigration. Bokens andra del handlar om förhållandet mellan svenskt och finskt både i Sverige och Finland, med tyngdpunkten på maktrelationerna mellan de båda språkgrupperna i respektive länder. Den avslutande delen behandlar språkgruppernas identitet, föreställningar om sig själva och varandra, stereotyper och erfarenhet... View more info

Finskt Museum 2004

By: Redaktör Helena Edgren

Price: $26.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2005

Seller ID: 116576

ISBN: 9519057560

Condition: New


Artiklar: Johanna Lilja, Internationalizing National Sciences: Exchange of Publications of the Finnish Antiquarian Society from 1870s to the year 1914; Kirsi Salonen, Träsnidaren Nicolaus öde; Monica Ståhls-Hindsberg, Glansbild eller inte – språkgruppers upplevelser av Viborg; Tuukka Talvio, J. F. Wallenius och hans betänkande rörande en medalj över reformationsfesten 1830; Kajsa Wikman, Ett kulturarv som växer – att odla en 1700-talsträdgård på 2000-talet; Torsten Edgren, Matts Dreijer 1901–1998. Printed Pages: 89. View more info

finlandssvenska sociala Kapitalet

By: Redaktörer Susan Sundback

Price: $107.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2010

Seller ID: 116561

ISBN: 9515831946

Condition: New


I bokens första del behandlas den finlandssvenska befolkningen som språklig minoritet och etnisk grupp, vilken betydelse denna särställning har för det sociala kapitalet och vilka de demografiska förutsättningarna är. I den andra delen jämförs finlandssvenskarna med den finskspråkiga befolkningen, i fråga om självupplevd hälsa, känsla av sammanhang, inställning och tilltro till myndigheter och sociala relationer mellan generationerna. I den tredje delen diskuteras två centrala, finlandssvenska institutioner, Svenska folkpartiet och Borgå stift. Printed Pages: 216. View more info

Suomen Romanimusiikki

By: Risto Blomster

Price: $100.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2006

Seller ID: 116569

ISBN: 9517467826

Condition: New


Teos on ensimmäinen kokonaisesitys suomalaisesta romanimusiikista, sen taustoista, historiasta sekä tutkimuksen historiasta. Kirjassa käydään läpi romanilaulujen laululyriikka, melodiikka, laulut elämäntavan heijastajina, esitystilanteet ja merkitykset sekä laulujen lajit hengellisistä lauluista iskelmiin. Nuottiesimerkit ja mustavalkoinen valokuvakuvitus täydentävät tekstiä. Printed Pages: 288. View more info

The East Finnic Minorities in the Soviet Union

By: Seppo Lallukka

Price: $77.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 1990

Seller ID: 116575

ISBN: 9514106164

Condition: New


Komit, marit, mordvalaiset ja udmurtit muodostavat uralilaisen kieliperheen volgalais-permiläisen ryhmän. Väkuluvultaan ja poliittiselta asemaltaan ne edustavat uralilaisten kansojen eräänlaista keskiryhmää. nSosiologian alaan kuuluvassa väitöskirjassaan Lallukka on selvittänyt toisen maailmansodan jälkeisten väestönlaskentatietojen ja etnososiologisten tutkimusten avulla näiden kansojen yhtenäisten asuma-alueiden hajoamista, väestörakenteen muutosta, kielellistä assimiloitumista ja seka-avioliittoisuutta. Printed Pages: 344. View more info

Le fonds Lapponica des Fellman: Catalogue raisonné

By: Sophie Capdeville

Price: $55.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2001

Seller ID: 116577

ISBN: 9525150569

Condition: New


Le fonds Lapponica des Fellman on yksityiskohtainen luettelo Suomalais-Ugrilaisen Seuran hallussa olevasta Fellmanin suvun Lapponica-kokoelmasta. Lapponica-kokoelma sisältää Lappia ja saamelaisia koskevia monografioita, eripainoksia, karttoja ja muita julkaisuja 1500-luvulta alkaen. Suuri osa kokoelmasta on saamenkielistä kirjallisuutta: aapisia, almanakkoja, raamatunkäännöksiä ja muuta uskonnollista kirjallisuutta, kielioppeja, sanakirjoja, kielitieteellisiä tutkimuksia, romaaneja. Teoksen kuvituksena on harvinaisten kirjojen nimiöitä ja muita kirjahistoriallisesti kiintoisia repro... View more info

I fänrikarnas, martallarnas och dixietigrarnas Land

By: Sven-Erik Klinkmann

Price: $146.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2011

Seller ID: 116564

ISBN: 951583225X

Condition: New


I sin studie ger Sven-Erik Klinkmann en mångfacetterad bild av svenskan i Finland under de senaste 200 åren som en serie nyorienteringar, omförhandlingar och tvära kast, där det svenska ständigt speglats i det finska och det finska i det svenska. Klinkmann använder ett forskningsmaterial som omfattar allt från olika populärkulturella yttringar – bland annat populärmusik, turism och Mumindalsreferenser – till hur Runebergs och Topelius ikoniska framställningar av det finska folket, landskapet och nationen präglat synen på hur vi ser på de båda nationalspråken. Han visar hur ... View more info

The Islamic Congregation of Tatars in Finland-Acknowledged from 1925 on

By: Tapani Harviainen

Price: $18.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2001

Seller ID: 116570

ISBN: 952539302X

Condition: New


View more info

Venäjänkieliset Suomessa: Huomisen Suomalaiset

By: Toim. Arno Tanner

Price: $48.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2016

Seller ID: 116547

ISBN: 9527167116

Condition: New


Venäjänkielisiä asuu tällä hetkellä maassamme noin 72 000. Heitä on siis runsas viidennes kaikista Suomessa asuvista siirtolaisista. Venäläiset ovatkin tällä hetkellä selvästi suurin vieraskielinen vähemmistömme. Maahanmuuttoon monipuolisesti perehtyneiden dosenttien Arno Tannerin ja Ismo Söderlingin toimittama kirja tuo esiin kokeneiden pitkän linjan Venäjä-tutkijoidemme näkemyksiä Suomen venäjän­kielisten ilonaiheista ja kipupisteistä. Venäjänkieliset Suomessa valottaa venäjänkielisten väestöllisiä tunnuspiirteitä, Venäjältä Suomeen muuton historiallisia l... View more info

Suomi Sydämessä Finland in Our Hearts

By: Toim. Heini Hartikainen

Price: $77.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2012

Seller ID: 116551

ISBN: 9525889335

Condition: New


Heinäkuun alussa 2011 Turkuun kokoontui ulkosuomalaisia ja heidän läheisiään Siirtolaisuusinstituutin järjestämille “Suomi Sydämessä” -ulkosuomalaisjuhlille. Muistoksi juhlilta saimme yli neljätuhatta valokuvaa eri kuvaajien lähettäminä. Tässä juhlakirjassa julkaisemme joitakin parhaimpia näistä valokuvista. In early July 2011, Finns living abroad and their significant others gathered in Turku for the “Finland in Our Hearts” festival for Finns abroad organized by the Institute of Migration. We have received more than 4,000 photographs from different photographers to re... View more info

Mun Stadi

By: Toim. Helena Oikarinen-Jabai

Price: $38.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2012

Seller ID: 116550

ISBN: 9525889300

Condition: New


”Mun stadi” kirjassa seitsemän pääkaupunkiseudun nuorta kertoo tekstein ja kuvin siirtolaisuuskokemuksistaan. Nuoria yhdistää se, että heidän vanhempansa ovat kotoisin Somaliasta, ja että he ovat ainakin suuren osan lapsuudestaan asuneet Suomessa. Helsinki on heidän kotipaikkansa, ja he tunnistavat kaupungin paikalliskulttuurit omikseen. Silti nuoret kokevat joissain tilanteissa itsensä ulkopuolisiksi. Toisaalta siirtolaisuus auttaa heitä tarkastelemaan monia ilmiöitä avoimin silmin. Printed Pages: 133. View more info

Volgan mutkasta Siperiaan

By: Toim. Ildikó Lehtinen

Price: $184.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2012

Seller ID: 116552

ISBN: 952222345X

Condition: New


Teos kertoo hantien, marien, komien ja udmurttien lähihistoriasta, nykytilasta ja kansallisesta identiteetistä tämän päivän Venäjällä. Kielisukulaisemme elävät vähemmistöinä teollistumisen, kaupungistumisen ja globalisaation paineissa. Oma kieli ja kulttuuri ovat uhanalaisia. Maaseudulla voi vielä nähdä marilaisten uhrijuhlia, perinteisiä kansanpukuja ja muinaisilta ajolta perittyjä tapoja. Printed Pages: 190. View more info

Inkerin Bibliografia

By: Toim. Jarmo Elomaa

Price: $19.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 1981

Seller ID: 116574

ISBN: 9514523903

Condition: New


Printed Pages: 126. View more info

Tugan Tel: Kirjoituksia Suomen Tataareista

By: Toim. Kadriye Bedretdin

Price: $96.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2011

Seller ID: 116563

ISBN: 9519380787

Condition: New


Äidinkieli – tugan tel – on islaminuskon ohella Suomen tataarien identiteetin keskeisimpiä tukipilareita. Ensimmäiset tataarit ovat muuttaneet Suomeen 1800-luvun loppupuolella mišääritataarien perinteisiltä asuinsijoilta Nižnij Novgorodin kuvernementistä Moskovan ja Kazanin välimailta. Tataarit ovat sopeutuneet Suomeen erinomaisesti. Silti he eivät ole menettäneet omaa erikoisluonnettaan kielellisenä, uskonnollisena ja kulttuurisena kansallisena vähemmistönä. Suomen tataarit ovat rohkaiseva ennakkotapaus siitä, että erilaisista oloista lähtevä voi löytää paikkansa my... View more info

Suomen romanien Historia

By: Toim. Panu Pulma

Price: $134.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2012

Seller ID: 116554

ISBN: 9522223646

Condition: New


Suomen romanien historia on laajan monitieteisen tutkimushankkeen tuloksena syntynyt uraauurtava perusteos romanien historiasta, kielestä ja kulttuurista. Teoksessa romanien vaiheista rakentuu suuri ja monivaiheinen selviytymistarina heidän saapumisestaan maahan, kiertolaisuuden ajasta ja elämästä osana suomalaista yhteiskuntaa – oman kulttuurisen identiteetin säilyttäen. Teoksessa tuodaan esiin romanikulttuurin monia erityispiirteitä, tapoja, normeja ja arvoja, kerrotaan heidän suhteestaan uskontoon, esitellään romanikieltä, musiikkia ja kulttuurista avautumista sekä poliittist... View more info

Islam Suomessa

By: Toim. Tuomas Martikainen

Price: $107.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2008

Seller ID: 116559

ISBN: 9522220272

Condition: New


Teos sisältää uutta tietoa muslimien järjestäytymisestä ja varhaisista muslimimaahanmuuttajista sekä islamista kouluissa, lähiöissä ja mediassa. Artikkelit käsittelevät muun muassa Kosovon albaaninaisten uskonnollista identiteettiä, somalien kokemuksia asumisesta ja muslimien käsityksiä suomalaisesta perhelainsäädännöstä. Kirja valottaa eurooppalaisen islamin keskeisiä uskonnollisia trendejä ja aikaisempaa alan tutkimusta Suomessa. Printed Pages: 276. View more info

Ylirajainen Kulttuuri

By: Toim. Tuomas Martikainen

Price: $96.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2006

Seller ID: 116572

ISBN: 9517468482

Condition: New


Artikkelikokoelma Ylirajainen kulttuuri on katsaus etnisten vähemmistöjen elämään nyky-Suomessa. Kirja käsittelee muun muassa Suomessa asuvia bosnialaisia, inkeriläisiä, thaimaalaisia, venäläisiä ja virolaisia. Artikkeleissa tuodaan esille diasporassa eläminen, vanhusten hoiva ja kansainväliset avioliitot, joiden kautta valotetaan ylirajaisuuden eri puolia. Muita aiheita ovat somalityttöjen ystävyyssuhteet suomalaisten nuorten kanssa, etnisten medioiden rooli, kaksoiskansalaisuus ja maahanmuuttajien työmarkkinakysymykset. Printed Pages: 308. View more info

Puistohomot

By: Valdemar Melanko

Price: $80.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2012

Seller ID: 116553

ISBN: 9522223689

Condition: New


Homot ovat etsineet ja löytäneet kumppaninsa aina, silloinkin kun se oli kiellettyä. Vuonna 1969 utelias opiskelija Valdemar Melanko lähti selvittämään miesten tuntematonta pariutumiskulttuuria. Hän vietti öitä muun muassa "Jennyn teehuoneella" Paavo Nurmen patsaan luona ja teki tarkkoja muistiinpanoja kokemuksistaan. Kirjeiden muotoon laadittu raportti on nuoren miehen odysseia kiellettyyn ja kiehtovaan Helsingin alakulttuuriin. Printed Pages: 200. View more info

Saamelaiset Suomalaiset: Kohtaamisia 1896-1953

By: Veli-Pekka Lehtola

Price: $204.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2012

Seller ID: 116565

ISBN: 952222331X

Condition: New


Teos on ensimmäinen laaja kokonaisesitys saamelaisten ja muun Suomen suhteista 1900-luvun ensimmäisellä puoliskolla. Se piirtää uusia tulkintoja niin valtion virallisesta saamelaispolitiikasta kuin kohtaamisista kentälläkin – siitä, ketkä saamelaisasioista keskustelivat ja millaisista lähtökohdista suhteita luotiin. Teoksen saamelaista näkökulmaa heijastelee runsas kuvitus, joka muodostaa oman kertomuksensa. Se perustuu pääosin suomalaisten ottamiin valokuviin, jotka on tulkittu saamelaisten omien historioiden kannalta. Printed Pages: 528. View more info