Category: Theology

Sort

Showing 1-50 of 118

Hengellisestä ystävyydestä

By: Aelred Rievauxlainen

Price: $88.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2011

Seller ID: 117209

ISBN: 9529791828

Condition: New


Mitä ystävyys on? Tämä kysymys askarrutti 1100-luvulla elänyttä apotti Aelrediä. Sairasvuoteellaan Aelred sai vihdoin tilaisuuden viimeistellä vastauksensa itseään kauan askarruttaneeseen kysymykseen. Miten ystävyys selittyy kristinuskon lähtökohdista käsin? Aelredin vastaus erottuu omaleimaisena muusta aihepiirin kirjallisuudesta. Hän opettaa, että Kristus on ystävyyden lähtökohta ja ystävyysliiton kolmas osapuoli. Vaikka ystävyys on elämää elävöittävä lääke, se altistaa monille kärsimyksille. Apotin mukaan todelliseen ystävyyteen kuuluva tahdon ja tunteiden mu... View more info

Der Auferstehungsglaube in Der Bible Und Ihrer Umwelt III

By: Aimo T. Nikolainen

Price: $51.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 1992

Seller ID: 117286

ISBN: 9514106962

Condition: New


View more info

Sanan Kantaja

By: Anja Ghiselli

Price: $88.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2005

Seller ID: 117237

ISBN: 9529791607

Condition: New


Lutherin käsitys Neitsyt Mariasta sijoittuu hänen ristinteologisen ajattelunsa kehykseen. Maria on ihmisen perikuva. Perisynnin alaisena hän jakaa elämän myötä- ja vastoinkäymiset kaltaistensa kanssa. Maria poikkeaa kaikista muista ihmisistä kahdessa asiassa. Hän on ainainen neitsyt, jonka Jumala katseensa ja sanansa avulla kutsuu Jumalansynnyttäjäksi. Maria vastaa myöntävästi. Tästä seuraa kristillisen pelastushistorian huipentuma: maailman Vapahtaja inkarnoituu vaatimattomassa tytössä ja Jumalan pelastustahto saavuttaa täyttymyksensä. Printed Pages: 203. View more info

Etuoikeutettu sukupuoli?

By: Anni Tsokkinen

Price: $88.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2008

Seller ID: 117222

ISBN: 9529791739

Condition: New


Professori Elisabeth Schüssler Fiorenza tunnetaan erityisesti feministisen raamatuntutkimuksen ja -tulkinnan kehittäjänä. Laajassa tuotannossaan hän puolustaa naisten auktoriteettia – oikeutta ja valtaa määritellä kristinuskon keskeisiä sisältöjä. Tutkimuksessa piirretään selkeä kokonaiskuva Schüssler Fiorenzan ajattelusta ja yleisemminkin feministisen teologian erityispiirteistä. Samalla avataan kiinnostava näkökulma teologisen ajattelun maailmaan, jonka keskukseen kuuluvat kysymykset sukupuolesta, vallasta ja oikeudenmukaisuudesta. Printed Pages: 218. View more info

The Architecture of the Cosmos

By: Antoine Lévy

Price: $123.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2015

Seller ID: 117192

ISBN: 9519047786

Condition: New


How about studying St. Maximus the Confessor? What if we started reading him for his own sake? Since the rediscovery of St. Maximus in the aftermath of World War II, experts on Patristics and theologians from East and West have been keen to claim that they have the authority of St. Maximus on their side. But how could one ever settle conflicts of interpretation related to the teaching of St. Maximus when the content of this teaching remains largely unexplored? Printed Pages: 355. View more info

Ecumenical Attack against Racism

By: Antti Laine

Price: $114.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2015

Seller ID: 117184

ISBN: 951904776X

Condition: New


The fundamental social and political changes of the 1960 also set a test for the World Council of Churches (WCC), the foremost organization of the modern ecumenical movement. This study concentrates on the WCCs answer to the worldwide call for social justice, the Programme to Combat Racism (PCR), and the Programmes reception during its initial stages. The PCR marked a turning point in the history of the WCC. It signalled a clear change from the WCCs prior tendency of issuing general statements of agreement to engaging in controversial action. Inter-church cooperation was closely connected with... View more info

Lux Humana, Lux Aeterna: Essays on Biblical and Related Themes in Honour of Lars Aejmelaeus

By: Antti Mustakallio

Price: $77.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2005

Seller ID: 117240

ISBN: 9519217444

Condition: New


The essays in this Festschrift for Lars Aejmelaeus are written by his colleagues, friends, and students. They represent a variety of fields such as Septuagint research, Jewish, Gnostic, and New Testament studies. This volume is also a sample of the labours of the research unit on The Formation of Early Jewish and Christian Ideology of the University of Helsinki and Åbo Akademi University. Printed Pages: 555. View more info

Järki, usko ja lähimmäisen hyvä

By: Antti Raunio

Price: $92.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2007

Seller ID: 117215

ISBN: 9529791666

Condition: New


Antti Raunio selvittää tutkimuksessaan luterilaisen etiikan perusteita ja asettaa ne keskusteluun erilaisten filosofisen ja teologisen etiikan mallien kanssa. Hän analysoi pohjoismaisen luonnollisen lain etiikan perusratkaisuja ja ongelmia. Perinteinen vastakohta-asetelma luonnolliseen moraalilakiin perustuvan ja kristologisesti perustellun etiikan välillä joutuu uudelleen arvioitavaksi. Raunio tarkastelee myös kirkon diakonisen olemuksen ja toiminnan suhdetta yhteiskunnan rakenteisiin. Printed Pages: 354. View more info

Baptism, Church and Ecumenism

By: Eero Huovinen

Price: $70.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2009

Seller ID: 117232

ISBN: 9519047719

Condition: New


In this volume the Luther-Agricola-Society publishes articles Eero Huovinen has written in his university years and as bishop of Helsinki. The theology of Martin Luther, particularly on baptism, has inspired Huovinen since the late 1970s. Unity between the Churches and among Christians has remained close to his heart from his years as a student in the early 1960s. St Augustine’s thought, crede ut intelligas, has guided Huovinen’s theological deliberations thus far. Printed Pages: 408. View more info

Fides Infantum

By: Eero Huovinen

Price: $48.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 1991

Seller ID: 117254

ISBN: 9519111875

Condition: New


Lapsen usko (fides infantum) liittyy kiinteästi Lutherin kasteteologiaan ja vanhurskauttamisoppiin. Lutherin mukaan lapsen usko on olemukseltaan Jumalan ihmiseen vuodattamaa uskoa. Lapsi ei siis ole syntymänsä perusteella uskova, vanhurskas eikä viaton, vaan hän tarvitsee Jumalan armoa pelastuakseen. Sakramentillinen kaste yhdistää lapsen Jumalan kanssa. Kaste ei jätä lasta entiselleen, vaan muuttaa, puhdistaa ja uudistaa hänet. Tähän perustuu ja tästä alkaa ihmisen koko elämän kestävä jokapäiväinen katumus ja uudistuminen. Printed Pages: 231. View more info

Elävä Dogma

By: Eero Huovinen

Price: $45.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 1988

Seller ID: 117279

ISBN: 9519111670

Condition: New


Printed Pages: 236. View more info

Tempelsteuerperikope Matthäus 17, 24-27 in der Exegese der Griechischen Väter der alten Kirche

By: Eino Wilhelms

Price: $20.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 1980

Seller ID: 117283

ISBN: 9519518495

Condition: New


Printed Pages: 204. View more info

The Church and its Boundaries: A Study of the Special Commission on Orthodox Participation in the World Council of Churches

By: Elina Hellqvist

Price: $115.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2011

Seller ID: 117207

ISBN: 9519047735

Condition: New


The relationship between the Orthodox Churches and the World Council of Churches (WCC) reached a critical point just before the 8th Assembly of the WCC in Harare, Zimbabwe in 1998. The Special Commission on Orthodox Participation in the WCC, inaugurated in Harare, worked during the period 1999–2002 to solve the crisis and secure Orthodox participation in the WCC. The study shows how the initial, specific and individual Orthodox concerns led to a profound ecclesiological discussion and that resulted in concrete changes in WCC practices, the best known of which is the change to decision-making... View more info

Uskonto ja Kehitys

By: Elina Vuola

Price: $134.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2015

Seller ID: 117191

ISBN: 9522226920

Condition: New


Kehitystutkimuksessa ja -politiikassa uskontoon liittyvät kysymykset on yleensä joko kapeasti liitetty lähetystyöhön tai sivuutettu kokonaan. Uskonnontutkimuksessa taas kehitykseen liittyviä kysymyksiä on tarkasteltu yksipuolisesti. Viime vuosina tieteenalojen välisen vuoropuhelun puuttuminen ja asenteellinen suhtautuminen uskontoon ovat kuitenkin korvautuneet tuoreilla näkökulmilla. Uskonnon merkitys kasvaa globaalisti ja kehitysrahoituksessa muiden kuin valtiollisten toimijoiden merkitys voimistuu. Myös Suomessa uskonnollistaustaiset järjestöt ovat kehitysavun merkittäviä kana... View more info

Limits of Liberation

By: Elina Vuola

Price: $94.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 1997

Seller ID: 117292

ISBN: 9514108256

Condition: New


Teologisen etiikan ja uskonnonfilosofian alaan kuuluvassa väitöskirjassa tarkastellaan kriittisesti kahden merkittävän modernin teologisen suuntauksen, latinalaisamerikkalaisen vapautuksen teologian ja teologisen naistutkimuksen metodologisia lähtökohtia. Niitä voidaan tarkastella yhdessä nimenomaan vapautuksen teologioina, jolloin yhdistäväksi tekijäksi nousevat teologiset kysymykset, erityisesti käsitykset praksiksesta ja kokemuksesta teologian lähtökohtina. Printed Pages: 246. View more info

Vanhan testamentin lainausten teksti ja tulkinta Damaskon Kirjassa

By: Erkki Ranta

Price: $12.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 1999

Seller ID: 117224

ISBN: 9519217282

Condition: New


Damaskon kirja on keskeinen teos essealaisuuden ymmärtämisen kannalta. Kirjan merkitys ja kiinnostavuus on entisestään kasvanut 1990-luvulla, kun pitkän odotuksen jälkeen luolan 4 kirjoitukset on saatu tutkimuksen vapaaseen käyttöön. Nämä fragmentit tuovat huomattavaa täydennystä Kairosta yli sata vuotta sitten löydettyihin keskiaikaisiin käsikirjoituksiin. Tässä tutkimuksessa on Kairon käsikirjoitusten ohella otettu kattavasti huomioon myös fragmentit. Tutkimus keskittyy Damaskon kirjan eksplisiittisiin Vanhan testamentin lainauksiin, joita teoksessa on enemmän kuin missä... View more info

Metheksis

By: Hannu Kamppuri

Price: $45.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 1988

Seller ID: 117253

ISBN: 9519111697

Condition: New


Printed Pages: 179. View more info

Moraali, Motivaatio ja Yhteiskunta

By: Heikki Kirjavainen

Price: $58.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 1996

Seller ID: 117266

ISBN: 9529791127

Condition: New


Printed Pages: 242. View more info

Eukaristinen Rukous

By: Heikki Kotila

Price: $77.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 1996

Seller ID: 117268

ISBN: 9529791151

Condition: New


Eukaristinen rukous eli ehtoollisrukous on kirkon uskon syvä ilmaus. Kirjassa tarkastellaan vanhojen eukarististen rukousten hyödyntämistä lännen kirkon eri kirkkokuntien piirissä toteutetuissa liturgisissa uudistuksissa.Työssä käsitellään eukaristisen rukouksen syntyä, kehitystä ja merkitystä varhaiskristillisessä kirkossa sekä tarkastellaan uusia rukoustekstejä, joiden muotoutumiseen vanhat rukoukset ovat vaikuttaneet. Näin etsitään vastausta kysymykseen, mikä on uusien eukarististen rukousten suhde vanhan kirkon aikana muotoutuneisiin eukaristisiin rukouksiin. Printed P... View more info

Die Mutter Jesu im Neuen Testament

By: Heikki Räisänen

Price: $78.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 1989

Seller ID: 117249

ISBN: 9514105915

Condition: New


Printed Pages: 217. View more info

Die Parabeltheorie im Markusevangelium

By: Heikki Räisänen

Price: $18.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 1973

Seller ID: 117274

ISBN: 9519518401

Condition: New


Printed Pages: 137. View more info

Das "Messiasgeheimnis" im Markusevangelium

By: Heikki Räisänen

Price: $36.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 1976

Seller ID: 117277

ISBN: 9519518428

Condition: New


Printed Pages: 192. View more info

Voiko sen sanoa toisinkin?

By: Heikki Toivio

Price: $88.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2005

Seller ID: 117257

ISBN: 9529791577

Condition: New


Tutkimuksessa selvitetään syitä uusimuotoisen jumalanpalveluksen syntymiselle sekä niiden toteutustapoja ja merkitystä suomalaisessa jumalanpalveluselämässä. Messujen levinneisyyttä, yhteisiä piirteitä, suosion ja vastustuksen syitä sekä vaikutuksia toinen toisiinsa arvioimalla selvitetään niiden merkitystä Suomen kirkon jumalanpalveluselämän muutokseen. Uusimuotoiset jumalanpalvelukset syntyivät vastauksena pääjumalanpalveluksen vieraantumiseen seurakuntalaisten arjesta ja toisaalta arvojen polkemiselle yhteiskunnallisen kuohunnan keskellä. Printed Pages: 342. View more info

Ecumenical Social Ethics as the World Changed

By: Heta Hurskainen

Price: $103.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2013

Seller ID: 117200

ISBN: 9519047751

Condition: New


This study examines the ecumenical dialogue between the Russian Orthodox Church and the Evangelical Lutheran Church of Finland from the start of their exchange during the Cold War in 1970 up to 2008, when social ethics had become the main topic under discussion. During this time the socio-ethical dimension reflected changes in societal and ecumenical contexts as well as transformations in socio-ethical theological emphases. Over the years the Churches converged in their doctrinal reasoning on social ethics as a result of the findings of the doctrinal themes of the dialogue. The study demonstra... View more info

Das Deuteronomium und seine Querbeziehungen

By: Hrsg. Timo Veijola

Price: $20.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 1996

Seller ID: 117284

ISBN: 9519217177

Condition: New


Artikkelit: Anneli Aejmelaeus, Die Septuaginta des Deuteronomius; Georg Braulik, Weitere Beobachtungen zur Beziehung zwischen dem Heiligkeitsgesetz und Deuteronominium 19–25; Jan Christian Gertz, Die Passa-Massot-Ordnung im deuteronomischen Festkalender; Siegfried Kreuzer, Die Exodustradition im Deuteronomium; Christoph Levin, Über den "Color Hieremianus" des Deuteronomiums; Norbert Lohfink, Fortschreibung? Zur Technik von Rechtsrevisionen im deuteronomischen Bereich, erörtert an Deuteronomium 12, Ex 21,2–11 und Dtn 15, 12–18; Martti Nissinen, Falsche Prophetie in neuassyrische... View more info

Historian ja teologian välissä

By: Ilkka Antola

Price: $20.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 1997

Seller ID: 117289

ISBN: 9519217223

Condition: New


Elis Gulin (1893–1975) oli tämän vuosisadan suomalaisen Uuden testamentin eksegetiikan keskeisiä hahmoja. Hän toimi Helsingin yliopistossa eksegetiikan professorina 1933–45, jonka jälkeen hän siirtyi Tampereen hiippakunnan piispaksi. Osaksi Gulinin ansiosta suomalainen Uuden testamentin tutkimus otti 1930-luvulla harppauksen kriittiseen suuntaan. Ilkka Antolan tutkimus Elis Gulinista tarkastelee Gulinin tutkijaprofiilia ja kiinnittää erityistä huomiota hänelle ominaiseen lähteiden käyttöön ja teologiseen tulkintaan. Työn metodi on tutkimushistoriallinen ja eksegeettinen. n. ... View more info

Studien zur Septuaginta-Syntax

By: Ilmari Soisalon-Soininen

Price: $91.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 1987

Seller ID: 117290

ISBN: 9514105516

Condition: New


Printed Pages: 224. View more info

Uskon ja rakkauden Sakramentti

By: Jari Jolkkonen

Price: $88.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2004

Seller ID: 117264

ISBN: 9529791569

Condition: New


Tutkimus on Martti Lutherin ehtoollisteologian kokonaisesitys, jossa pyritään ottamaan huomioon sekä oppi että käytäntö. Lutherin ehtoollisopin taustalta paljastuu käsitys kolmiyhteisestä Jumalasta itsensä lahjoittavana, mutta vastakohtiin kätkeytyvänä rakkautena. Tutkimuksessa selvitetään, millainen on Lutherin jumalakäsityksen ja ehtoollisopin yhteys ehtoolliskäytäntöihin. Tarkastelun alla ovat muun muassa kysymykset ehtoollisen yhteisöllisestä luonteesta, ehtoollisviinin ja -leivän jakamisen tavasta, ehtoollisrukouksesta, pyhitetyille ehtoollisaineille osoitetusta kunn... View more info

Todennäköisin Vaihtoehto

By: Jouko Ala-Prinkkilä

Price: $88.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2014

Seller ID: 117179

ISBN: 9529791925

Condition: New


Richard Swinburne on aikamme näkyvimpiä uskon ja järjen suhteen pohtijoita. Swinburnen ajattelussa kysymys uskon ja järjen suhteesta muotoutuu seuraavasti: kuinka todennäköisen maailmankatsomuksellisen vaihtoehdon kristinusko tarjoaa yleisesti hyväksyttävien päättelyperiaatteiden ja todistusaineiston perusteella? Teoksessa analysoidaan ja arvioidaan kriittisesti Swinburnen argumentaatiota kristinuskon todennäköisyyden puolesta sekä Swinburnen käsitystä uskomisen luonteesta ja järkevyyden ehdoista. Tutkimuksessa käsitellään Swinburnen ajattelua sekä kokonaisvaltaisesti että... View more info

Heidelbergin Katekismus

By: Juha Ahvio

Price: $88.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2009

Seller ID: 117227

ISBN: 9529791763

Condition: New


Vuonna 1563 Heidelbergissä ilmestynyt Heidelbergin katekismus on vaikutushistoriallisesti merkittävin reformaatioaikana syntyneistä evankelisen uskonopin esityksistä. Juha Ahvion teos johdattaa lukijan katekismuksen syntyvaiheisiin ja uskonopilliseen sisältöön. Teos tarjoaa katekismuksen ensimmäisen saksankielisestä alkuteoksesta tehdyn suomennoksen lisäksi analyysin katekismuksen syntyhistoriasta ja sen edustamasta reformoidusta teologiasta. Printed Pages: 142. View more info

Theological Epistemology of Contemporary American Confessional Reformed Apologetics

By: Juha Ahvio

Price: $117.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2005

Seller ID: 117238

ISBN: 951904793X

Condition: New


This study provides an account of the major apologetical schools of thought which have important contemporary relevance in conservative Calvinist theology and philosophical theology. The author examines the positions of classical evidentialism and dogmatic presuppositionalism. At the center of this discussion are the various decisions these positions of the defense of the faith have taken regarding epistemology. The author critically discusses the strengths and weaknesses of these positions in relation to their understanding of truth, knowledge, epistemic justification and religious language, ... View more info

Kristuksen kuninkuus ja uuden maailman Eetos

By: Juha Ahvio

Price: $57.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2006

Seller ID: 117245

ISBN: 9519047964

Condition: New


Tyypillisessä amerikkalaisessa kalvinismin muodossa, Uuden-Englannin teologiassa, alkuperäinen reformoitu teologia muuttui teologiseksi vastakohdakseen, historiallisen kalvinismin keskeiset opinkohdat kiistäväksi arminiolaisuudeksi. Tässä teoksessa pyritään selvittämään amerikkalaisen reformoidun teologian keskeiset vaiheet ja linjaukset. Erityistä huomiota kiinnitetään Amerikan historian taitekohtiin, Amerikan aatehistorian valtavirtauksiin, amerikkalaisen filosofian historiaan sekä amerikkalaisen protestanttisen teologian yleiseen kehitykseen. Printed Pages: 179. View more info

Kristologinen Opinmuodostus

By: Juha Pihkala

Price: $23.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2012

Seller ID: 117213

ISBN: 9519047972

Condition: New


Kristologisen opinmuodostuksen kehitystä valaiseva tekstikokoelma on laadittu yliopistollisen opetuksen ja lähinnä dogmihistorian opiskelun tarpeisiin. Printed Pages: 94. View more info

Armonväline vai armon lupaus?

By: Juha Pihkala

Price: $42.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 1986

Seller ID: 117246

ISBN: 9519111573

Condition: New


Printed Pages: 279. View more info

Ehtoollisaineiden jälkikäsittelyn teologia ja Käytännöt

By: Jussi Koivisto

Price: $61.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2016

Seller ID: 117176

ISBN: 9529791976

Condition: New


Kristilliset kirkot uskovat Kristuksen ruumiin ja veren olevan läsnä pyhitetyissä ehtoollisaineissa eli leivässä ja viinissä. Tähän uskomukseen perustuu ehtoollisaineiden kunnioittava kohtelu. Ehtoollisenvietosta jää kuitenkin usein yli leipää ja viiniä. Mitä niille tapahtuu ehtoollisen jälkeen? Ehtoollisaineiden jälkikäsittelyyn ja käyttöön messun ulkopuolella liittyy monia mielenkiintoisia uskomuksia sekä teologisia ja käytännöllisiä kysymyksiä. Ehtoollisaineiden jälkikäsittelyn teologia ja käytännöt kirjassa osoitetaan, että ehtoollisaineiden käsittelyyn ova... View more info

Guru Jeesus

By: Jyri Komulainen

Price: $88.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2006

Seller ID: 117244

ISBN: 9529791658

Condition: New


Teos sisältää kymmenen artikkelia, jotka avaavat uusia näkökulmia hindulaisuuden ja kristinuskon kohtaamiseen. Aluksi lukijaa johdatellaan hindulaisiin traditioihin esittelemällä Intian pyhää maantiedettä, temppelipalvontaa, populaaria hindulaisuutta, hindunationalismia ja uushindulaista missiota. Tämän jälkeen analysoidaan intialaisten teologien pyrkimyksiä tulkita kristinusko uudella tavalla hindulaisessa kulttuurikontekstissa. Päätteeksi tarkastellaan uskontojen kohtaamisen teologiaa sekä hindulaisuuden ja muiden uskontojen opettamiseen liittyviä haasteita. Printed Pages: ... View more info

Traditions in Collision: A Literary and Redaction-Critical Study on the Elijah Narratives 1Kings 17-19

By: Jyrki Keinänen

Price: $57.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2001

Seller ID: 117260

ISBN: 9519217355

Condition: New


This work concerns the Deuteronomistic history and the earliest traditions dealing with Elijah. The central aim has been to resolve the literary history of 1Kings 1719:18 in its different parts which were originally composed by different authors and editors. Some of the consequent tensions in these traditions are severe enough to be described as "collisions": Yahweh is manifested through fire in one passage, but is contradicted in another passage. The narrative concerning drought in Israel is interrupted by a story about rival sacrifices which has nothing to do with the original theme.... View more info

History Debated: The Historical Reliability of Chronicles in Pre-Critical and Critical Research, 2 vols

By: Kai Peltonen

Price: $393.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 1996

Seller ID: 117247

ISBN: 9519217193

Condition: New


Printed Pages: 910. View more info

Forgotten Women Leaders

By: Kaisa-Maria Pihlava

Price: $98.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2017

Seller ID: 117177

ISBN: 9519217681

Condition: New


While once essential agents in early Christian communities, in centuries to come women hosts were forgotten. Kaisa-Maria Pihlava, Th.D., sets out to trace literary representations of women hosts in early Christian sources. She also discusses what we know of early Christian communities, women property owners, and heads of households in antiquity. She argues that women hosts had authority in their early Christian communities because of the domestic setting of these communities and the authority that hosts had irrespective of their gender. The authority that women hosts gained was not countercult... View more info

Lapset ja Jeesus

By: Kalevi Silvola

Price: $25.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 1984

Seller ID: 117262

ISBN: 9519518568

Condition: New


View more info

Luther ja keskiajan Talousetiikka

By: Kalevi Tanskanen

Price: $58.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 1990

Seller ID: 117276

ISBN: 9519111816

Condition: New


Kirkon edustajat ja teologit ottavat nykyisin harvoin kantaa talouselämän kysymyksiin. Toisin oli keskiajalla ja uuden ajan alussa. Sekä Martti Luther että hänen uskonopilliset vastustajansa Cajetanus ja Johannes Eck olivat innokkaita talouseetikkoja. Tanskanen kartoittaa teoksessaan roomalaiskatolisten teologien ja Lutherin talousetiikkaa aikana, jolloin talouselämä laajentui voimakkaasti ja kapitalistiset ilmiöt pyrkivät esiin. Printed Pages: 231. View more info

The Law, The Covenant and God´s Plan

By: Kari Kuula

Price: $20.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2003

Seller ID: 117255

ISBN: 9519217401

Condition: New


This book defends the thesis that the starting point for Paul 's view of the law and the covenant is participatory soteriology, which can be called the center of his soteriology. Since Jews and Gentiles will be saved by participation in Christ and the Spirit, the law and the covenant are no longer spheres of salvation. In order to argue for his christocentric soteriology in Romans Paul stated several arguments against the law which are difficult to harmonize with each other. The most problematic aspect of his theology is the role of Israel in God 's plan of salvation. In the final chapter of t... View more info

Das Hohepriestermotiv im Hebräerbrief

By: Keijo Nissilä

Price: $11.20

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 1979

Seller ID: 117251

ISBN: 9519518487

Condition: New


View more info

The Early Reception of Paul

By: Kenneth Liljeström

Price: $77.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2011

Seller ID: 117206

ISBN: 9519217541

Condition: New


From his own lifetime to this day, Paul the apostle has engendered rivaling interpretations of his true intentions and theology. The literary reception of Paul’s letters in various early Christian writings makes up the focal point of this volume. Some of the essays take up familiar topics from the history of research but offer solutions that swim against the current, challenging the prevailing scholarly views. Others, while discussing a familiar theme, approach it from a fresh angle. Together the articles offer the reader a thought-provoking perspective into the question of the literary rece... View more info

Schwachheit als Waffe

By: Lars Aejmelaeus

Price: $40.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2000

Seller ID: 117263

ISBN: 9519217339

Condition: New


"Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark". Es gibt auch andere eigenartige Formulierungen im paulinischen "Tränenbrief" (2. Kor. 10–13), den der Apostel in einer ganz besonderen, kritischen Phase seines Lebens geschrieben hat. Die Kapitel 2. Kor. 10–13 sind eine polemische Apologie, in der Paulus sich und seine geistliche Autorität gegen fremde Apostel verteidigt. Er sei nicht so "schwach", d.h. so unpneumatisch und unbeholfen als Diener Christi, wie die frechen Gegner behauptet haben. Er sei im Gegenteil – betrachte man die Sache etwas genauer und aus seiner S... View more info

Wachen vor dem Ende

By: Lars Aejmelaeus

Price: $50.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 1985

Seller ID: 117269

ISBN: 9519518592

Condition: New


Printed Pages: 157. View more info

Die Rezeption der Paulusbriefe in der Miletrede (Apg 20:18-35)

By: Lars Aejmelaeus

Price: $90.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 1987

Seller ID: 117271

ISBN: 9514104994

Condition: New


Printed Pages: 297. View more info

Tiede, uskonto ja Tietoisuus

By: Leo Näreaho

Price: $88.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2010

Seller ID: 117230

ISBN: 9529791798

Condition: New


Teos tarjoaa tutkimukseen perustuvia näkökulmia uskonnollisiin ilmiöihin. Siinä tarkastellaan niin aivotutkimuksen antia, kielilläpuhumisen selityksiä kuin kognitiivisen uskonnontutkimuksen perusteitakin – evoluutioteoriaakaan unohtamatta. Teoksen näkökulma on filosofinen ja se soveltuu kaikille uskonnon tutkimuksesta kiinnostuneille. Printed Pages: 224. View more info

The House of the Lord

By: Magnus Riska

Price: $38.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2007

Seller ID: 117217

Condition: New


In his doctoral dissertation, iThe Temple Scroll and the Biblical Text Traditions/i, Magnus Riska analysed the text of Columns 2–13:9. Through this second study of 11QT, which covers Columns 29:3b–47:18, the so-called “Temple Source” is now analysed in its entirety. One of the main results of this analysis is the quantity of the different categories: in comparison with the dissertation, which showed that the analysed material represented a higher amount of Biblical Paraphrase and Rewritten Bible than Individual Composition, the present study reveals that the second section on the contr... View more info

Persoona Perikoreesina

By: Matti Kotiranta

Price: $77.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 1995

Seller ID: 117287

ISBN: 9529791100

Condition: New


Printed Pages: 446. View more info